miljöjournalistik

Klimatdebatt på Timbro

Tisdagen den 17 mars presenterar Timbro en ny rapport ”Klimatdebatten – ett miljöhot?” av Tobias Holdstock och Roland Poirier Martinsson. I samband med rapportpresentationen inbjuder Timbro medieinstitut till en debatt om miljöjournalistikens roll. Deltagare: Fredrik Fällman, PR-konsult med specialintresse för klimatfrågor Tobias Holdstock, Timbro Pär Holmgren, meteorolog och miljödebattör Roland Poirier Martinsson, Timbro medieinstitut Samtalet   →