Hallsberg

Protester mot vindkraft

I skuggan av de stora internationella förhandlingarna om hur världen skall ställas om till ”förnyelsebar” energi upptäcker folk alltmer vad alla dessa gröna avtal, beslut och processer innebär i praktiken. Här är ett exempel från Nerikes Allehanda http://na.se/  (h/t Erik Österlund): VInd212meter Hittills har det inte uppförts så stora vindkraftverk på land i Sverige som   →