Vindkraft. Jonny Fagerström

Bredsida mot vindkraften

Under den senaste veckan har striden om vindkraften åter tagit fart i media. Vindindustrins offensiv har mötts upp med motangrepp över hela ytan. Svensk Vindenergis ”tävling” om vilken landsända som bygger mest vindkraft har replikerats av Bengt Lindhé i en landsomfattande ”jakt” just nu i Arbetarbladet (Gävle) och i Piteåtidningen. Undertecknad , Björn Törnvall och P-O   →