Levitus – ett ? till

I ett inlägg här på TCS i juli skrev jag (länk) om ett accepterat, men ännu inte publicerat, arbete av Levitus et al  (Levitus, et al (2012), World ocean heat content and thermosteric sea level change (0-2000), 1955-2010, Geophysical Research Letters. (länk) Arbetet rapporterar hur mycket världshavens värmeinnehåll har ökat under perioden 1955-2010 uppdelat på de båda djupintervallen 0-700 m och 700-2000 m. Arbetet har väckt stor uppmärksamhet och kommenterats  på många bloggar och även i gammalmedia. Lennart Bengtsson använde Levitus resultat i sin beräkning av klimatkänsligheten i maj här på TCS (länk). Figuren nedan är ett huvudresultat. Den visar värmeinnehållets ökning i världshaven under mer än 50 år

Det infogade diagrammet i nederkanten visar hur andelen av använda data har ändrats. Från 1990 är andelen godkända mätningar ner till 700 m tydligen mycket hög under det att det fortfarande endast är ca 50% ner till 2 000m.
Uppvärmning av haven har sedan några år angivits som en förklaring till den uteblivna uppvärmningen av atmosfären efter år 2000. Tidigare arbeten av Levitus och andra har rapporterat temperatur- och energikurvor för delar av världshaven, utan att få fram övertygande resultat. Det krävs mycket omfattande mätningar för att resultaten skall vara “globala”. De första mätresultaten med det nya systemet av tusentals ARGO-bojar, som mäter ner till stora djup, visade att temperaturen sjönk. Senare mätningar och bearbetning av resultaten har därefter resulterat i stigande temperaturer, och dessa ingår nu i Levitus arbete från detta år.
Det är föga överraskande att Levitus resultat om en energiökning på ca 24.1022 J ner till 2000 m mottagits positivt, t o m översvallande entusiastiskt på AGW-vänliga bloggar (ex). I motsvarande grad har skeptiska bloggare kritiserat det nya arbetet, t ex  Pielke.
I detta inlägg vill jag citera kritik angående en teknisk svaghet som Willis Eschenbach påtalat (länk) på WUWT. Det gäller felgränserna i figuren ovan, som fr om år 2 000 blir mycket snäva. Det tyder på att mätnoggrannheten förbättrats avsevärt, och jag tolkade det från början som en illustration av ARGO-bojarnas förträfflighet. Det som Willis Eschenbach nu gjort är att han omvandlat y-axelns energiskala till temperatur. Han har räknat ut den temperaturökning som motsvarar figurens energiökning i havsvattnet. Detta är en rimlig åtgärd, ty när allt kommer omkring så är den ursprungliga mätningen just vattnets temperatur. Han erhåller då nedanstående figur för temperaturförändringen i vattnet ner till 2 000 m som funktion av tiden.
Levitus ocean temperature noggrannhet
Betrakta speciellt de felgränser som nu erhålles efter år 2 000. De är uppenbarligen snävare än totalt 0.005 oC. Willis Eschenbach gör en noggrannare analys, och drar den mycket välmotiverade slutsatsen att felgränser på + 0.002 oC är orimligt små i detta fall. Detta trots att han inte ännu läst hur Levitus et al har skattat sina felgränser. Jag kan bara hålla med.
Till detta vill jag lägga två reflexioner. För det första är dessa felgränser ingen obetydlig detalj. De spelar en viktig roll när Levitus och medförfattare använder sina resultat för att visa ett ‘antropogent fingeravtryck’  i havets temperaturökning. Artikeln har marknadsförts som det slutliga beviset för att den nuvarande klimatförändringen är orsakad av människan.
Denna rolltilldelning (“attribution”) är ett stort och svårsmält ämnesområde, som t o m IPCC tassat omkring med en viss försiktighet. Muller har varit karskare än IPCC med sitt färska påstående om att temperaturhöjningen – i hans fall luftens – är antropogent orsakad. Joanna Curry har skrivit insiktsfullt om de svårigheter som det innebär att sila fram en viss orsak till dagens klimatförändring. Den styrs av ett stort antal faktorer, som delvis är inbördes beroende av varandra. TCS läsare är dessutom medvetna om hur otillfredsställande snäva ramar man i dessa fall satt kring “naturliga variationer” innan man dragit slutsatsen att de inte räcker till.
För det andra har denna läsning lärt mig något om svårigheterna med att studera energimängder inom klimatvetenskapen. Jag befarar att jag någon gång skrivit att det vore mycket bättre om man behandlade energiomsättning istället för temperaturändring. Det som detta exempel visar är att vi oftast endast har uppmätta temperaturer som indata. Undantagen är väl detektorerna på satelliter och ballonger som mäter strålningseffekt?  I den mån man sedan omvandlar mätta temperaturer till energimängder så tillkommer nya extra osäkerheter beträffande massan, specifika värmen och omsättningen av det medium man mäter i. Så visst vore det bra om klimatvetenskapen behandlade extensiva energimängder istället för intensiva temperaturer, men inte till priset av ökade osäkerheter. Den AGW-vänliga blogg, ThinkProgress, som jag nämnde ovan, gör t ex reflexionen att energiökningen i haven är lika stor som om man avfyrat 40 atombomber ’Little Boy’ i sekunden i 40 år. Det är en så stor energimängd att den må vara antropogen säger man.     ——RIDÅ——

