Normandie

Normandiska häckar

Normandiska Bocage, kulturlandskapet med anor från bronsåldern som nu håller på att förstöras på grund av klimatalarmismen. Undertecknad avser i detta inlägg belysa hur franska staten med subventioner och propaganda under naturvårdsorganisationernas hycklande samtycke och tystnad uppmanar till att producera biobränsle av häckar och gamla krokiga, ruttnande träd. Subventionerna går dels till att installera värmepannor   →