2016 enligt UAH

UAH dec 2016

Mätningarna med satellit enligt UAH (University of Alabama, Huntsville) för december 2016 visar ett rejält fall sedan november. Effekterna av El Niñon verkar vara över för denna gång. Men det innebär också att 2016 inte blev statistiskt signifikant varmare än 1998 enlig Roy Spencer. 1998 hade en avvikelse (jämfört med medelvärdet av åren 1981 – 2010) på + 0,48 grader Celsius, medan 2016 blev + 0,50 grader varmare. Skillnaden är för liten om man lägger in osäkerheterna enligt Roy.

Jag roade mig med att ta fram en graf över åren 1998 – 2016 med en trendlinje.

2916 vs 1998

Det intressanta är ju hur mycket temperaturen verkligen stiger. Här vet jag inte hur man ska tänka men det finns ju många väl insatta kommentatorer här på bloggen så jag kommer ändå med ett förslag. Kan man tänka så att trenden under dessa 19 år är ca 0,1 grad? Enligt klimatmodellerna borde ju temperaturen stiga med ungefär 0,2 grader per decennium på grund av mänsklig påverkan. Går man på vad som verkligen har hänt blir det ju istället ca 0,05 grader per decennium eller 0,5 grader på hundra år. Naturligtvis är denna lilla övning extremt förenklad i sin form, det förstår jag också.

Så låt oss titta på hela mätserien istället.

2016 vs 1998 hela serien

Då får vi istället ca 0,1 grader per decennium, alltså dubbel så mycket men ändå ”bara” ca 1 grad på hundra år. I dessa grafer finns det också andra faktorer, naturliga variationer (förutom El Niño), som innebär att det förmodligen inte bara är mänsklig påverkan som gett hela trenden.

Nu kommer säkert någon att invända att om jag inte använder trend utan bara de två ändpunkterna som de är så blir det ca 0,7 grader vilket ger nästan 0,2 grader per decennium men då kunde man ju gjort likadant 1998 och mena att det kommer att bli 0,35 grader varmare per decennium eller 3,5 grader varmare på hundra år. Kanske är det just så de har gjort i modellerna?

Det ska hur som helst bli väldigt intressant att följa utvecklingen de kommande åren. Redan nu varnar vissa för att klimathotsskeptikerna (eller klimatförnekarna som man ofta använder) kommer att använda en lägre temperatur 2017 (än 2016) som ett bevis för att människan inte påverkar klimatet.

Detta sagt uppenbarligen utan att rodna eller ens inse att det varma El Niño-året 2016 har utnyttjats till bristningsgränsen för att väcka människors oro för ett skenande klimathot.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Sten Kaijser

  Tack Lena!

  Rena fakta, helt okontroversiellt. Men fakta som på svenska bara finns på KU.

 2. Lasse

  Tack Lena
  Men det är ju rekordvarmt över Arktis-säger säkert media. Eller som igår Svalbard är mindre svalt:
  http://www.svd.se/rekordvarmt-i-longyearbyen
  Hänger samman med havets förmåga att föra värme till nordliga områden där det avkyls. Riktigt lika varmt är det inte över Rysslands inland:
  https://earth.nullschool.net/#current/wind/surface/level/overlay=temp/orthographic=20.72,87.22,721

 3. Mats G

  Det här med trender är vanskligt i vanliga fall och problematiskt i klimatfall. Problemet med klimatet är tidsrymden. Det vi vet är att vi har 0,05 grader per decennium. Nu kommer problemet; när vänder trenden?. Det är iallafall inneboende väsendet i en trend. Trender vänder. Annars kan man inte kalla det trend.

  Om vi inte har en trend så kommer graderna gå uppåt för evigt. Vad vi om klimattrenderna? Tittar vi i statistiken så har vi en klar säsongsbetonad trend. Var 100 t år får vi värmebölja. Icke istid mer bestämt. Med sådan tidsperspektiv så blir 30 år ganska kort tid.

  Vad som orsakar detta säsongsbeteende vet vi inte.

  Det finns en intressant fråga i sammanhanget. Kommar mänskligt beteende kunna häva klimatets säsongsbeteende. Vad jag förstår så är svaret Nej på mer än 97% av alla foskare. Det vi kan hoppas på är att vi skjuter fram nästa trendbrott ca 50.000 år. Det skulle vara en stor framgång.

  Sätter man klimathotet i lite perspektiv så blir det lite futtigt.
  (t=tusen)

 4. Mats G

  Jag tror jag har den konceptuella bilden klar nu när det gäller klimatet.

  Det som är det viktigaste att ha klart för sig är att vi är i en interglacial. Under en interglacila så har vi max och min temperaturerer som jag hävdar är LIA och MWP. Gå över eller under dessa max och min värden och vi befinner oss förmodligen inte i en interglacial längre.

  Inom min och max värdena har vi ett kaotiskt tillstånd. Det går upp det går ned det snurrar runt en liten bit. Det klokaste är att anpassa sig till vädret. Underkasta sig naturens nyckfullhet om ni så vill.

  Om man vill, och det har ett akademiskt värde, Varför LIA och MWP. Här finns det hypoteser om solen. Det finns logik i det. Fakta talar att solen är så gott som har en konstant påverkan på klimatet. Det vi kan hävda är att LIA och MWP skapades av yttre påverkan. Vi har inga belägg att det skulle vara något innifrån Jorden som gjorde detta.

  Det enda som kvarstår är Jordens resa genom världsaltet. Jorden passerar på sin väg varmare och kallare delar av rymden.

  Som tröst till solforskare så påverkar solen vädret en hel del.

 5. tty

  Lasse #2

  Temperaturen i Longyearbyen var kl. 10 idag -9 grader.

  Medeltemperaturen vid Isfjorden är -8 i december och -10 i januari. Mycket normalt alltså. En gren av Golfströmmen går upp väster om Svalbard, så Isfjordsområdet har mycket milda vintrar i förhållande till övriga Arktis (klart mildare än t ex Lappland, mera som i Östersundstrakten). Denna vinter har dock hittills varit ovanligt mild. Det är också mindre snö än vanligt:

  http://longyearbyen.kystnor.no/

 6. Olav Gjelten

  Klimatet har genom historien alltid förändrat sig. Från tiden kring 1920 till 1960 gick den genomsnittliga temperaturen upp på Svalbard med 7-8 grader och i Norge med 1-4 grader. Det kallades ”klimaforbedring i vår tid” i den norska skolan där jag gick.
  Värmeperioder har alltid varit en välsignelse för människan och under sådana perioder finner vi högkulturerna i historien. Köldperioder har alltid förknippats med hunger och svält. Bara de rikaste i världen, som själva räknar med att inte drabbas, vill tillbaka till detta elände.

