Lawrence Solomon

Direkt från New York

Uppdatering: Tyvärr fungerar inte uppkopplingen från de enskilda mötesrummen. Jag är mycket ledsen för detta. Jag är tyvärr hänvisad till ett trådlöst nätverk. Jag   →

32.000 förnekare är inte illa

Ofta försöker klimatalarmister övertyga allmänheten om att det knappt finns några forskare som förnekar antropogen global uppvärmning. Och upprepade gånger har protestlistor visat på   →