vattenledning

Översvämningar – en del av en klimatförändring?

Översvämningar – är det koldioxidens fel eller är det människans ofullkomlighet på helt andra områden som är orsaken? Detta är i sanning en fråga som många för närvarande vrider och vänder på, inte minst i detta år av kraftiga regnväder, med åtskilliga översvämningar i släptåg, inte minst i flera mellansvenska orter och städer. Fortsättningsvis kommer   →