vindkraftsmotståndet

Vindkraftsmotståndet – en folkrörelse

Runt om i vårt avlånga land pågår en brutal vindkraftsexploatering. I takt med att fler och fler projekt lanseras ökar även motståndet från närboende. Man kan säga att vindkraften genererar ett stadigt ökande motstånd. På facebook finns ett trettiotal motståndsgrupper lokaliserade från Pajala i norr och sydkusten i söder. Ett försök som är på väg   →