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Kanske har du rätt i din ”Little Boy” jämförelse. Men jag gör ändå intuitivt jämförelsen med ett elektronrör där en liten ändring av spänningen på gallret (växthusgas) förorsakar en stor strömändring.

 2. Ingemar Nordin

  Tack C-G. Intressant!

  Det finns nog flera frågetecken. Jag t.ex. undrar över varför felgränserna för mätningarna 700m – 2000m (svart) är så små, när osäkerheterna för 0-2000m (röd) är, relativt sett, å mycket större? Borde inte de säkraste data komma från 0-700m även innan man hade Argobojar?

  Och, minst lika förbluffande är att osäkerheterna för den svarta kurvan tycks krympa från ungefär 1965 och bakåt i tiden.

  Det kanske finns förklaringar på detta. Är bilden från Levitus artikel?

 3. L. Cornell #1

  Little Boy-liknelsen hämtade jag från den AGW-vänliga bloggen. Dubbelt korkad tycker jag! För det första tror jag verkligen inte att mänskligheten skulle kunna detonera 40 bomber/sek i 40 år! För det andra sägs det annars alltid från detta håll hur ofantligt mycket större energiflödet från solen är än hela det mänskliga behovet. Den stora energimängd som går åt för att värma havet måste givetvis komma från solen. Dess storlek visa inte på något sätt vilken liten ratt – motsvarande din gallerström – växthusgas, moln, solintensitet, jordenaxelns lutning etc. som ev styrt ökat flöde ner i vattnet.

  /C-G

 4. Ingemar #2

  Den svarta kurvan har lägre siffervärden, så felen är förmodligen någon liten procentsats. Jag kan inte heller förstå hur de kan vara lägre före 1965.

  Den första figuren är Levitus, men den andra har Willis Eschenbach räknat fram.

  /C-G

 5. Lars W

  Hurra för H2O! Vilken fantastisk termostat…

 6. KF

  Om man nu avrundar temperaturen till närmaste heltal, eller till och med tiotal, hur mycket uppvärmning har vi kvar då? 

 7. Peter Stilbs

  Jag tror detta med atombomberna kommer från James Hansen. I alla fall har jag hört honom yttra sig i denna riktning. Han var givetvis också stor expert (även med handbojor) i gårdagens Vetenskapens Värld på SVT. Men reportaget från oljesandskomplexen i Alberta var intressant och tankeväckande.
  Tack CG för åter ett intressant inlägg. Själv kan jag inte få kompatibilitet mellan innehållet i min hjärna och påståendet om felgränser på 0.002 grader. Jag vet inte hur Argo-bojarna är konstruerade, men vet hur pass svårt det är att mäta med denna noggrannhet även i labbet.
  Var är felet? 

 8. Tege Tornvall

  Inget nämns om möjlig uppvärmning underifrån via vulkaner och seismiska och tektoniska sprickor på havsbottnen. Inte bara rena vulkanutbrott utan även och framför allt fortgående utsläpp av heta ämnen och gaser hela jorden runt har rimligen viss effekt, ännu föga utforskad.

 9. Tålis

  Angående felgränserna: Det är gissningsvis en beräkning av medelvärdenas medelfel, och inte enskilda mätningar.
  Man kan vidare gissa att felgränserna är betydligt större än redovisat/beräknat.
   
