Stora Karlsö

Forskningsresa till Stora Karlsö

Idag åker The Climate Scam till Stora Karlsö (Gotland) för att studera effekterna av den pågående globala uppvärmningen.  Vi kommer att vandra runt hela ön för att undersöka hur det lokala växt- och djurlivet klarar av de påfrestningar det nu ställs inför. Med tanke på uppdragets vikt hoppas jag att bloggens läsare har överseende med   →