Klimatångestterapi

En företeelse som det talas alltmer om är den klimatångest som drabbat allt fler. Jag inser att vi på KU har en framtid i en ny roll. Vi bör presentera oss som klimatångestterapeuter. Det som behövs är i första hand en effektiv marknadsföring.

Det vi bör betona är att vi arbetar med en samtalsterapi inspirerad av KBT (Kognitiv Beteende Terapi). Det handlar alltså om att påverka tänkandet. Det vi också bör betona är att hela familjen måste vara med, och att behandlingen kan vara krävande.

Behandlingen tar 3 dagar och kostar för en hel familj 15 000 kronor (5 000 kronor per dag). Den första dagen får alla i familjen berätta om hur de ser på klimathotet. Det är också viktigt att fråga dem om det är några speciella fakta som de anser vara extra skrämmande.

Nästa steg blir att be alla att berätta vad de vet om väder, klimat och klimatförändringar. Här kan terapeuten möjligen hjälpa till genom att sammanfatta de olika bilderna och möjligen göra en syntes av dessa. Nu har förhoppningsvis familjen en gemensam bild av klimathotet, och vilka följder uppvärmningen kan ge i form av smältande isar, översvämningar och stigande hav, torka och ökenutbredning. Kanske kan man också få in hotade djurarter och minskad biologisk mångfald. Om olika familjemedlemmar har olika uppfattningar så kan det vara lämpligt att det får vara den värsta hotbilden som får vara utgångspunkten för själva terapin.

Innan behandlingen fortsätter kan det vara dags att höra efter dels om hur familjen tillbringar sina semestrar och dels vad familjen gjort för att ge sitt bidrag till kampen mot klimatförändringarna.

Terapeutens uppgift i detta läge är att stötta och uppmuntra – avsikten är att bygga upp ett självförtroende som gör att alla i den behandlade familjen så småningom vågar tänka själva.

Hittills har allting handlat om framtidens klimatförändringar och nu kan det vara dags att fråga vad familjen vet om de klimatförändringar som redan ägt rum. När det talas om förändringar brukar man ju oftast jämföra med tiden innan industrialismen tog fart och ofta har man året 1870 som startår, men när det gäller de stora förändringarna kan det vara bättre att jämföra med år 1900. Vilka är de stora förändringarna?

Det här kan ta lång tid. Det har ju hänt så mycket. Alla uppfinningar som förändrat våra liv. Bilar, telefoner, radio, tv, flygplan (tåg fanns ju redan), datorer, internet och mobiltelefoner. Vi har nu satelliter som exempelvis används för att skicka tv över hela världen, men som också är grunden för GPS-navigering. Vi hade också under 1900-talet två världskrig varav det andra slutade med att Förenta Staterna sprängde två atombomber över Japan, och efter det andra världskriget så hade vi vad som kallades det kalla kriget som varade i 40 år.

Det kan också nämnas att antalet människor på jorden ökat från c:a en miljard år 1900 till 7 miljarder idag, och att jorden lär ha blivit en grad varmare.

Återigen kan det vara dags för terapeuten att sammanfatta så att familjen har en gemensam bild av vad som hänt under 1900-talet. Eftersom vuxna och barn har olika erfarenheter så är detta en viktig del av terapin.

Nästa steg i behandlingen är att komma fram till en gemensam bild av vad som blivit bättre och vad som blivit sämre de senaste 100 åren.

I samband med att terapeuten återför samtalet från vad som redan hänt till att istället handla om jordens framtid, kan det vara viktigt att påpeka att om det som redan hänt kan vi ha säker kunskap, medan vi om framtiden inte kan veta någonting med säkerhet.

Innan samtalsledaren, d.v.s. terapeuten, återvänder till klimathotet så kan han eller hon också ställa frågan om det finns andra hot mot jordens eller åtminstone mänsklighetens framtid. Terapeuten bör, om inte familjen har egna förslag, nämna åtminstone tre sådana, ett allomfattande kärnvapenkrig, en stor asteroid och ett riktigt kraftigt vulkanutbrott. För att inte skapa ny ångest är det förmodligen viktigt att notera att sannolikheten för ett riktigt stort vulkanutbrott eller en stor asteroid inom de närmaste 500 åren trots allt är ganska liten. Även om sådana hot tillför nya anledningar till ångest så ger de ett perspektiv på klimathotet.