  Temperaturökning är dock inte bevis för att det är CO2 som är orsaken. Temperaturminskning är dock en indikation mot CO2-hypotesen, men klimatalarmisterna har tidigare försökt trolla bort även det med fiffelfaktorer (för åren 1940-70), så att de försöker göra detsamma för den nuvarande avkylningsperioden, är inte förvånande.

 10. Miljönär

  Senaste 5 åren i grafen har ju temperaturen på 0-2000 meter inte ökat nämnvärt ens givet  de små felgränserna. Framstår väl inte som så värst oförenligt med att atmosfärens temperaturtrend toppat ut.

 11. Slabadang

  40 atombomber i sekunden?
  Well det är icke mätbart brus i det inferno av 65 miljarder ? ”Little boys” solen smäller varje minut.

 12. Slabadang

  Jag barar suckar!
  Den av politiker broilade och beställda klimatgalenskapen har tagit sig enorma pseudovetenskapliga friheter. De blandar proxidata helt friskt i vilken soppa som helst och drar de mest hårresande slutsatser i långa kedjor på extremt lösan grund. En vetenskap helt UTAN kvalitativa normer i alla dicipliner.
  McIntyre sågar nu Santers hembrygd till artikel som passerade ”no review” där han påstod att modellerna återspeglade klimatutvecklingen.
  Vartenda förbannat papper som kommer ifrån ”The team” visar sig efter granskning vara ren lysenkoism/pseudovetenskap.
  De är heltidsanställda som klimatvetenskapens desinformatörer. Med helt hemkokta begrepp så som ”stämmer med/ i enlighet med” vad fan betyder det var går gränserna för att man ska kunna påstå det när modellerna pekar i tjottaheiti i förhållande till observationerna?
  De är så förbannat livrädda för att folk ska fatta att de blåst en hel värld att de kommer fortsätta ljuga enda fram till att det exploderar på ett eller annat sätt. Hela FN och hela vårt politiska etablissemang ställs med den lilla frusna snoppen synlig med brallorna nerer vid anklarna. Stora delar av befolknignen kommer bli rosenrasande när de förstår att de är grundlurade och utsugna av dessa charlataner och opportunistiska klimatmiljönärer.De är svikna av alla de funktioner som skall skydda dem både politiker FN EU och framför allt media som är så ideologiskt korrupt att den blivit folkets och demokratins fiende.
  LYSENKOISM!!!

 13. Slabadang

  Arrogansen bland våra myndigheter i hur de hanterar våra skattemedel är helt enkelt för djävlig.
  Här partajas det på tillväxtverk och på staligt finansierad forsknignsstiftelse. Lena Philipsson sjunger i blå hallen med gage betalad av löntagarfondernas pengar! Vi måste kräva nya grundlagar med en kointroll och insyn och viktigast av allt ett utmätbart personligt ansvar hos tjänstemän och förtroende valda.
  Vad blir konsekvenserna som i tillväxtverkets fall närman begått grovt skattebrott. lämnat oriktig uppgift, och förskingrat medborgarnas pengar på aktiviteter som ligger utanför uppdraget? Jo chafen blir omplacerad med bibehållen lön hos samma uppdragsgivare och verkets värsta konsekvens blir att de ”ska se över sina rutiner”. hade myndighetschfen gjort samma sak som företagare (med sina egna pengar) så hade hon fått skaka galler i fyra år och blivit betalningsansvarig även för skattettillägget.
  De är skillnad på folk och byråkrater. Vem som tvingas ta ansvar och vem som slipper framgår med största tydlighet.
  http://www.dn.se/ekonomi/stiftelsens-vd-det-var-styrelsen-som-ville-ha-bindefeld

 14. bom

  Lysenkos jobb var att visa att det skulle gå att skapa en renlärig kommunist av en kulak. Hade han haft Ohly i arbetsmaterialet så hade han nog inte behövt ta till pseudovetenskap.

 15. tty

  Förvisso är Argobojarna en fantastisk teknisk skapelse, men betänk följand:
   
  Det finns ungefär 3000 bojar på ca 300 miljoner kvadratkilometer hav. Det är en boj på 100 000 km2m, eller 4-5 bojar på en yta stor som Sverige.
   
  Varje boj mäter en temperaturprofil var tionde dag.
   
  Stora områden saknar helt täckning. Bojarna fungerar inte under havsis (ca 5% av alla hav), och de täcker inte heller kontinentalsocklarna eller slutna djupa havsbassänger som Okotska havet eller haven omkring Celebes. Eftersom de driver passivt täcker de inte heller uppvällningsområpden eller områdena utanför stora flodmynningar (där ju strömmen alltid går utåt). Totalt är minst 10% oceanerna utan täckning.
   
