parallell vetenskap

Parallell värld – parallell vetenskap

Att klimatalarmismen har en mycket speciell bild av verkligheten kan man inte undgå att lägga märke till om man ser på det som miljörörelserna och de gröna politikerna förmedlar till allmänheten. Jag tänkte att det kan vara en poäng i att försöka samla denna socialt konstruerade bild av världen för att sedan se på den   →