Anthony Giddens

En tredje väg i klimatpolitiken

Aftonbladets Katrine Kielos skriver om Anthony Giddens bok ”The Politics of Climate Change”. Giddens menar att varken miljörörelsen eller marknadsfundamentalismen kan hantera klimatomställningen och efterlyser en ”tredje väg”.