ministermöte

Trögt inför Köpenhamn

Svenska Dagbladet berättar idag att klimatförhandlingarna har mer eller mindre gått i stå. Andreas Carlgren, som i rask takt förflyttat sig från klimatmötet i Köpenhamn till ett annat klimatmöte i Paris (ack, Paris på våren…) säger att läget är kärvt. Barack Obama har  i princip redan sagt att USA kan klara en utsläppsminskning på 14   →