utsläppskompensera

Gröna resor för tyngda samveten

Idag fick jag ett mail från Jambo Tours som upplyser om att ”gröna resor går hem”. Lite lustigt förresten att verbet ”gå” används, för det är väl egentligen det mest ”klimatsmarta”. Att gå. Nåväl. Tillbaka till Jambo. Som ni säkert känner till är Jambo specialist på resor ”lite längre bort”, dvs. sådana som belastar atmosfären   →