  Därför är det en moralisk förpliktelse att bekämpa mänsklighetens svurna fiender bakom klimatjihadismen.

 7. Johan M

  Hur skulle en utveckling av den globala temperaturen se ut om den var helt slumpmässig, eller om ändringen från föregående år var slumpmässig?

  Årsmedel på avvikelserna ligger inom intervallet -0.36 till +0.5 men det finns en korrelation (0.4) mellan temperaturen det ena året och temperaturen det följande året. Om vi tittar på skillnaden mellan två år så ligger det värdet mellan -0.5 och +0.49 och liknar en förskjuten normalfördelningskurva med medelvärde 0.02, median 0.05 och standardavvikelse 0.2.

  Om vi bara som en kul övning tar och genererar en serie likt UAH men där vi väljer att göra en förändring från ett år till ett annat med ett värde som väljs slumpmässigt enligt en normalfördelning med medelvärde 0 och standardavvikelse 0.2 så får vi en kurva som kan peka lite hur som helst. I den första som jag genererade så fick jag en dramatisk avkylning från 1980 till 1997 som med råge skulle räckt till att skrämma livet ur folk. Temperaturen gick sedan upp till mer normal nivå 2003 men hade sen en dipp under 2000-talet där den dock repade sig på slutet och kom in på -0.2 grader från värdet 1979. Den genererade serien hade medel på -0.005 och median på -0.035

  Är det meningsfullt att leta trender i denna serie?

 8. Mats G

  Är det meningsfullt att leta trender i denna serie?

  Nej. Du hittar inte trender i slumpen. Tror du att du gör det så lurar du dig själv.

  Slump=kaos.

 9. Björn

  Det satellitmätningarna visar är mycket mer sannolika än vad de glesa marktemperaturmätningarna visar. Temperaturen enligt UAH kan vi då se som fakta och det är utifrån dessa som vi skall dra våra slutsatser. Vi har under 1900-talet haft en ökning av antropogen CO2, men samtidigt har solen också haft en historiskt sett, mycket hög aktivitet, vilken nu dramatiskt avtar. Det är denna solaktivitet som AGW-troende inte vill kännas vid. Nu när El Niño har avtagit, vars fenomen har sin grund i solvärmt vatten utmed ekvatorn, kan vi fråga oss vad är nästa steg i utvecklingen? Just på grund av solens minskande aktivitet kan inte längre jetströmmarna hållas på plats och därför har vi nu den väderutveckling som vi ser över Europa och Nordamerika. Den stora variabla aktören i sammanhanget är och förblir solen och minskar dess aktivitet så minskar också tillförd energi. Eftersom förväntat solfläcksminimum inträffar först 2020-21, är nu den redan mycket låga aktiviteten, oroande. Länk nummer 1 visar den dagliga utvecklingen av solfläckar, medan länk 2 visar historisk utveckling 1954-2006. Jämför data i länk 2 med den dagliga utvecklingen i länk 1. Om vi redan har en utveckling som liknar ett minimum, vad kan vi då förvänta oss fram till 2020-21 och därefter?

  1) http://www.solen.info/solar/

  2) http://www.solen.info/solar/history/

 10. Johan M

  #8 Mats G

  ”Tror du att du gör det så lurar du dig själv.”

  Exakt – och då till punkten. Vad betyder en trend i UAH?

 11. Mats G

  10
  Johan M

  Vad betyder en trend i UAH?

  Inget.

 12. Johan M

  #9 Björn

  Frågan är om våra kunskaper om solen är tillräckliga för att göra några förutsägelser om hur framtida aktivitet kommer att vara. Länken nedan är en animerad gif av de förutsägelser som NASA gjort mellan 2004 och 2011. Man är rätt snabb på att ändra sina förutsägelser men som synes är man inte så träffsäker när det gäller förutsägelser längre än två år.

  https://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2011/01/ssn_predict_nasa_1024.gif

  Hur mycket vet vi om hur cykel-25 kommer att se ut eller hur tätt inpå 24 den kommer?

 13. Mats N

  Ändrar man upplösningen på temp axeln till 1 hel grad så får man ett ganska rakt streck, hur många skulle oroa sig då ?

 14. Olav Gjelten

  Mats G och Johan M. Trenden måste väl finnas? Även om det tog flera århundraden så kom vi loss från den lilla istiden. Utan det hade svälten tagit död på någon miljard av oss.
  De klimatjihadister som vill tillbaka dit är eliten i den rika världen, de som räknar med att bara andra drabbas – inte de själva.

 15. Kenneth Mikaelsson

  Har nog mer betydelse hur solens magnetfält styr den kosmiska strålningen…
  som det ser ut just nu så toppar det kosmiska strålningen och med det ändras moln förhållandena och med det temperaturen…

  sen har vi ju det med vårat egna magnet fält här på jorden som går ner som ko rompa……

 16. Kenneth Mikaelsson

  Sen har vi ju en som jag litar mer på än vad NASA och NOAA svamlar om..

  http://www.climatedepot.com/2016/10/28/russian-scientist-the-new-little-ice-age-has-started/

 17. tty

  #7 Johan M

  Jo, man kan visst söka efter trender i autokorrelerade data, men man måste ta hänsyn till autokorrelationen, vilket gör att det blir betydligt mera krävande att få statistiskt signifikanta resultat.
  Här är en intressant behandling av ämnet (inte alls lättläst dock):

  https://judithcurry.com/2012/02/19/autocorrelation-and-trends/

  Summan av kardemumman blir att en klimattrend som varar i 100 år troligen är reell, medan 30-40 åriga trender är mycket dubiösa. Dock med en brasklapp att det finns väldigt få platser som har tillförlitliga data över så lång tid.

 18. Olle R

  Lena, intressant resonemang om trenden eller den faktiska temperaturändringen är den bästa beskrivningen. Jag tror att om temperaturökningen har en hockeyklubbsform , eller en uppåtriktad kurva, då är inte den linjära trenden idealisk som beskrivning.

