traktor

Tokigheter Sverige runt

Detta är ett litet axplock ur svenska medier under den senaste veckan. För få besök ger mögliga kyrkor. ”Klimatförändringarna ställer till det för länets kyrkor. Många kyrkor har stora problem med mögelskador till följd av det mildare klimatet.” (Sveriges Radio P4 Örebro) MT: Leder det mildare klimatet till färre besök och därmed mer mögel? Gröna   →