Därmed är det dags att återvända till klimathotet och därvid utgå ifrån den gemensamma bild av vad som kommer att hända som man kom fram till under den första dagen.

Terapeuten är nu nyfiken och undrar beträffande denna hotbild; vad vet man och hur vet man det?

I det här läget kan diskussionens vågor gå höga. Varför tror man att man vet något om framtiden? Vem har sagt det? Vem kan man lita på?

För att föra behandlingen framåt kan det nu vara praktiskt att låta olika familjemedlemmar få olika uppgifter.

Någon kan få i uppgift att läsa om och berätta för de övriga om jordens klimathistoria under några tusen, några hundratusen, några miljoner och till sist kanske några hundra miljoner år.

En annan kan få i uppgift att läsa och berätta om Golfströmmen, El Niño och andra viktiga havsströmmar.

Någon kan få läsa och berätta om biobränslen, hur mycket som behövs och hur mycket mark som går åt och någon kan få i uppgift att försöka att ta reda på hur klimathotet bemöts i andra länder, speciellt i stora länder som Kina och Indien.

Det viktiga är att få familjer där någon drabbats av klimatångest att förstå dels att klimatfrågan är mer komplicerad än att bara handla om fossila bränslen och koldioxid, dels att man trots att det är komplicerat faktiskt kan förstå en hel del om vad som styr klimatet och att man alltså inte behöver vara utlämnad till det som publiceras i tidningar eller framförs på TV.

Det är viktigt att betona att som i all terapi så ska terapeuten undvika att föreslå lösningar. Terapeutens uppgift är att ställa frågor, inte att komma med svar och a vslutningsvis vill jag bara påpeka att klimatångest är ett allvarligt problem och inte något att skämta om.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ulf

  Känns nog mer som vi behöver utbilda oss till exsorcister.

  För övrigt påstod en bekant att DN påstått att 2018 var det varmaste året hittills? Någon som hört detta?

 2. Kjell Lindmark

  Frågan om psykiskt ohälsa till följd av den alltmer ohämmade klimat debatten är nog så allvarlig. Våra media och företrädare för klimatetablissemanget har en stort ansvar för detta. Vi ser ju dagligdags nya rapporter som övertrumfar tidigare uttalanden får alltfler att känna stor ångest över det man läser. hör och ser. Johan Rockström och hans vapendragare bör tänka ett varv till på det sätt man agerar och uttalar sig. Vem har inte sett deras superallvarliga framträdanden men allvarlig min och bekymrat ansiktsuttryck framföra sina domedagsprofetior. Nivån på klimatdebatten är klart hotfull vilket får många, framförallt barn att må dåligt.

  Ansvaret ligger på dessa förmedlare av negativa ingångar som mer och mer liknar de medeltida kyrkliga hoten om helvetet som ligger framför dem som inte söker bot och bättring. Klimatet har skött sig eller misskött sig om man så vill under jordens 4,6 miljarder års tillvaro och kommer så att göra oaktat vad vi tar oss för. Möjligtvis kan ett storskaligt atomkrig sänka temperaturerna några grader i den efterkommande atomvintern, men den blåser snart bort och efter 100 000 år lär strålningsnivåerna ha återgått till de normala. För övrigt har vi inte tillräckligt med kraft att mer än marginellt påverka klimatet lokalt och regionalt.

  Klimatet har alltid förändrats genom hela jordens historia och kommer att förändras på samma sätt även i framtiden. Som regel är förändringarna relativt små som knappt märks under en människas levnadsperiod. Så ur det perspektivet kan man droppa oron och koncentrera sig på det som är just nu, och försöka göra tillvaron så bra som möjligt för en själv, sin familj och för samhället i stort. Vi kommer inte att gå under för att vi värmer våra hem, för att vi reser eller för att vi tar semester.

 3. sl

  Svenska väderrekord.

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_v%C3%A4derrekord

  en googling ger vid handen att miljöpartiets stormtrupper i pressen larmar om temperaturrekord. Det är sorgligt, men svensk press är helt enkelt ingenting att ta del av. Källkritik, moderation, allsidig belysning, allt lyser med sin frånvaro.

