Twitter

Chattrobot som vurmar för AGW

Ni som använder mikrobloggen Twitter känner kanske till att en kille som heter Nigel Leck nyligen introducerat något han kallar för @AI_AGW. Det är en automatisk funktion som systematiskt söker av alla tweets och reagerar på sökord som vanligen används av klimatskeptiker. När roboten hittat en tweet som förmodas härstamma från en klimatskeptiker svarar den   →

Al Gore diversifierar

Al Gore vill nu inte bara rädda planeten utan även reklamen. Enligt honom är ”hållbarhet” det nya heta ordet oavsett bransch. Följaktligen bör även framtidens reklam vara ”hållbar” i den meningen att den levereras digitalt och utnyttjar användargenererade kanaler. Givetvis har Gore investerat även i detta. Han är en av grundarna till nyhetskanalen Current Media,   →