  Hur 2016 relaterar till 1998 är tyvärr ett resultat av Spencer och Christys personliga val. De har ju det föga vetenskapliga tillvägagångssättet att körsbärsplocka satelliten med den lägsta trenden, när det råder osäkerhet mellan två satelliter.
  Med ett annat val i det ökända ”Cadillac calibration choice” kunde 2016 varit runt 0,15 grader varmare, en skillnad lika stor som i UAH TLT 5.6, och signifikant skillnad mot 1998.

  För ytserierna, tex Giss loti, är meteorologiska året 2016 0,38 C varmare än 1998, vilket motsvarar trenden 0,21 C/dec.
  För Ratpac A, fria troposfären , skiljer temperaturen 0,42 grader mellan 2016 och 1998.

 19. Olle R

  17 tty
  Cowtans trendkalkylator
  http://www.ysbl.york.ac.uk/~cowtan/applets/trend/trend.html
  tar ju hänsyn till autokorrelation enligt Taminos ganska konservativa metod. Trots detta är de flesta trender signifikanta från 2012. Ett visst mått av kärsbärsplockning förstås men följer direkt på den period 1998-2012 när den påstådda (ickesignifikanta) pausen skulle ha varit..

 20. Mats G

  14
  Olav Gjelten

  Det är det här som är det luriga. Vad är en trend. Ett trendliknande beteende är inte en trend. Man kan misstänka en trend. För att bestämma om det är en trend så måste man hitta orsaken bakom innan man bestämmer det är en trend.

  100 år trendliknande beteende kan likagärna vara ett slumpbetteende. Betänk tidsaspekten. Hundra år är inget i sammanhanget.

  Men som du märker här så skapar man definitioner vad trender är när man inte hittar nåt egentligt bakom trenden(vilket vi förväntar oss iom att klimatet är kaotiskt) så hittar man på definitioner vad en trend är. Ökat i hundra år osv.

  Anledning till varför man söker trender är att man vill kunna pronostisera. Och den viktiga när viker trenden. Vet man de bakomligande faktorerna bakom en trend är det mycket lättera att veta när trenden vänder.

  I en kaotiskt situation så har du ingen aning när trenden vänder. Och då är det ingen riktig trend. Trenlik är det snällaste jag kan säga. Och det går att lura sig rätt duktigt att tro att det är en riktig trend.

  I slutändan så blir det lite man behandlar. Är du inköpschef och ditt arbete är i vågskålen eller predikar man om vad som skall hända om 200 år. Då blir det viss skillnad att identifiera riktiga trender och inte…

 21. tty

  #19

  Läs artikeln jag länkade till så kanske du fattar varför Taminos ”konservativa” metod inte fungerar i system med persistens.

 22. Björn

  Johan M [12]; I mina länkar finns det inget om förutsägelser utan bara ren data. Det finns rätt mycket kunskap om solens beteenden och vid nuvarande progression förväntas inga överraskningar som en oväntad dramatisk amplitudökning. Medelvärdet av solfläckarnas antal kommer därför att vara avtagande tills minimum nås. Satelliternas mätning av TSI, Total Solar Irradiance, är ett annat sätt att mäta solens aktivitet. Det finns en tydlig korrelation mellan antalet solfläckar och TSI och därmed ett mått på den energi som den direkta elektromagnetiska strålningen ger upphov till innan inträdet i vår atmosfär. Det är allvarligt när klimatforskarna på grund av ren okunskap negligerar den samlade vetenskapen om solens egenskaper.

 23. Ingemar Nordin

  Statistiska trender är ett rent matematiskt begrepp för att beskriva en samling data (minst två mätpunkter?) Naturliga trender, eller ”regimer”, är något annat eftersom det kan ta åratal innan ett regimskifte återspeglar sig i den statistiska trenden över flera decennier.

  En del menar att ett klimatologiskt regimskifte är på gång från mitten av 00-talet.

 24. Johan M

  #17 tty
  #20 Mats G
  #22 Björn
  #16 Kenneth Mikaelsson

  Tack för länken, även om den i sitt senare skede var långt över den statistik jag behärskar. En fråga – om jag har förstått artikeln rätt så pekare den på (som jag också pekade på) att man får trender i vilket dataset som helst om vi har en autokorrelation. Om vi däremot tittar på längre serier så kan vi avgöra vad som är en sannolik effekt av autokorrelation och vad som är ”riktiga” trender. Men dessa ”riktiga” treender är väl bara en autokorrelation med längre ”livslängd” – om den genomsnittliga temperaturen under 10 år är korrelerade med de föregående 10 åren så kommer vi ha synbara ”riktiga” trender men som defacto bara är en effekt av slumpen.

  Jag tror att Mats G slår huvudet på spiken ”Anledning till varför man söker trender är att man vill kunna prognostisera.” De ”trender” UAH ger oss är ett bättre än slumpen sätt att förutspå årsmedeltemperaturen ett år eller några i förväg. Det är bättre att gissa på föregående år +/-0.1 grader än att gissa slumpmässigt mellan -0.4 och +0.5. Det ger oss dock väldigt lite att gå på om vi skall gissa temperaturen om 10 eller 20 år. För att göra det så skulle vi behöva UAH från de senaste hundra åren. Vi skulle dock fortfarande bara kunna göra en statistiskt sett bättre gissning om vi inte kan koppla förändringarna till någonting som vi kan prognostisera.

  En koppling mellan solaktivitet och medeltemperatur finns säkert men frågan är väl om det ger oss så mycket bättre redskap att förutspå framtiden (mer än att slå fast att vi inte kan göra så mycket för att påverka utvecklingen). Det är ju lätt att vara säker på hur solaktiviteten kommer att utvecklas de närmaste 20 åren men hur många förutspådde den mediokra 24:e cykeln för 20 år sedan?

 25. Lennart Bengtsson

  Hej Lena

  Modellsimuleringar använder också linjär trender och något annat är knappast meningsfullt att beräkna. Du kan för övrigt studera vår artikel i Tellus där vi också tog hänsyn till autocorrelationen. Du borde också som vi gjorde ( Magnus kan visa hur) ta med den statistiska signifikansen
  Lennart

 26. Ingvar i Las Palmas

  Eftersom ämnet är trender kan jag inte låta bli att citera en ramsa från tradingvärlden

  A trend is a trend, is a trend
  No one knows when it will bend
  and come to a premature end

 27. Guy

  Ingvar # 26

  Sanningen är enkel och ren 😀

 28. Mats G

  24
  Johan M

  Korrekt och en eloge att du fatta så snabbt.