  Klimatet drivs inte av koldioxiden, utan av solaktivitet och planetbana.

 4. Leif Eriksson

  Som psykiater vill jag nog framhålla att man kan ifrågasätta ordningen, alltså vad som har förklaringsvärde. De som får klimatångest är nog personer med ångest. D.v.s. ångesten finns där och man behöver bara ett objekt att projicera den på; i detta fall klimatet. Vid annan samsjuklighet kan det finnas andra förklaringar. AST, t.ex. Vid autismspektrumstörning , autism och det som tidigare kallades Aspergers syndrom, föreligger en monomani, alltså fixeringar vid enstaka huvudintressen. Då läser man allt man kommer över om huvudintresset samtidigt som man inte kan sålla bland informationen. Man lånar personlighet av andra, låter påläst och myndig och upprepar vad andra säger eller skriver. Psykossjukdom leder till att man förvränger verkligheten och depression till uppgivenhet och katastrofkänsla. Så det finns många ingångar till problemet och flera lösningar. Det är nog inte helt lätt att behandla alla med klimatångest och förvänta sig bättring. Men KBT till de som är mottagliga är en bra början.

 5. Lasse

  Klimatterapi-det ägnar jag mig åt dagligen.
  Fast när jag gör det på vissa bloggar kallas det för att jag trollar.
  När jag visar hur mycket bättre allt blivit under en generation eller sen 1990 så tycker alarmister att det är oförskämt.
  Påminner om vänsterns 1970 tal-där det var arbetare som skulle omvändas och där arbetaridealen var varje students mål.
  Alla hade arbetarbakgrund och ve dem med borgerligt ursprung.
  Nu sitter marxisterna på höga poster och styr med höga löner men med samma vurm för dem som har det sämre och förakt för all bildning. Ta bara SVT/SR.

  Hur botas ångern hur utbildas skolstrejkare-här finns ett bra verktyg: https://ourworldindata.org/

 6. Lasse

  #4 Intressant konstaterande som stämmer överens med många alarmister.
  Svårt att ta till sig fakta som inte överensstämmer med den syn de har fått.
  De anser sig ha en överlägsen moral eftersom de vill minska avtrycken som anses vara skadliga.
  Svårt för dem att trolla när solen skiner allt mer, nu även i Japan:
  http://notrickszone.com/2019/02/17/land-of-the-warming-sun-japan-has-seen-solar-radiation-rise-10-over-past-60-years/comment-page-1/#comment-1289374

 7. Leif Eriksson #4

  stort tack för den kommentaren.

  Mitt inlägg är visserligen med- eller kanske omedvetet dubbeltydigt eller som det också skulle kunna kallas tveeggat. Den sista meningen i inlägget vänder sig egentligen mot det föregående, eftersom det mesta handlar om människor som påverkats så mycket av medias rapportering att de närmast stoltserar med sin klimatångest, medan den sista raden är ett erkännande av att det finns de som verkligen lider av ångest.

  Som du skriver, ibland kanske det är ångesten som är det verkliga problemet och då behövs naturligtvis riktig psykiatrisk expertis. Möjligen skulle man kunna tänka sig ett ”samarbete” när en psykiater (eller annan terapeut) inser att för en viss hjälpsökande patient så är det inte en inre ångest som är huvudproblemet utan att det är just mediernas rapportering som skapat en oro som kan likna ångest. Då skulle den terapeuten kunna remittera till en ”klimatångestterapeutisk klinik”.

 8. Leif Eriksson

  #7 Samarbete tillämpa s.ex vid flygrädsla även om jag skulle kunna fylla båda rollerna som ppl-pilot och kbt-terapeut. I Örebro erbjuds redan klimatångestterapi på sjukhuset. Så stenen är i rullning. Tyvärr är det väl mina kollegor som inte ser ordningen mellan sjukdom och objekt heller och de flesta tror väl också på alarmisterna. Min erfarenhet är att de som har klimatångest sällan är naturvetare utan humanister eller outbildade. Liknande diskussioner som finns i klimatsammanhang förekommer ju mellan sociologiskt skolad personal och medicinare när det gäller psykisk sjukdom. Vi ser världen på olika sätt. Till slut är det inte många av vanliga människor som har klimatångest eller ens tror på alarmismen. Det är en väldig diskrepans mellan Klotet på p1 och vårt fikarum där ingen verkar bekymrad.

