rennäring

Ogrön vindkraft

Det är många aspekter på vindkraft som vi på Klimatupplysningen är kritiska emot. Men en aspekt som sällan kommer fram i debatten är vindkraftens inverkar på en av våra verkligt gamla näringar, nämligen renskötseln. Att bygga en vindkraftspark gör mycket stora ingrepp i den natur där renhjordarna rör sig: Vägar, grustäkter och stora elledningar t.ex.   →