   
  Gör följande tankeexperiment: Hur noga skulle man kunna beräkna medeltemperaturen i atmosfären över Sverige genom att varannan dag släppa upp en radiosond från en slumpvis utvald plats (= en per 10 dagar om 100 000 km2) och mäta temperaturen  upp till 2000 meters höjd. Inga andra data finns tillgängliga och dessutom kan sonderna av tekniska skäl aldrig släppas upp från Blekinge, Bohuslän, Gotland, Östergötland, Närke, Härjedalen eller Medelpad (ungefär = 10% av Sveriges yta)?

 16. tty

  Tege Tornvall #8
  Det finns faktiskt rätt mycket mätningar av värmeflödet genom havsbottnen från borrhål. De tyder på att den är av storleksordningen 0,1 W per kvadratmeter vilket innebär en effekt av ca 3 x 10^13 J, alltså försumbart i det aktuella sammanhanget. Däremot spelar troligen den geotermiska värmen en viss roll när det gäller den termohalina cirkulationen i djuphaven.

 17. Temperaturer på Jorden följs av Solen,en komponent är UV-variationen,se senaste Hoffman av dess betydelse på Climate Rea-
  list.
  Att det skall vara så svårt att fatta detta uppenbara,tja obekvämt
  det att erkänna detta faktum av IPCC,det stämmer inte in i vår
  agenda.
  ALI.K.

 18. Slabadang

  tty!
  Argobojarna är suveräna men som sagt tolkningarna av med vilken noggrannhet de kan mäta världhavens medeltemperatur är bortom allt förnuft när de börjar yttrycka den med tre decimaler.

 19. James Hansen som var med programmet i SVT i gårdagen om den
  nya oljeboomen med bitumen oljan,vi har en chans att hålla 2 graders målet med fossil energi,men inte med den smutsiga bitumen oljan,den utvinningen bör avbrytas.
  ALI.K.

 20. Peter Stilbs

  ALI.K. #19 – jo han sade så, men 2-gradersmålet är bara en slogan, påhittad av Schellnhuber. Det finns noll vetenskap bakom det. ”Klimatkänsligheten” är inte känd.

 21. Bengt Abelsson

  Enligt KNMI Climate explorer har värmeinnehållet i oceanerna, 0-700 m ändrats ca 0,4 GJ/m2 sedan 1955 till i dag.
  Omräknat till temperatur blir det 0,008 grad/år, med stillestånd sedan ca 2002 – lustigt nog sammanfallande med uppstart av ARGO-systemet.
   

 22. Javisst Peter! detta 2 graders mål är populärt  bland ledande politiker världen över,den är väll lätt att åstadkomma med åtgärder.
  Denna plötsliga stigningen av värmen i början av 90-talet,dels kriget i Iran med Kuwait,där Sadam satte eld på oljan där,dels så gick världsekonomin in i en lågkonjuktur,Ryssland ekonomi föll.
  Pinatubos fick den globala temperaturen att sjunka,men havens upp
  lagrade värme fortsatte ändå att stiga något om än långsamt.
  CO2 från Pinatubo med Sadam som medverkan?mycket tveksamt .
  ALI.K.

 23. Att James Hansen skulle ’ge upp sitt alarmerande’är otänkbart,han
  skulle då därmed framstå än mer som en’ idiot’,så dum är han inte.
  ALI.K.

 24. Att UV strålningen den ökade med solen och sambandet med ökad cancerfrekvens är svår i och med många resor till mer soldränkta
   länder.
  Vet inte om det finns en urskiljning av detta , i cancerstatistiken.
  ALI.K.

 25. L Cornel! växthusgas har ingen spänning,’not in tube’HE HE HE!
  ALI.K. 

 26. R.Spencer har gjort en studie av årets ’hot spot’ i USA,där jämförelse
  med 30-talet,en klar skillnad var att 30-talets värme vida översteg
  den nutida värmen.en skillnad till var att temperatur sänktes krafti-
  gare under dygnet.
  Jag tittade därmed på skillnader var 70-105 graderfarenheit som pendligen var i år,detta gäller Dallas värden av temp.
  ALI.K.

