landskapsgas

Landskapsgas Grönköping

Nyligen ha de kommunala landskapsgaserna utsetts, varvid Grönköping – nog så glädjande – tilldelades den alltid så omtalade koldioxiden. I en kommentar säger hr info-sekreterare Viking Helmersson att ”detta är ytterst uppmuntrande, i synnerhet då koldioxid numera är att betrakta såsom utrotningshotad.”  Skizz å det kommande koldioxidmuseet, där den utrotningshotade landskapsgasen skall finnas till beskådan.   →