ekvatorn

Modellerna modellerar dåligt vid ekvatorn

Enligt klimatmodellerna bör den största uppvärmningen ske i övre troposfären vid ekvatorn. Detta pga ansamlingen av CO2 och att återkopplingen från en hög luftfuktighet borde vara maximal. WeatherBell har tittat närmare på den faktiska temperaturutvecklingen där. Här är prognoserna enligt fyra olika klimatmodeller jämförda med temperaturdata uppmätt med väderballonger: Modellernas prognoser jämfört med Hadleys data visar   →