 27. Stickan no1

  Är väldigt förvånad hur Atlanten just nu värms upp. Den termohalina cirkulationen verkar spela forskarna ett spratt just nu.
  http://polar.ncep.noaa.gov/ofs/viewer.shtml?-natl-temp-500-small-rundate=latest
  Varmt ytvatten sjunker ner till till 500-700 m djup i västra Atlanten medan i östra Atlanten sjunker varmt vatten ner än djupare till 1000 m.
  http://polar.ncep.noaa.gov/ofs/viewer.shtml?-natl-temp-1000-small-rundate=latest
  Det är inte så den termohalina cirkulationen brukar beskrivas.

 28. Slabadang

  Vi känner en förändring av kraften!
  DNs ledare har samlat hela trettiofem kommentarer på två dagar! Det är nästan en tredjedel av TCS´s 🙂 Är DNs redaktion riktigt snäll kanske vi kan länka till den? 🙂

 29. bom

  OT Tabloiden Exp…… har hittat en nyhet om Fukushima. Där finns en fjärilsart som muterat. En amerikansk ”biolog” som aldrig varit där förklarar att det bara kan bero på ”strålskador”. Det våras för Kåberger denna höst.

 30. KF

  När inläggen på TCS handlar om faktisk, verifierad, empirisk vetenskap, lyser  figurer som Thomas och Gunbo med sin frånvaro. Undrar vad det beror på. 😉

 31. Pelle L

  bom #29
   
  ”Nyheten” finns även på Sveriges Radio
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5230220
   
  Eftersom jag är väldigt skeptisk till ”forskarnas” och SR’s tolkning av orsakssamband, tänkte jag direkt att här har vi en genetisk variant som är mer livskraftig, ögonskador mm till trots.
   
  Att samma mutation skulle ha drabbat en så stor del av populationen samtidigt verkar mycket märkligt.
  Strålskador eller ej, men verkar sådana genförändringar mer slumpmässigt?
   
  Någon genetiker som har någon åsikt?
   

 32. Ann L-H

  Bom och Pelle – strålskadade fjärilar eller inte, vem vet och lite mer info vore intressant. Sista meningen i blänkaren gör i varje fall att man blir ganska betänksam:
  ”– Vi har tidigare rapporterat om att dess färger har förändrats på grund av den globala uppvärmningen, säger professor Otaki.” Arma fjärilar.

 33. Pelle L

  Pelle L #31
  Ser nu att jag skrev fel.
  Strålskador eller ej, men verkar sådana genförändringar mer slumpmässigt?
  skall naturligtvis vara
  Strålskador eller ej, men verkar inte sådana genförändringar mer slumpmässigt?
   
  Av texten i Expressen förefaller det vara en massa fjärilar som plötsligt har drabbats av samma mutation.
  Och alla är trots det fertila och får avkomma med samma defekt.
   
  Undrar om forskarna har vistats nära Fukushima  😉
   
  Och Ann L-H, du har verkligen en poäng:
  Den sista meningen gör en närmast komisk effekt åt reportaget!

 34. bom

  Japp ”den globala uppvärmningen i Fukushima”. En annan suspekt punkt är ”biologen” i USA som uppenbarligen skjuter från höften och snackar om något han aldrig sett. Ren hörsägen! Avsändaren avslöjar sig av ren dumhet. Det var inte Kåberger men snart hoppar både han och Wijkman och Rockis på det här tåget! Uj uj det var värre-tåget alltså.

 35. Slabadang

  Aertiklar som sågar molnens  förstäkningseffekt!
  De blir fler och fler …. utöver S&B
  Laken& Palle , Allen. Sun et al
  http://hockeyschtick.blogspot.com.au/2012/07/settled-science-update-climate-models.html
  http://hockeyschtick.blogspot.com.au/2012/07/new-paper-finds-clouds-act-as-negative.html
  http://hockeyschtick.blogspot.com.au/2012/07/new-paper-finds-clouds-act-as-negative.html

 36. Stickan no1

  OT men i alla fall:
  http://norran.se/2012/08/norrbotten/kebnekaise-ar-hogre-an-vanligt/
  ”Kebnekaise högre än vanligt
  Den hittills ovanligt kalla sommaren har bevarat snön på sydtoppen som nu är cirka 2 meter högre än vad den var 2011.”
   

 37. Kalle

  Och vad finns det för andra energikällor än solen som kan värma havet?
  Finns det någon som har koll på den vulkaniska aktiviteten under vattnet och hur mycket energi den dumpar i havet. Sen har vi jordskalv som även bidrar med energi – allt blir ju värme till slut.

