@AI_AGW

Chattrobot som vurmar för AGW

Ni som använder mikrobloggen Twitter känner kanske till att en kille som heter Nigel Leck nyligen introducerat något han kallar för @AI_AGW. Det är en automatisk funktion som systematiskt söker av alla tweets och reagerar på sökord som vanligen används av klimatskeptiker. När roboten hittat en tweet som förmodas härstamma från en klimatskeptiker svarar den   →