 9. Richard

  ”För att inte skapa ny ångest är det förmodligen viktigt att notera att sannolikheten för ett riktigt stort vulkanutbrott eller en stor asteroid inom de närmaste 500 åren trots allt är ganska liten.”
  Jämfört med sannolikheten att klimathotarnas framtidsscenario inträffar är risken för ett stort vulkanutbrott tusentals gånger större.

 10. Karl-Johan Lehtinen

  Klimatångest verkar även ha drabbat DMI där Grönlands ismassbalans spårlöst har försvunnit efter att ismassan ökat två år i rad. Har per e-post frågat var man kan finna den, men inte fått något svar.

 11. Richard Paulsson

  #10: Den finns här http://polarportal.dk/groenland/iskappens-overflade/

 12. Rolf Mellberg

  #10

  Jag är inte säker på vad du är ute efter men kurvan över hur mycket snö det har fallit har du här, fast du måste också fliken på fliken Akk.
  http://polarportal.dk/groenland/iskappens-overflade/

  Det har ju snöat dåligt i år (efter två år med MASSOR av snö), vi för väl hoppas att snön ökar på och/eller att det blir kallt där i sommar för annars kan våra kuster bli allvarligt översvämmande med ytterligare en mm.

 13. hans h

  Viktigt är att framhålla att kurserna är legitimerade.

 14. Björn

  Den bästa terapin är kunskap och logiska resonemang. Det som nog är mycket utmärkande för de med ”klimatångest”, är avsaknad av kunskaper i naturvetenskap och främst då sådana som har beröring med fysikens lagar. Det är problematiskt att de flesta vid val av utbildningsprogram, väljer bort allt som är svårt och därmed ratas naturvetenskapen. Egentligen borde ingen få tillträde till den högre undervisningen utan en minsta gemensamma nämnare inom naturvetenskapen.

 15. Roland Salomonsson

  Klimatångest är något UNIKT för västvärlden. Sådana UNIKA ”sjukdomar” drabbar i synnerhet länder med högt välstånd, men indoktrinerande skolsystem/högskolesystem. T ex ”apatiska barn” var UNIKT i världen för Sverige och bara en sjukdom i Sverige. I resten av världen fattade man ingenting. Och inte NU heller.

 16. Roland Salomonsson

  Den ”vita” rasen är UNIK, inte för att den är vit, utan för att det är den enda ”rasen” som gör sitt bästa för att UTROTA SIG SJÄLV!

 17. Sören G

  Det går väl knappast att omvända en religiös person. Det är väl ingen mening med det heler så länge som personens religion inte inkräktar på mitt liv. Men när det gäller klimathotsreligionen är det annorlunda. Här försöker man påverka politiken att göra kraftiga inskränktningar i mitt liv. Därför måste dessa männsiskor bekämpas. Klimathotsalarmismen är vår tids största fara, mycket större än terrosismen om man ser till hur många människor som blir drabbade.
  A och O för ett fungerande samhälle är stabil tillgång på energi, särskilt elekrisk energi utan vilken samhället kollapsar inom några dagar. I slutändan kan det leda masssvält.

 18. jensen

  Kanske bifogad länk kan dämpa ångesten och motverka perspektivlösheten.

  http://notrickszone.com/#sthash.bEC1jUZp.dpbs

 19. Astrid Å

  Det är svårt att lindra någon annans klimatångest och jag får lindra min egen oro över att deras ångest kommer att orsaka energifattigdom, genom att lyssna på detta. Bill Gates borde väl kunna få lite genomslag el.?
  https://www.youtube.com/watch?v=9xe3BWPsBTU

 20. Håkan Bergman

  Nu börjar ångesten leda till självskadebeteende också.

  https://www.svd.se/kan-co2-sugen-pa-island-radda-planeten

  Man ska nog tänka sig för riktigt noga innan man mineraliserar kol från biosfären, men vad kan man inte hitta på om man vägrar att se kärnkraften som lösningen på sikt.

