Kyoto Box

Lite helgläsning

The Economist skriver om tre nya böcker om klimatpolitik och klimatåtgärder. TIME Magazine berättar om svårigheterna att få till stånd ett nytt klimatavtal. I The Guardian kan vi läsa om miljörörelsens framtid. Och slutligen, den nya vattenkokaren som går på solenergi.