 38. Gunbo

  Kalle #37,
  Läs först #8 och därefter #16.

 39. Thomas

  Jan komplettera tty #16 med att om vi vill förklara att haven blir varmare räcker det inte med att titta på hur mycket geotermisk värme som finns. Så länge den är konstant under längre tid så har redan havens temperatur ställt in sig till denna. För att vi skall se en uppvärmning av haven krävs en snabb ökning av flöde av geotermisk värme, och då är vi inne på scenariot att jorden håller på att smälta inifrån. Visserligen slipper vi då oroa oss för petitesser som AGW, men inte finns det någon anledning att vara gladare för det 🙂

 40. Bertel

  Kalle. # 37
  Har varit inne på samma spår och ”försökt” läsa mig till en någorlunda begriplig bild om energiflöden, men kunskapen om våra djuphavsbotten är mycket, mycket bristfällig, oavs om dessa vulkaner har påverkar eller inte på klimatet. Ifall energiflöden från solen gentemot jorde vore nollsummespel(lika mycket energi in som ut) skulle vulkanisk aktivitet, gravititationen mm ”kokat upp jorden” för länge edan.  🙂   
      

 41. Thomas,
  Energiflöden i haven och hur dessa varierar och omfördelas vilket i sin tur kan påverka yttemperaturer och även ’klimatet’ har ledtider på hundra- till tom tusentals år. Dvs ifall geotermisk energitillförsel varierat under senaste milleniet kan detta påverka vad vi ser idag.
  Jag tror ingen (än möjl CO2-religiösa) utgår från att geotermiska processer är konstanta under millenier. Men man har förstås ingen information om sådant längre bakåt i tiden. När du pratar om ’snabba ökningar’ så är det alltså dessa tidsskalor som är relevanta.
  Du kanske är medveten om att vissa i AGW-kyrkan vill just förklara de (icke-modellerbara) variationerna tidigare under milleniet med olika intensitet av vulkane. Men jag kan själv inte bedöma hur många som tar dessa ad hoc försök att rädda CO2-drivarhypotesen på ngt större allvar.

 42. Gunnar Strandell

  Thomas #39
  Men visst kan väl undervattenseruptioner påverka vattenströmningen så att det märks på yttemperaturen och i sedan atmosfären?
  Glöm inte att det räcker med hundradelar av en grad på ett år för att någon ska dra i alarmsnöret!   

 43. Max temperaturer på nedgång i USA,Dallas 91F,,Miami 81  F,San Fransisko 69F och New York 70 grader F.
  Norrut kallare kring 59-70 F.
  ALI.K.

 44. Thomas

  Gunnar #42 Har du några exempel på sådana undervattenseruptioner med mätbara effekter på globala havsströmmar eller temperaturer?
   
  Jonas #41 Eftersom du i alla händelser inte lär tro på vad jag säger, läs tty:s inlägg #16.  Dina spekulationer verkar mest vara någon sorts ryggmärgsreflex att du skall säga emot mig. Jag tvivlar på att de ens själv tror på att havens skulle ha värmts upp av någon förändring i geotermiskt energiflöde. Jag kan i huvudtaget inte tänka mig någon sorts mekanism som skulle ge så stora och snabba förändringar som du postulerar, kan du?

 45. tty

  Thomas #44
  I det riktigt långa perspektivet bör man definitivt inte utesluta att eruptioner på havsbottnen kan ha mycket stora effekter på cirkulationen i havet. Det finns en mycket stark korrelation mellan storskalig underhavsvulkanism och ”Anoxic Events”, alltså perioder då den termohalina cirkulationen avstannar och djuphaven blir syrefria.
  Det hände senast under Aptien då Ontong Java-platån uppstod.

 46. Thomas

  tty #45 Aptian var för 120 miljoner år sedan. För en diskussion om havens uppvärmning idag kan bero på förändringar i produktion av geotermisk värme är det helt irrelevant.

 47. Thomas .. det var du som påstod att det skulle  krävas snabba förlopp. Jag talade om för dig vad ’snabbt’ betyder i sammanhanget. Jag kan förtydliga ytterligare: Ditt resonemang bygger på föreställningen om ngt slags steady state tillstånd i haven, samt att detta då skulle behöva ändras snabbt till ngn annan ny steady state. Den förståelsen är felaktig.
  För övrigt: Jag har inte postulerat ngt alls, sådant tycks mest emanera från ditt ständiga behov att måla upp och angripa halmgubbar istället och annat önsketänkande. Om du läser vad som skrivs istället blir det i längden mycket lättare för dig .. (fast då blir förstås ditt narrativ så mycket svårare i stället)

 48. Thomas

  Jonas N #47 När du säger att du ”talade om för mig” så skall det utläsas som att du svamlade som vanligt. Geologiska processer som ändrar värmeflödet till haven globalt förändras inte på några millennier.

