kommunalt veto

Vindindustrin får svar på tal

Efter Annika Helker Lundströms, VD för Svensk Vindenergi, angrepp på det kommunala självbestämmandet i Svd häromdagen så har Svenskt Landskapsskydd och dess medlemmar slagit tillbaka i två artiklar på dagens SvD.se Den ena är skriven av ordföranden i Svenskt Landskapsskydd, Elisabeth von Brömsen och undertecknad Den andra är skriven av medlemmen Bengt Lindhé från Skara   →

Vindkraftsindustrin hotar demokratin

I några artiklar i tidningar över landet har lobbyorganisationen Svensk Vindenergi gjort gällande att det kommunala vetot angående vindkraftsetableringar bör tas bort. Kommunerna sinkar vindkraftsärendena anser man och industrialiseringen av vår landsbygd går därmed inte tillräckligt fort. Personligen tror jag att denna antidemokratiska ”drive” från Svensk Vindenergis sida är ett självmål. Hotet om att ta   →