Lawrence Solomon

Direkt från New York

Uppdatering: Tyvärr fungerar inte uppkopplingen från de enskilda mötesrummen. Jag är mycket ledsen för detta. Jag är tyvärr hänvisad till ett trådlöst nätverk. Jag kan dock trösta er med att lunchsändningen bör vara av lika bra (eller dålig 😉 ) kvalitet som frukostsessionen. Vad gäller övriga föreläsningar återkommer jag i stället med kort referat senare.

32.000 förnekare är inte illa

Ofta försöker klimatalarmister övertyga allmänheten om att det knappt finns några forskare som förnekar antropogen global uppvärmning. Och upprepade gånger har protestlistor visat på motsatsen. Alarmisterna gör förstås allt de kan för att misskreditera personerna som skriver på sådana listor. The Oregon Institute of Science and Medicine håller just nu på att samla in namnunderskrifter   →