Stockholm Initiative

Vi kan inte vinna kolkriget

I Tällberg talar man sig varm för en högsta gräns för CO2-koncentration i atmosfären motsvarande 350 ppm (se mitt tidigare inlägg). Som bekant har vi redan överskridit den och befinner oss idag någonstans kring 385 ppm. Ahlgren, Ortmark och Stilbs i Expressen Debatt menar att vi genom att satsa på en begränsning av utsläppen föder   →