R.I.P.

En stilla insomning

Efter en länge tids ”livlöshet” tvingas vi nu tillkännage att vår käre vän / vårt barn / vår djupt respekterade opponent / vår stimulerande trätobroder / etc. etc. etc…. UPPSALAINITIATIVET efter fyra månader utan ett enda livstecken – härmed dödförklaras. (Detta trots att det inte helt kan uteslutas att vissa kvarvarande dödsryckningar kan komma att   →