 21. Leif Eriksson #8

  det kanske finns en viss samarbetsmöjlighet trots allt. Jag, och flera med mig, skulle kunna hålla en kurs för klimatångest-terapeuter. En kurs där terapeuterna får lära sig mer om klimat och klimatförändringar.

  Jag talade under lunchen med en äldre psykiatriker som skiljde mellan fall där ångesten söker en orsak och de där ”ångesten är relevant” i den meningen att den kanske är en överreaktion, men ändå en reaktion på någonting att verkligen oroa sig för.

  Jag förstår att om det är en ångest som hittar klimatet så är detta en uppgift för psykiatrin, men i de fall där det är oron för klimatet som är grundorsak så kanske en utbildning av klimatångest-terapeuter kan vara meningsfull. Vad säger du?

 22. För att vår verksamhet ska bli allmänt känd måste vi nog anlita en dokumenterat framgångsrik PR-konsult. Vad sägs om Ingemar Rentzhog?

 23. la

  #22
  Är det allvarligt menat? Han jobbar ju i Global utmaning. https://www.globalutmaning.se/program/18494/

 24. Staffan Lindström

  Kan inte obehandlad klimatångest övergå i ”väderångest” som sedan bara går över i ”minsta händelse-ångest” oks existentiell ångest…? Har ni också tänkt på alla reportage från Alaska, Grönland, Sameland, Östafrika, Bangladesh etc där den intervjuade säger någonting i stil med att ”förr kunde man ställa klockan efter årstiderna/regntiden/monsunen men nu… Ofta människor i 40-60-årsåldern… ”Allt var bättre förr”-syndromet… För ett par veckor sedan så var det en renskötande same som berömde den här vintern för att den var som en ”gammaldags vinter” Lappland/Norrbotten hade ju en kall snudd mycket kall januari på sina ställen…
  PS Fortfarande 2 dm snö här i Stensvik i Esbo (uppskattat värde) DS

 25. Rolf Mellberg

  OT kanske lite

  En av de verktyg som bör användas för att skeptikersidan överhuvudtaget få komma in i den offentliga matchen är detta:

  Hur stora investeringar kan Sverige väntas stå inför m.a.o. målsättningen Fossilfritt Sverige?
  Sen bör man även göra en bedömning av hur mycket av den summan som kan anses vara en vettig och försvarbar investering i teknikutveckling helt enkelt för den kan leda till mer resurssnål teknik – vilket ofta måste anses som vettigt även om CO2 skulle vara ganska harmlös, om vi nu antar att det är så.

  Skillnaden mellan dessa belopp skulle kunna benämnas ”Klimat-panik-slöseri” om vi nu spetsar till det lite.
  Sen skulle man kunna ta en titt på hur stora investeringar som nu läggs på att bygga ut kolkraft i andra länder och vilka belopp det kostar att göra sådan utbyggning som svarar mot vårt planerade CO2-sparande.

  Låt mig hugga till med några siffror som illustration. Om vi satsar 200 Miljarder under X antal år för att sparat Y gigaton…
  Och u-landet Långtbortistan satsar 5 Milijarder som leder till att Y gigaton SLÄPPS UT. (D.v.s. de balanserar ut vår ansträngning helt)

  … Så känns det ju rätt meningslöst då vi slänger pengarna i sjön, Då blir man ju rätt motiverad att göra en lite mer ingående kritisk granskning om det IPCC och Rockström säger (vargen kommer) verkligen är att lita på.

  Med sådan information på fötterna så har man ju rätt hårda argument att gå till politiker från olika läger och lägga fram sin sak.

  Den deplattformering (eller skeptisismfobi) som gäller i klimatfrågan kan ju ytterst hanteras att gamla pensionärer ställer sig med plakat framför våra köpcentra. Man kan ju ta bilen till någon köpcentra som inte ligger helt nära där man bor om man tycker att det känns lite jobbigt att stå på barrikaderna på äldre dar.