 29. Olav Gjelten

  I Norge samlas klimatrealister ibland för att äta klimatpizza och ha en trevlig stund tillsammans.
  Sverige är väl för stort för att något sådant är möjligt?

 30. Lasse

  Dagens SVD innehåller en notis om ny forskning som med modeller kommer fram till att CO2 hotar Golfströmmen så vårt klimat kan bli rejält kallare.
  North Atlantic Oscillation är på väg in i en kallare period men att det skulle vara en effekt av CO2 kan man ju vara skeptisk till, vilket även Rummukainen på LTH tycks vara.
  Mer om avkylningen i Atlanten här:
  http://notrickszone.com/#sthash.lIuxONe0.dpbs

 31. Mats G

  30
  Lasse

  Allt skall relaterat till CO2 och det är inte så lite tröttsamt.
  Golfströmmen påverkar Sveriges klimat som bekant. Speciellt vilken sida om Island den går. Vi får varmare väder när den slår mot norges kusters. Förståss.

  NAO handlar om salthalten i vattnet. Tanken med CO2 måste vara att den ökande värmen smälter is. Om det nu är så så ser vi ett system som är självregulerande. Och jag förväntar mig inget annat av naturen. Naturen söker balans. Efter X antal miljoner år så borde det finnas en hel del fungerande system som håller koll på situationen.

 32. Björn-Ola J

  #30
  Hur går det ihop med att den medeltida värmeperioden skulle vara en lokal företeelse just i det område golfströmmen påverkar?

 33. elias

  #13
  Och det gäller även från 1860; det blir ett rakt streck! Inget att oroa sig för.
  Tala om en politisk bluff o debatt om ingenting.

 34. Lennart Bengtsson

  Intressant!

  Det var bara en liten excelövning mest på kul. Men Magnus skulle ju kunna göra det själv istället, tror att han är mycket bättre än jag på det här.

 35. Olav Gjelten

  Lasse # 30. Än så länge har långt mindre än en procent av Grönlandsisen smält bort till följd av klimatförbättringen de senaste decennierna.
  Tänk om dessa fundamentala klimatjihadister kunde hålla sig till sanningen och realiteten istället för att fantisera om vad som eventuellt kanske skulle hända om, om, om….

 36. pekke

  Lasse #30
  Känns lite som att vissa försöker att skapa en bakdörr ifall AGW skulle komma av sig och det skulle bli kallare.
  WUWT har även ett inlägg om studien.

 37. Olav Gjelten

  Under min tid i den norska skolan på 1950- och 1960talen fick vi lära oss uttrycket ”klimatförbättringen i vår tid” om temperaturhöjningen som ägt rum sedan det tidiga 1900-talet i Norge och Svalbard.
  Varför vara så rädda för att använda det uttrycket om den senaste tidens lilla uppgång av temperaturen?? Det verkar vara något ni helst inte skall kännas vid istället för att glädjas över det.

  Låt inte klimathotsreligionen sätta agendan för språket ni använder!

 38. sibbe

  Tony Heller:
  95% Confidence That NASA Temperature Records Are Fraudulent
  Posted on January 5, 2017 by tonyheller

  In 2001, NASA graphs showed 0.5C warming from 1880 to 1998. Now they show 1.1C warming during that same period. The image below overlays the two NASA graphs, with the colors shifted in the 2001 version for clarity.

  Gavin Schmidt has more than doubled warming by altering the data. Even worse, Gavin has altered the data far outside his own 95% confidence bounds. The 2001 confidence bounds are shown as the red vertical bars, and the 2016 confidence bounds are shown as the blue vertical bars. This is a smoking gun that Gavin’s data is fake, and his confidence intervals are meaningless.

  Upp till kamp nu, Sigge, Thomas och Olle R:bevisa att Gavin har rätt!

 39. pekke

  pekke#36
  WUWT: https://wattsupwiththat.com/2017/01/04/worse-than-we-thought-another-paper-suggests-collapse-of-the-atlantic-current-citing-science-fiction/

 40. Olle R

  #38 Sibbe, istället för läsa en massa skit så kolla GISS egen sida över historiska förändringar:
  http://data.giss.nasa.gov/gistemp/history/
  Då inser du strax att Heller är en högst osympatisk lögnare..

  Apropå ERSST4 och Karl et al 2015, som du vanemässigt och felaktigt brukar kritisera så har det kommit ut ett nytt papper som visar att de hade helt rätt:
  https://judithcurry.com/2017/01/04/focus-on-sea-surface-temperatures/#more-22687
  https://wattsupwiththat.com/2017/01/04/yet-another-study-tries-to-erase-the-pause-but-is-missing-a-whole-year-of-data/

  Det är fascinerande att läsa kommentarerna, och syftar då mest på alla skeptiker som inte skäms för att framstå som komletta i…., AW inräknad
  Tänk att denna fråga är så politiskt laddad och lockar fram så mycket desperat dumhet…

  Lamar Smith hade helt fel… punkt slut. Detta får gå till historien som ett patetisk försök av den ideologiska inkvisitionen att bestraffa forskare som kommer till korrekta men ideologiskt obekväma slutsatser..

 41. Lasse

  Golfströmmens betydelse för vårt klimat är överdriven.
  http://ocp.ldeo.columbia.edu/res/div/ocp/gs/
  ” Moving beyond the myth
  It is long time that the Gulf Stream-European climate myth was resigned to the graveyard of defunct misconceptions along with the Earth being flat and the sun going around the Earth. In its place we need serious assessments of how changes in ocean circulation will impact climate change and a new look at the problem of abrupt climate change that gives the tropical climate system and the atmosphere their due as the primary drivers of regional climates around the world.”

 42. Svempa

  #40 Är det nu officiellt att du tagit över stafettpinnen som KUs invektivmaskin?

 43. Lasse

  #40
  Helt rätt ett papper som börjar en trend efter förra stora El Nino och slutar när den senaste står på topp!
  Seriöst?

 44. Olle R

  #42
  Du Svempa, ribban sätts väl av de som utan grund kallar seriöst arbetande vetenskapsmän för bedragare, eller hur?
  Det finns ju förtalparagrafer i svensk och andra länders lagar…

 45. Olle R

  #43 Likt Watts tycks du inte förså ett dyft. Studien handlar om att validera ERSST4 mot andra moderna oberoende dataset, tex satellitdata och Argo-bojar. ERSST4 höll måttet medan HADSST3 visade sig ha en kall bias..

