ekologiskt odlat

Ekologiska grönsaker inte nyttigare

En undersökning från DTU, livsmedelsinstitutionen vid Københavns och Aarhus Universitet DTU (Danmarks Tekniske Universitet), Köpenhamns universitet samt Århus universitet, visar att ekologiska grönsaker inte   →