 49. Tege Tornvall

  Det är långt från bara rena utbrott under vatten utan främst ständigt pågående utsläpp av vattenånga, CO2, metan m. fl. gaser samt även het magma ur kratrar, sprickor i havsbottnen och långa öppningar mellan kontinentalplattor. Nya rön tyder på att dessa har tidigare okända men mångfalt större effekter än enbart utbrott. Men allt är ännu föga utforskat. Havets bristande bärighet i den ökända Bermudas-triangeln och på liknande ställen tycks bero på stora utsläpp av metan, som stiger mot ytan och får fartyg att ”falla ned” i djupa hål. Metanet stiger sedan vidare över vattenytan och minskar även luftens bärkraft så att flygplan kan störta. Brrr!

 50. Jag upprepar:
  Energiflöden, värme, strömmar, temperaturfält och -profiler etc är inget steady state tillstånd i haven, Thomas. Dina utsagor om vad som skulle behövas, eller vad som inte kan vara möjligt, eller vad som måste varit konstant under millenier bygger på en felaktig förståelse.
  ”du svamlade som vanligt” – Ditt sedvanliga felaktiga önsketänkande som inte sällan är ett praktfullt självmål.

 51. Thomas

  Jonas N #50 du fortsätter med ditt svammel som är så vagt att det är totalt intetsägande. Kan du mer konkret säga hur du tänker dig att ändringar i geotermisk aktivitet skulle leda till uppvärmning av haven just nu utan att lämna några som helst andra spår?

 52. Peter Stilbs

  Havet utanför Nya Zeeland var nyligen fyllt med enorma mängder uppfluten pimpsten från undervattensvulkanutbrott.

 53. Slabadang

  Peter S!
  Ja pimpsten får väl ses som ett mycket konkret tydligt spår. Fråga Thomas om undervattensvulkaner existerar överhuvdtaget och hur de i så fall inte påverkar havscirkulationen?. Vi har ju den nyliga upptäkten av de vulkaniska skorstenarna på djuphavsbotten som spyr ut sin skållheta svavelsyra över de stora kolonier av myllarnde liv utan solljus och levande i PHvärden som rostar igenom plåt på en kvart! jamenar snacka om ”Acidification” !!
  Undervattensvulkaner i allmänhet:
  http://notrickszone.com/
  Djuphavsskorstenarna i synnerhet framför allt skaldjuren verkar trivas prima i svavelsyran:
  http://www.telegraph.co.uk/earth/wildlife/8992117/Lost-world-sea-life-discovered-deep-in-the-ocean-near-Antarctica.html

 54. Thomas, jag påpekade att din kommentar #39 (om bla ’haven ställt in sig’, ’snabb ökning av flöde av geotermisk värme ’eller ’jorden håller på att smälta inifrån’) var just bara svammel. Och jag förklarade för dig varför:
  Därför att haven inte befinner sig vare sig i någon slags termisk jämvikt eller temirsk steady state, och att ledtiderna för dessa fenomen är på skalan decennier till iaf ett millenium.
  Som så ofta försöker du göra tvärsäkra uttalanden om saker där din kunskap och kännedom är obefintlig eller tom noll. Nu tycks du tom argumentera för att undervattensvulkanaktivitet måste vara konstant över millenier!? Inte bara i nettoeffekt utan även spatialt likafördelat så at flöden inte ändrar sig!? Man bara baxnar Thomas …

 55. Thomas

  Jonas #54 Kan du mer konkret säga hur du tänker dig att ändringar i geotermisk aktivitet skulle leda till uppvärmning av haven just nu utan att lämna några som helst andra spår?
   
  det var liksom det ämnet handlade om, även om du, Peter Stilbs, Slabadang och tty mest verkar vilja blanda bort korten istället för at rakt ut säga om huruvida ni tror på att havens uppvärmning beror på någon ändrad geotermisk aktivitet.