 46. Johan M

  #30 Lasse

  Såg också eländet och blev bara trött. Det första man kan säga är att artikelförfattarna inte alls visar någon orsak och verkan mellan C02 och Golfströmmen. Vad de har simulerat är vad som kanske skulle kunna hända om temperaturen steg med 5 grader imorgon. De tar alltså för givet att en fördubbling av C02 skulle öka den globala medeltemperatuen med över fem grader och sen räknar de på det.

  Att sen tro sig kunna komma fram till att det om 300 år skulle ha en påverkan på Golfströmmen genom att simulera ett kaotiskt system är väl i det närmaste löjligt. Men det fick ju ett papper publicerat och det är det enda som räknas, tro inget annat.

 47. Ingemar Nordin

  Olle R #45,

  Vi har ju facit nu. Se Lenas inlägg. 2016 är inte signifikant varmare än 1998.

 48. Lennart Bengtsson

  Hej

  Ett mer effektivt sätt att ändra på Golfströmmen är att ändra riktningen på jordrotationen!

  Vad jag försöker säga att cirkulation i hav och atmosfär är synnerligen robust och påverkas endast i ringa mån( eller överhuvudtaget) av smältande is i Barents hav eller på Grönland.
  Betänk dessutom att ett varmare Arktis och mer öppet Ishav leder till mer snöfall och landistillväxt på Grönland ( se t ex de senaste 4 månaders snöfall på Grönland (ca 400 km3)). Det är endast om iskalvingen överträffar massackumulationen som Grönlands massa minskar och inte skulle det gå oftare om havet omkring Grönland blir kallare. Klimatsystemet ramlar inte ihop så lätt som sagoböckerna berättar.

 49. Mats G

  41
  Lasse

  Din #41 säger med andra ord att om NOA stoppar helt så kommer det bli noll förändring av klimatet..

 50. Kenneth Mikaelsson

  NOA är väl motsvarigheten till en hadleycell fast i ett tyngre medium… skiljer ju inte så mycket på beteendet mellan dessa medium..

 51. Kenneth Mikaelsson

  Frånsett att det är en massa landmassor som i viss mån styr utsträckningen..

 52. Mats G

  Människans hjärna är skapadför att upptäcka mönster. Det måste vara en evulotionistisk fördel på något sätt. Det intressanta är då att vi lever mitt i kaoset(vädret). Men det finns ändå ramar som tom vädret måste verka inom. Trots att det upprepas. Väder är kaos. Klimat är kaos finns det fortfarande de som ser mönster i temperaturdata. Det är inte konstigt med tanke på det jag skrev inledningsvis.

  jmf med Rorschachtestet.

  Men vi kan ta oss förbi våra instinkter. Jag brukar kalla det intelligens. Vi kan begripa kaos eller slump. Då behöver vi inte se mönster där det inte finns. Då kan vi göra vaknare beslut. Och det är väl det kunskap handlar om i slutändan.

 53. Michael E

  #44, Olle R, Det finns åtskilligt material som visar på de omfattande korrigeringar som gjorts på GISS data för att förstärka intrycket av att CO2 styr den globala medeltemperaturen. Som du kan se t.ex. här,

  http://notrickszone.com/2014/10/12/using-1999-giss-data-global-warming-trend-since-1866-only-0-5c-per-century/#sthash.6Jq5R1jf.dpbs

  så om man använder GISS data från 1999 så angavs en temperaturökningstakt om 0,42 C/århundrade. Numera är det 0,62 C/århundrade, d.v.s en 50% ökning.

  I arktisk har GISS och GHCN gjort stora korrigeringar, se t,ex,
  http://notrickszone.com/2012/03/01/data-tamperin-giss-caught-red-handed-manipulaing-data-to-produce-arctic-climate-history-revision/#sthash.68dtVBwH.dpbs

  Förändring i data för USA, hittar du här, https://stevengoddard.wordpress.com/data-tampering-at-ushcngiss/
  Som du kan se finns även en kommentar från 1999 av Hansen där; ”in the U.S. there has been little temperature change in the past 50 years, the time of rapidly increasing greenhouse gases — in fact, there was a slight cooling throughout much of the country” Uppenbarligen har något hänt sedan 1999 eftersom GISS data numera visar på en Hockey stick. En bit längre ned i artikeln visas också förändringar som gjorts sedan 1999 på historiska temperaturdata för USA.

  Som du kan se här, https://wattsupwiththat.com/2015/08/14/problematic-adjustments-and-divergences-now-includes-june-data/
  så har GISS kompenserat för UHI men åt fel håll. Något som bör kyla ned temperaturerna i korrektionen blev istället något som värmde upp dem, det i sig visar ju på hur fullständigt hämningslösa dessa aktivister är i att anpassa resultaten efter sin dogm.

  Låt oss nu se vad som händer när/om NASAs administration byt ut och vad som då kommer fram. Jag är allt mer övertygad om att vad vi kommer att få bevittna är avslöjandet av en av de större vetenskapliga skandaler i modern historia och en som dessvärre kommer att få långtgående negativa konsekvenser för tilltron till vetenskapen men förhoppningsvis också detroniserar miljörörelsen.

 54. Olle R

  #47 Troposfären är signifikant varmare 2016 än 1998 i UAH 5.6 och RSS 4, men inte i RSS 3.3 och UAH 6.
  RSS 3.3 är behäftat med konstaterade fel/drifter, och UAH 6 är påverkat av körsbärplockning av satelliter.
  Läs också #18

 55. Kenneth Mikaelsson

  Förvilla nu inte green Olle …. låt stackarn ha kvar sin barna tro … Typ att agronomer är en beteckning på nått smart….. 🙂

 56. Lars Kamél

  Olle R är faktiskt ett ondsint nättroll (konstaterande av fakta och inte ett personangrepp) och bör inte matas.

