den gröna ideologin

Den gröna ideologin och klimatångest kontra data från verkligheten

I gammelmedia gör journalisterna vad de kan för att sprida klimatångest och nog har de lyckats. Till exempel fick femtonåriga Greta sådan ångest att   →