Osama bin Laden

Miljökämpen Osama bin Laden

Osama bin Laden var en stark motståndare inte bara till Västvärlden utan till det moderna samhället i allmänhet. Det industriella samhället förstörde, menade han, naturen och klimatet. Människans sätt att leva var emot Guds och Naturens lagar. Därför skrev han flera brev till de amerikanska presidenterna och uppmanade dem att med all kraft bekämpa klimathotet.   →