 57. Kenneth Mikaelsson

  Läsvärt idag:

  North Atlantic Cooling Has Plunged Below 1950s (And 1800s) Levels – And Scientists Project More Cooling –

  http://notrickszone.com/#sthash.tUeHQ30m.Teq0n5cy.dpbs

 58. sibbe

  Frågan är: varför har NASA GISS förändrat sina grafer så som Heller visar att man har en graf från 2001 med en temperaturökning på ca 0,5 grader C – och en ny helt förändrad graf 2016 som också enligt Heller visar en temperaturökning på 1,1 grad fram till 2001?
  Vilken bör vi nu använda? Vilken är rätt?
  -Jag har just börjat läsa (på nytt) boken 1984. Sidan 7,
  ”krig betyder fred”, ”frihet är slaveri” och ”okunskap är styrka”.
  Enligt Olle R är jag okunnig. Stämmer. Men varför måste man ändra på gammal data så att de visar kallare i förfluten tid enligt original data och varmare i nutid enligt förändring av gammal original data?
  ?Vad nu Orwells bok har att göra med den här saken?
  Bokhjälten är en person som har som yrke att anpassa historiska händelser till dagens ”sanningar”.

  Nu är det så, att man har svårt att gömma bort gamla GISS grafer och installera nya dito. Det fungerar för medierna som mera än gärna tillämpar Winston Smiths historieförfalskningar.
  Men vi har inte kommit så långt ännu som Winston i boken 1984. Fastän NASA-GISS försöker sitt bästa.

  Fortfarande, bästa Olle R. Varför duger inte den gamla grafen? Är det nu en halv grad uppvärmning eller mera än dubbel upp från 1890 till 2001?
  Och så vidhåller jag mitt påstående om att NOAA:s globala temperaturdata saknar information av minst 30 % av den globala ytan.

 59. Thomas P

  Sibbe #58 Varför har Spencer ändrat så mycket i sina data mellan versionerna under åren? Och än mer mystiskt, varför är det ingen av alla er som klagar över GISS som anser det upprörande.

 60. Peter F

  OT

  Vi får se om E.P.A. lyckas med denna till synes ogenomtänkta aktion. Ska man låta befolkningen frysa ihjäl. Hur tänker de här ?

  https://www.iceagenow.info/alaskans-fined-burning-wood/#more-19676

 61. Verner

  Den lilla ökning av globala temperaturen de senaste 30 åren som vi kan se beror sannolikt på att globalstrålningen ökat mera än 10% sedan 1983 . Mitt ställningstagande bygger på det motsatta d.v.s. 1991 var ett kraftigt vulkanutbrott, Pinatubo och globalstrålningen sjönk med ca 10 %. detta inverkade på den globala temperaturen som sjönk med 0,4 grader.
  Alla dessa uppgifter har jag fått från SMHI.
  Globalstrålningen utgörs av summan av strålningen direkt från solen och den diffusa strålningen från övriga himlavalvet, det vill säga solstrålning som spridits av atmosfärens molekyler och partiklar eller reflekterats av moln.
  Globalstrålningen påverkas knappast av växthuseffekten utan det är temperaturen som påverkas.
  En minskad globalstrålning ger en minskning av globala temperaturen vid konstant CO2 halt.
  1991 förekom ett kraftigt vulkanutbrott Pinatubo på ön Luzon i Filippinerna och globalstrålningen sjönk med ca 10 %. under ca ett år. Detta inverkade på den globala temperaturen som sjönk med 0,4 grader motsvarande tid. Under den här perioden på mera än ett år var CO2 halten knappast förändrad. Således hade CO2 halten inget med temperaturminskningen att göra.
  Analogt med detta så bör det betyda att vid ökad Globalstrålning på 10 % bör den globala temperaturen stiga i motsvarande grad som den sjönk vid minskad globalstrålning.
  Så ledes 0,4 – 0,5 grader Celsius i ökad global temperaturhöjning hänrör sig från den ökade globalstrålningen under perioden 1983 till 2015.

 62. Lasse

  #61 Verner
  Precis! Hade det med CO2 att göra så hade detta diagram varit mer känt:

  http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.102149.1458141360!/image/g8lt_y.png_gen/derivatives/Original_1004px/g8lt_y.png

 63. tty

  ”Människans hjärna är skapadför att upptäcka mönster. Det måste vara en evulotionistisk fördel på något sätt.”

  Visst är det så. Den är så bra att den upptäcker mönster även där det inte finns något. Och förklaringen är som sagt evolutionär. Den evolutiomära kostnaden av att tro sig upptäcka en leopard där det inte finns någon är mycket liten, medan kostnaden för att inte upptäcka ett leopard som faktiskt finns är mycket hög.

  Det är samma sak med vår extremt goda förmåga att upptäcka även små rörelser i även ett mycket plottrigt synfält. Där är inte ens syncentrum i hjärnan inblandat. Syncellerna skickar signaler direkt till granncellerna för att spara några millisekunder.

 64. sibbe

  Fel, herr Thomas P. c För du är väl inte ett troll?
  Frågan var vilken graf vi skall använda i framtiden: den som Giss publicerade 2001 eller den som Giss publicerade 2016. ? Har vi nu 0,5 grader C uppvärmning fram till 2001 eller har vi 1,1 grader C fram till 2001 ?

 65. Christopher E

  #59 Thomas P

  Vad skulle det upprörande bestå i att algoritmer förbättras uniformt över hela serien? Det är ju inte själva datat som ändras.

  Det är skillnad mot att tex ändra UHI åt fel håll! Lägga på värme vid utbredd urbanisering istället för tvärtom.

 66. Ingemar Nordin

  Den andra satellitdatabasen, RSS, konfirmerar UAHs mätningar vilket visar att det knappast handlar om något udda fenomen att decembertemperaturen fallit kraftigt. Inte heller deras mätningar visar någon signifikant skillnad mellan 1998 och 2016. Sedan kan ju manipulatörerna på GISS stampa med foten och skrika högt så mycket de vill.

  https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2017/01/05/rss-confirm-2016-is-tied-with-1998-as-warmest-year/

 67. Svempa

  #63 Man kan väl säga att hjärnans funktionsätt är mönsterpassning på alla nivå. Max Tegmark tar upp detta i ett TEDx talk benämnt ”Consciousness is a mathematical pattern”

  https://www.youtube.com/watch?v=GzCvlFRISIM

 68. Svempa

  #44 OK. Du verkar inte ha några ambitioner att tas seriöst.

 69. Ingemar Nordin

  tty #63,

  Jag tror att du har rätt om den evolutionsbiologiska utvecklingen av vår hjärna. Tyvärr passar vår biologi inte riktigt ihop med det vetenskapliga kravet på kritiskt tänkande och ifrågasättande av våra impulser till alltför snabba generaliseringar. Kritiskt tänkande är därför en träningssak som vi måste lära oss genom utbildning. Civilisation versus natur. Eller som en kollega till mig uttryckte det en gång: ”Kultur är som Natur, fast smartare.”

