bygdepeng

Heluppslag i SvD Näringsliv idag

Stor artikel i SvD Näringsliv på sidan 4-5 idag. Jag uttalar mig bla om bygdepeng: ”Genom en lagändring 2009 fick kommunerna rätt att stoppa större vindkraftsprojekt, en slags vetorätt. Enligt Jonny Fagerström används bygdepengen som ett lockbete för att tysta kritiker i ett initialt skede av tillståndsprocessen.” Andra halvan av artikeln beskriver också hur människor   →