Kolmogorov

Problemen med subjektiva sannolikheter

Bild: Andrey Kolmogorov* I C-G Ribbings tråd häromdagen restes problemet med de s.k. expertutlåtanden som avges i IPCC-rapporterna. C-G påpekade mycket riktigt att det är problem med den höga sannolikhet (95%) som anges i varje rapport om hur övertygade författarna till SPM:en känner sig om att det är människan som huvudsakligen orsakat den globala uppvärmning   →