 70. Peter Stilbs

  Läste just den för mig ändå chockerande nyheten att Judith Curry lämnar sin akademiska tjänst.

  Jag vet inte om det tagits upp i tidigare kommentarer här, då jag inte följt bloggen så väl sista dygnen.

  https://judithcurry.com/2017/01/03/jc-in-transition/#more-22651

  Spanska Inkvisitionen tycks ha slagit till igen, när man minst anar det. Nej – det här är inte roligt.

 71. Ingemar Nordin

  #70

  Judith Curry började som alarmist eftersom hon trodde att alla andra inom IPCC visste vad de talade om. När hon själv började granska vad som sagts så insåg hon att hon inte kunde stå för slutsatserna utifrån sitt eget expertområde. Hennes vetenskapliga integritet ledde henne mot en alltmer skeptisk inställning till hela hypen. Det renderade henne åtskilligt med mobbing och personangrepp. Att hon har 200 publicerade artiklar och två böcker i sin CV betyder inget för amatörer och aktivister som Al Gore eller Johan Rockström.

 72. Johan M

  Gjorde en skatter-plot på de data som SMHI hade för globalstrålning och årsmedeltemperaturen nästföljande år enligt UAH – korrelation 0.6 🙂

  Så snart globalstrålningen för 2016 finns så skall jag gissa vad medeltemperaturen för 2017 blir. Någon som har en bättre metod?

 73. Thomas P

  Christopher #65 Är det dina dubbla måttstockar som spökar som vanligt? GISS har en öppet redovisad algoritm som förbättrats genom åren. UAH har en ej öppet redovisad process med rätt godtyckliga metoder för justering vid atellitbyte etc.

 74. verner

  Lasse ”62

  Tittar man sedan på den linjära kurvan för globalstrålningens utveckling sedan 1983 så ser i alla fall jag en otroligt fin överensstämmelse med Lenas linjära kurva.
  Här en länk till globalstrålningens utveckling sedan 1983.
  http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.75147.1455698651!/image/allgack_1983-lastyear.jpg_gen/derivatives/Original_1004px/allgack_1983-lastyear.jpg

  För mig btyder detta att CO2 halten inte på något sätt har den inverkan på den globala temperaturen som AGW anhängarna gör gällande.

  Jag har följt en dialog med Superalarmisten Martin Hedberg på hans blogg där detta har dryftats och vad jag kan se så kom denne superalarmist till korta mot debattören Leffe.

  Läs själv här
  http://martinhedberg.se/aterkopplingar-pa-kol-och-albedo-har-gjort-det-forr/#comments

 75. Ingemar Nordin

  Jag har också noterat att de är mycket lika, dvs RSS och UAH. Än har jag inte sett GISS men de brukar faktiskt inte vara någon större avvikelse. I alla fall inte på månadsbasis.

 76. sibbe

  Jag väntar fortfarande på svaret av bl. a. Thomas, Sigge och Olle R.
  vilken av GISS-NASA:s grafer från 2001 eller 2016 bör den politiskt korrekta Sibbe tro på?
  Alltså där ökningen av landbaserade temperaturer visade sig var 0,5 grader C mellan 1880 och 2001=A
  eller den, där ökningen av samma områden visade sig vara 1,1 grader C mellan 1880 och 2001 ?? =B

 77. Gunnar E

  36
  pekke
  2017/01/05 kl. 11:17
  Om detta med den vilande solen har relevans så kommer de klimathotstroende att hävda att uppvärningen pga av CO2 fortgår oavbrutet fördold av den tillfälliga avkylningen.

 78. Thomas P

  Sibbe #76 Någon speciell anledning till att du bara vill titta på landbaserad temperatur när det vanligen är GISS globala index man använder? Tyvärr sträcker sig inte internet archive längre tillbaka än 2005 för den här sidan, men där verkar inte vara någon större skillnad för global temperatur mot idag:
  http://web.archive.org/web/20050914112446/http://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs/
  http://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs/

 79. Guy

  sibbe # 76

  Du lär få vänta.

 80. Gunnar Strandell

  Svempa #67
  Min bild är att dessa mönster är ”tillstånd” i hjärnan och de förändras ca 10 gånger per sekund när vi är vakna och tar intryck från våra fem sinnen. När vi sover, vilar eller koncentrerar oss genereras tillstånd som får oss att se, känna och uppleva tillstånd som varit, men också nya virtuella och spännande, som pockar på utforskning.

  Det är nog bara att ha medkänsla för de som skräms av varje tillstymmelse till utveckling och vars enda slagord är AVVECKLING!

  Det senaste i den riktningen var nyheten i morse om att snö är ett miljögift!

 81. Lennart Bengtsson

  Verner 61

  Det finns inga indikationer att globalstrålningen ( inkommande solstrålning – reflektion) har ändrats. I själva verket så är den inkommande nettostrålningen anmärkningsvärd konstant.
  Se t ex Stevens and Schwartz: Observing and modeling Earth’s energy flows. Surv. Geophys 2012, sid 447-484, särskilt fig 9.
  hälsn
  LennartB

 82. Christopher E

  #73 Thomas P

  Dubbla regelböcker är din specialitet, inte min. Men jag gissade korrekt att du inte insåg att vad du tyckte var en fiffig kommentar givetvis slår tillbaka på avsändaren direkt.

  Och du tycks helt ha missat hur mycket handpåläggning som ligger bakom justerandet av ytstationerna. Massvis med orimliga exempel har ju lyfts fram under åren.

 83. Argus

  @framförallt om Judith Currys *resignation*

  Det var inte roligt att läsa hennes text. Men på ett annat sätt var det ändå inte *totalt hemskt* utan med ett slags igenkännande…..

  ’Akademin’ är inte numer för att vinna kunskap; det har blivit ett uppehållsområde för personer som framgångsrikt vistas och möts i sammanhang där ’integration’, ’nätwerk’, ’genus’ &c är honnörsord.Och min övertygelse är att frågan göms i finansieringen…..
  Finansieringssättet innebär att närmast alla ekonomiska enheter går minus…., dvs alla ekonomiansvariga måste försvara * ett MINUS*.
  Hur gör man det?
  Min gissning är att man gör allt för att det ska framgå att det man gör ändå är PRECIS det (mao uppfattar att ) den tilldelande *myndigheten* tycker. Är detta OK? Är det så man vinner ny kunskap?? Men gör man *det* som är stipulerat sitter man kvar….. Detta är min tro…, jag har på ca20ys fått bara starkare incitament att denna tro faktiskt gripit sig omkring.