  🙂

 26. Rolf Mellberg

  #24
  Låt mig lägga till att jag tycker att vi gott kan lägga ner ganska stora belopp på teknikutveckling som syfar på resurs, engergi och kol-effektivitet… Till nytta för hela välden och våra svenska företag som kan dra nytta av det.
  Men det spelar föga eller ingen roll om de kvardröjande CO4 utsläppen äger rum innanför eller utanför Svea rikes gränser.

 27. Björn

  Sten Kaijser [21]; Det är nog så, ”att ångesten söker en orsak” före att den är relevant. Alltså, de sökande med ångest, projicerar sin ångest på klimatfrågan. Men man kan fråga sig om denna ångest smittar av sig, för det liknar en epidemi enligt media. Eller är det så att det handlar om fake news och propaganda? Om media inte hela tiden ställer ledande frågor, borde vi få en helt annan bild av det verkliga läget.

 28. Ingemar Nordin

  Sten,

  Tack för ett intressant inlägg och förslag (allvarligt menat eller ej). Men jag tror inte att vår uppgift är att bli terapeuter, inte ens i samarbete med riktiga psykologer. Utbildning om klimatfrågan? Javisst.

  Tänk om vi exempelvis kunde ha några föredrag i riksdagen tillsammans med några vettiga riksdagspersoner. Eller i något av deras utskott. Så att frågan når lite högre än dagens pseudovetenskapliga dravel som pumpas ut i stormedia.

  I Australien och USA så finns det modiga politiker som vågar tala ur skägget och driva saken hårt och faktabaserat. T.ex. Senator Roberts, tillsammans med Tim Ball och Tony Heller som bl.a. framträdde inför CSIRO:

  https://www.youtube.com/watch?v=wwQ6BiqeBcg&feature=share&fbclid=IwAR2e3X-FUZ8yUR6GWIHIl2quPfekUj07dwXjE87et9El_t1sJ4V43YDQjyk

  Det är möjligt att en del politikers och CSIRO-byråkraters ångest hade gått upp. Men ibland finns inget alternativ.

 29. Olav

  Det blir än värre:
  Pär Holmgren är kandidat till en av språkrörsposterna i Miljöpartiet.

 30. Staffan Lindström

  28 Olav
  Från … ???
  Kan man vara språkrör och sitta i EU-parlamentet och vara naturskadeexpert på Länsförsäkringar samt skriva pudelrockoperor…??? 🙂

 31. Gunnar Strandell

  Sten!
  År 2001 blev jag botat från den ångest som fram till dess byggts upp av alarmistiska budskap om miljö, gifter, ozonhål, peak oil, klimat etc, genom att läsa Björn Lomborg: ”Världens verkliga tillstånd”.
  När jag sedan upptäckte att klimatforskarna kastade sig över Lomborg på Internet blev jag chockerad över personangreppen. Han hade ju i stort sett bara återberättat vad IPCC rapporterat 1996 och lagt till lite om solen, solfläckar och från Svensmarks hypotes. Här verkade finnas en grupp som inte accepterade synpunkter eller ens recensioner från utomstående.

  Jus nu läser jag Rosling: ”Factfulness” där författaren också börjat angripas så smått från de som lever av att presentera ”sanningen” för folket.

  Jag anser att varken Lomborg eller Rosling varit medvetet oärliga i sina urval och presentationer av fakta, men jag till åter mig att vara skeptisk till det som kommer från dåligt pålästa alarmister eller från forskare som inte kan skilja på hypotes och axiom.

  En genomgång av hot och varningar som inte ännu inte besannats, tillsammans med insikten att det är omöjligt att åtgärda dem alla, återför ångesten och rädslan till den naturliga del av livet de faktiskt är.

 32. # IN. Tack, fin länk och mycket bra sammanställning.
  Jag har sett många presentationer, utfrågningar mm på nätet som pressar på ang förfalskade data, som jag själv är övertygad om är just förfalskningar, därför att SMHI data för Sverige är mycket lika de tidigare rådata för USA. Jag tror inte på ett lokalt klimat i Skandinavien som skiljer sig särskilt mycket från den globala inkl USA. Min fråga är om du eller någon här känner till om det finns något samlat uttalande, senatsförhör av NASA, NOAA representanter i denna fråga, dvs har dessa människor någon stans förvarat sina adjustments muntligt inför senat eller på annat forum? Ex via YT? Vore intressant att höra hur de resonerar och försvarar detta?