 56. Thomas ”utan att lämna några som helst andra spår” vad svamlar du om nu?
  Du har precis noll koll på vad som händer i djuphaven nu, och du har ännu mindre koll på hur det har sett ut och ändrat sig tidigare under milleniet (eller längre). Det var du som gjorde påståenden om ’snabb ökning’ och att ’Geologiska processer  .. förändras inte på några millennier’
  Angående tidsskalorna behöver alltså inte variationer i vid ytan sammanfalla vare sig i tid eller duration med händelser som försiggår i havessystemen som helhet. Hur svårt skall detta vara att fatta?  

 57. Thomas

  Jonas N #56 Det var som vanligt ointressant att diskutera med dig. Har du något sakligt att säga som argument för att det förekommit plötsliga förändringar i geotermisk aktivitet som kan förklara uppvärmningen av haven får du göra det, annars är den här diskussionen över.

 58. Allvarligt Thomas, är du lite bakom? Jag har öht inte argumenterat för några ”plötsliga förändringar i geotermisk aktivitet”, och det behövs heller inga sådana.
  Jag har endast påtalat att dina utsagor som vanligt inte innehåller någon substans, att de återigen bara var skott från höften i blindo. Att ditt försök till avfärdande av den möjligheten dels inte kan göras så, och att hur du gjorde det vittnar om att du inte har en susning, föreställningen att havssystemen skulle befinna sig i någon stabil steady state, eller att sådana förändringar måste synas omedelbart.
  Och nej, det har aldrig varit en diskussion. Jag påtalar bara självklarheter. Och förstår att sådant är ’ointressant’ för dig.

 59. Pehr Björnbom

  Thomas #57,
  Vilka metoder finns för att bestämma hur mycket materia och energi som vulkanisk aktivitet på havsbotten påverkar jordsystemet med? Vilka osäkerheter finns i sådana bestämningar och hur bestämmer man osäkerheten?
   

 60. Pehr Björnbom

  Har någon nämnt i diskussionen här att det mycket väl kan vara så att haven blir varmare som en återhämtning från lilla istiden. Under denna är det möjligt att haven kyldes ner under många sekel. Nu kanske vi ser den uppvärmning som måste följa på en sådan nedkylning när de yttre faktorer som orsakade nedkylningen slutat verka.

 61. Tege Tornvall

  Kan inte någon dra ur kontakten för herrar Jonas N och Thomas så vi slipper deras sandlådekäbbel? Hyfsad umgängeston utan personangrepp och invektiv bör vi alla hålla – och det är en fördel att dessutom skriva korrekt svenska!

 62. Vulkaniska aktivitetens påverkan av haven,är så vitt jag förstår där man vet väldigt lite om,forskningen är ännu bara i en början .
  Även i djuphavens mörker finns liv av uråldriga livsmönster,forskning har påbörjats ändå.
  ALI.K.

 63. Vid stora vulkanutbrottet i början av sextiotalet,då ön Surtsey bilda-
  des gjorders forskning av havet kring ön,det kan finnas vetenskapliga rapporter om denna,om det påverkade temperatur förhållanden och värmeströmmar i havet.
  ALI.K.

 64. När Sahara var grönt med växlighet för ca 6000 år sedan var solens
  instrålning högre vilket med högre energi i ekvatorområden bil-
  dades mer regn med större utspridning,när solens energi sedan
  minskades(nedkylning) hade det till följd att områden norr om ekvator blev torrare,på den södra hemisfären torkade områden
  söder om ekvatorn.
  Nedkylning i klimat kan ofta innebära torka på delar av Jorden.
  ALI.K.

 65. I år kunde man följa med satellitbilder hur kraftig ’hotspotten’ från
  Solen påverkade regnskogens(Brasilien) nederbörd ökade,med molnbildning ut mot Stilla havet upp mot Mexico och Usa Stilla Havs-
  kustområden nedkyldes med regn,mönstret i denna cirkulation var
  särskilt tydlig under den Hot spotts tiden i Texas dess omgivande
  stater med torka som följd där.
  ALI.K.

 66. Håkan Bergman

  Tegne Tornvall #49
  ’stora utsläpp av metan, som stiger mot ytan och får fartyg att ”falla ned” i djupa hål.’
  Det räcker faktiskt med en mindre gasbubbla om den träffar mittpå rakt underifrån, då knäcks fartygets köl. Det är så bottenminor fungerar. Hangarfartyg och supertankers klarar sig dock, de har extra superförstärkt köl, eftersom de genom sin längd kan hamna mellan två oceanvågor så att mitten faktiskt hamnar i luften.