Tim Groser

Nya Zeeland hoppar av Kyoto 2

Nya Zeelands “klimatförändringsminister” Tim Groser säger att man inte kommer att åta sig några nya bindande avtal under Kyotoprotokollet. Därmed sällar man sig till Japan, Kanada och Ryssland som heller inte har någon lust att fortsätta på den inslagna vägen. De som kvarstår är då i stort sett bara Australien. Och eventuellt EU. USA har   →