 33. Ingemar Nordin

  Alvar N #31,

  Ole Humlum har ju länge retat sig på NOAAs och NASAGiss temperaturjusteringar. Han har flera gånger skrivit till dem för att få en motivering till alla deras otaliga justeringar (ofta varje månad) även av historiska data. Men får aldrig något vettigt svar. Även de Isländska meteorologerna är förundrade (och förnärmade) av deras hantering av Isländska data.

  Ole ersätter alltid kurvorna med de nya justerade. Men han sade sig ha kvar de tidigare kurvorna på sin hårddisk (ej tillgängliga på Climate4you)

 34. Alvar Nyrén

  Tack, jag förstår, men det är lite märkligt att inte ens förhör i senaten kunnat få dessa instanser inför skranket, när man tagit upp detta rel detaljrikt i andra senatsförhör och anklagat ang just detta. Sen Cruz och andra tycker man borde ha den makten att tvinga dessa att svara på anklagelserna. De kan knappast vara befriade på diplomatiskt vis från att svara upp när staten frågar? Jag får inte ihop det, särskilt inte nu sedan Trump basar därborta.

 35. Rolf Mellberg

  #30 Gunnar Strandell

  Kritik av Rosling !!!!

  Vill bara lyfta denna viktiga och påfallande kritiska essä:
  https://kvartal.se/artiklar/bra-saker-pa-uppgang-roslings-varldsbild-ar-ensidigt-positiv/

 36. Göran A.

  Min klimatångest består av rädslan för vad som kommer att hända om klimatalarmisterna får som de vill, en global regering med socialism som ideologi. Det innebär slutet för människans natur. Vi får en global befolkning som kommer att lida psykiskt och inget finns det som går att förändra det. Förmodligen blir hela världen en enda stor knarkarkvart.

 37. Sören G

  Det var ett nyttigt TV-program om vad som händer vid en coronal mass ejection från Solen, alltså en solstorm med åtföljande strömavbrott. Eller alla längre strömavbrott.
  Nu har folk ångest för vad som kan komma att hända långt in i framtiden enligt en icke bevisad hypotes.
  Samtidigt kan en solstorm inträffa när som helst med enorma konsekvenser och vi har noll beredskap för det. Alla miljarder som satsas på den icke bevisade hypotesen borde i stället satsas på att förbättra vår beredskap för vad som kan hända här och nu.

 38. Ingemar Nordin

  Sören G #7,

  Ack ja. Det finns många hot som våra myndigheter kunde ägna sig åt istället för att skapa ångest för ett påstått klimathot. T.ex.:

  Faran med ”smarta” elnät som vilken hackare som helst tydligen kan ta sig in i:
  https://www.klimatupplysningen.se/2014/02/09/smarta-elnat-utopi-eller-dystopi/

  eller, som sagt, se till att vi blir bättre skyddade mot solstormar:
  https://www.klimatupplysningen.se/2017/02/05/hotet-fran-rymdens-megaovader/ och
  https://www.klimatupplysningen.se/2017/12/18/var-beredskap-fokuserar-pa-fel-saker/

 39. LarsF

  Det vore verkligen en samhällsgärning om man kunde få folk att lite till sitt eget omdöme och inte
  – ja men forskning visar ju…..

  Detta ”invaggande” i auktoritetstro är förödande. Det leder oss in i teknokrati och expertvälde – där några få bestämmer rubbet.

  Vi har alla olika grad av insikt i olika frågor – men det som utgör vår demokrati bygger på detta. Vårt egna sunda förnuft är gott nog. Det ger ändå klart mer balanserade beslut av riksdag och regering – än expertvälde och enmansutredningar och annat – mer folkomröstningar som i schweiz t.ex vore på sin plats.

  Man ser också tydlig skillnad på mentalitet i frankrike – med uppror bland bönder inemellan och nu gula västar som verkligen tror på sitt egna sunda förnuft. Det vore vekrligen en syn i sverige.

  Men demokratiska val till riksdag är ändå en hygglig kompromiss – om vi har fri tillgång till information. Och det är igen detta med SR/SVT som av någon anledning inbillar alla beslutsfattare att enfald är bättre än mångfald.
  – ja, vi är enfaldiga men vääääääääääääldigt oberoende
  – yeah, right

  Nu mer skyddad verkstad än någonsin tidigare.

