Jonny Fagerströmn

Välkommen, Jonny!

Snart debuterar den andre gästförfattaren här på The Climate Scam. Många av er känner redan till honom. Det är Jonny Fagerström, överstelöjtnant i pansartrupperna och stabschef vid Markstridsskolan i Skövde. När Jonny träder in på klimatscenen blir det militärisk ordning. Han får till och med miljöaktivisterna att ställa sig i givakt. 🙂 Här på The   →