varmaste vintern

2 good 2 be true

En bloggläsare har uppmärksammat mig på följande inlägg av Gerald Warner på telegraph.co.uk – ”This will be the warmest winter in living memory”. /citat ur artikeln/ “This will be the warmest winter in living memory, the data has already been recorded. For your information, we take the highest 15 readings between November and March and   →