John S Theon

Hansens chef är en skeptiker

James Hansens f.d. överordnade, den pensionerade NASA-forskaren Dr John S Theon, säger att han är skeptisk till AGW-teorin och att James Hansen ”skämt ut” NASA med sin alarmism. Detta enligt Marc Moranos Minority Blog (ja, det är den obekväme senatorn som AGW-företrädare gillar att hacka ner på). ”I appreciate the opportunity to add my name   →