  De som *bestämmer* är säkert i många fall intresserade av kreativitet, nytänkande osv, men är inte ekonomin OK blir ALLT annat sekundärt. Kan man drista sig till att denna person kanske vill, men TÖRS inte. För att bli klandrad? Hur många chefspersoner på tex KTH har blivit klandrade för minus i budgeten?

  Hur ska man i detta åsyftade sammanhang äska tid/pengar för ett *projekt* (säg > 1vecka men < 2månader) ? Min vittnesbörd är: totalt omöjligt!!

  Respons emottages gärna

 84. Realist

  Onoff-topic http://realclimatescience.com/2017/01/earth-cooling-at-the-fastest-rate-on-record/

 85. Gunnar Strandell

  Argus #83
  Jag känner också igen mig i Judith Currys situation. Skillnaden är att jag gav upp mycket tidigare för att i första hand vårda min egna situation och ge mindre åt akademin. Men det handlar inte bara om ekonomi. De flesta av oss är nöjda utan stora överskott i balansräkningen om i känner att det vi uträttar uppskattas och faktiskt betalas av användare och köpare.

  Här finns ingen skillnad mot klimathotare, bortsett från att de har gått över gränsen mellan överdrift och lögn i sin marknadsföring av budskapet.

  Som jag uppfattar vill Judith Curry vara fri att gå vidare och ge synpunkter och råd till studenter, politiker och allmänhet och då är det tyvärr så idag att det är en nackdel att tillhöra akademin. I synnerhet när det gäller klimatvetenskap.

  De som bestämmer vill ha raka entydiga svar från den forskning de finansierat, men otåligt fått vänta på att sent om sider få ett svar med många kanske och andra förbehåll.

  Climategate visade i öppen dager hur de tongivande forskarna förändrade dessa villkor och den vittvätt som sedan följde gjorde manipulationer till goda gärningar och avslöjande och ifrågasättande av dem till ett brott.

 86. verner

  Lennart B. #81

  Varför redovisar då SMHI EN ÖKNING AV GLOBALSTRÅLNINGEN med mera än 10% sedan 1983?
  Varför sjönk den globala temperatuen vid Pinatubos

 87. verner

  Lennart B #81
  Något blev fel vid sändningen, inte lätt att skriva på telefonen, jag tar det igen!

  Varför redovisar då SMHI EN ÖKNING AV GLOBALSTRÅLNINGEN med mera än 10% sedan 1983?
  Varför sjönk den globala temperatuen vid Pinatubos utbrott samtidigt som globalstrålningen sjönk med ca 10 %.
  Jag har vid mätningar på både termiska solfångare och solceller kunnat konstatera att vid ökad globalstrålning ger det ökat energiflöde. Högre temperatur och ökad elproduktion vid ökad globalstrålning.
  Om jag ser solfångaren som en liten del av moder jord så är det uppenbart att globalstrålningan är drivkraften.
  Dessutom är det så att på natten är globalstrålningen i princip 0 och då får vi ingen uppvärmning det är först när glbalstrålningen når oss som uppvärmningen av moder jord börjar.
  Vad är fel i detta resonemang?

 88. Johan M

  #86 verner

  Noter att det SMHI kallar ”globalstrålning” inte har med ”global” som i hela jorden utan ”global” som hela himlavalvet. De siffror som SMHI ger är alltså globalstrålningen i Sverige.

 89. Johan M

  #81 Lennart Bengtsson

  ”….anmärkningsvärd konstant.”

  Det skulle man ju kunna säga om temperaturen också eller hur?

  Den artikel du pekar på gör en modellering av strålningsbudgeten baserad på främst satellitdata eftersom det är där vi har de bästa siffrorna för inkommande strålning. Den totala inkommande strålningen varierar med solcyklerna, även om den i det hela är liten.

  http://www.pmodwrc.ch/pmod.php?topic=tsi/composite/SolarConstant

  Det som mätningarna från SMHI får in i bilden är påverkan av moln mm. Vilka liknande siffror finns för jorden sm helhet?

  http://www.pmodwrc.ch/pmod.php?topic=tsi/composite/SolarConstant

 90. Lasse

  Anmärkningsvärt att en så viktig parameter negligeras så av en betrodd nestor. Solen har variationer vilket ger dimmig och brightening över stora delar av globen med stora konsekvenser.

 91. verner

  Johan M #87

  Ja det stämmer att SMHI mäter och anger bar globalstrålningen i Sverige men anger samtidigt att liknande värden för globalstrålning sammanfaller i stort över hela Europa.
  Det anmärkningsvärda som hände med vulkanutbrottet vid Pinatubo redovisas att globalstrålning över hela klotet minskade med 10% och därmed även globala temperaturen med 0,4 – 0,5 grader.

  Till Lennart B.

  Jag har inte tittat i den faktalitratur du tipsade om men jag tror att du förväxlar solinstrålningens solarkonstant med globalstrålningen. Solarkonstanten har inte förändrats nämnvärt men det hindrar inte att globalstrålningen ökar eller minskar. Se vad som hände vid vulkanutbrottet vid Pinatubo. Globalstrålningen är ju den viktigaste faktorn för globala temperaturen.

 92. Björn

  Lasse [89]; Ja, det man inte talar om är att solens strålning innehåller ett spektrum av elektromagnetisk strålning som varierar över tiden. Det finns inte bara våglängder som ger synligt ljus, utan även våglängder runt denna spektrala del, vilka är UV och IR. Även så talar man inte högt om att UV har störst påverkan på stratosfärens kemi och övriga våglängder som går ner genom troposfären mot jordytan. SMHI nämner aldrig att jetströmmarnas variation är en effekt av stratosfärens variabla uppvärmning och att vi just nu drabbas av en sydgående slinga av den polnära jetströmmen. Kall luft från Nordpolen strömmar då direkt ner mot oss. Mer av det här kommer att bli vanligare nu när solen på grund av mindre energi i strålningen, inte längre orkar hålla tillbaka vår polnära jetström. Förmodligen går vi mot ett ny kallperiod liknande Dalton- eller Maunder minimum.

 93. Här en genomgång av olika klimatmodeller från förr och närmare nutid https://m.youtube.com/watch?v=tPSIvu0gQ90