verkligheten global cooling

Modellerna kontra verkligheten

Som kvällsläsning vill jag gärna rekommendera en artikel av Bob Carter från Australien. Bob Carter är professor i geologi vid James Cook University och en uttalad AGW-skeptiker. Bob Carter menar att dagens verklighet inte stämmer med det som förutsägs i klimatmodellerna och att vi till och med kan stå inför en klimatavkylning. ”Perhaps a reassessment   →