  Enfaldiga media är raka motsatsen till en fri press.

  Det finns överhuvudtaget ingen som kommer ifrån sina egna politiska preferenser – hur mycket man än försöker. Ingen utbildning i världen kurerar egna politiska preferenser. I gamla östblocket försökte man verkligen åstadkomma indoktrinering från späd ålder i alla – ändå blir vi olika i vårt tänkande.

  Det vore samhällsgärning av gigantiska mått att få folk att inse det. Att var och ens sunda förnuft är helt ok om man utgår från eget tänkande. En klick ”följare” kommer alltid finnas, men totalt får vi mer balanserade beslut – och inte som nu panikåtgärder för övertro till några ”auktoriteter”.

 40. Gunnar Strandell

  Rolf Mellberg #35

  Ja, det liknar verkligen den typ av kritik som riktades mot Lomborg kring år 2000.

  Rätt mycket om person och akademiska meriter. kritik mot urvalet av fakta, etc.

  Att kritisera en framställning för det som inte finns med är att göra det alltför lätt för sig,. I synnerhet när man hänvisar till rapporter som kommit efter bokens utgivning, i dagstidningsartiklar eller till sägner som massutrotning om biologisk mångfald samt osäkra bedömningar. Men inte ett enda eget säkerställt fakta eller ens en antydan till att något i boken är direkt fel.

  Hänvisning till alarmisten och antropocenförespråkaren Will Steffen eller påstående om att demokratin lidit skada av att Trump blev president I USA imponerar inte på mig.

  Jag tycker att essän är sur och bitter med lukt av avundsjuka.

 41. Staffan Johansson

  Gruvor på Österlen – en av klimatalarmismen lösningar på klimatångest?

  (Artikeln låst, men här vankas det Vanadium…!)

  Lägg märke till rubriken – ”ett grönt Silicon Valley”!
  Man tar dig för pannan, båda händer på hjässan…

  https://www.svd.se/skane-kan-bli-ett-gront-silicon-valley

 42. latoba

  #41
  Inte nog med det. SvD har idag 5 sidor klimat bl a om infångning av koldioxid på Island. Jättestor rubrik på tidningen första sida. Svar på klimatkrisen-koldioxid fångas in.

 43. Lasse

  #42 Klimatångesten skall lindras hos SVDs läsare.
  Jag föreslår en artikel om den ökande solinstrålningen pga färre moln.
  10% mer soltid eller 8% instrålning (+72 KWH/kvm och år)
  Ger det 5,5 W/Kvm??
  Är det jämförbart med IPCC RCP?
  https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/vagledning-klimatscenarier/vad-ar-rcp-1.80271

  I så fall har CO2 gjort sitt som hottare!

 44. Ivar Andersson

  #36 Göran A.
  En global regering ledd från/via FN är helt otänkbar för åtminstone Kina, Ryssland och USA/Trump. Säkerhetsrådet har mycket stor makt i FN. De fem permanenta medlemmarna (Kina, USA, Frankrike, Storbritannien och Ryssland) har vetorätt i alla beslut i säkerhetsrådet. De flesta kontroversiella frågor brukar stoppas med ett veto. Det räcker att USA minskar sina bidrag till FN så blir det slagsmål om vem som ska betala och inget beslut kommer att fattas.

 45. Daniel Wiklund

  Apropå infångande av koldioxid. Kanske en ny uppgift för polisen. Man får väl i så fall hoppas att man lyckas bättre med att fånga koldioxiden än vad polisen är på att fånga skurkar. Ett sätt att infånga koldioxiden är väl att hålla andan. FN kommer att bestämma att alla i världen håller andan minst en minut varje dag.

 46. Ann lh

  Svenskans nya satsning i klimatfrågan startar på Island med flera sidor om forskning kring att hejda ökningen av koldioxidhalten i atmosfären. Arma jord med sin svältfödda växtlighet!
  Och, arma tidning!

 47. Håkan Bergman

  Gunnar Strandell #40

  Det finns ju en hel bidragsindustri som lever på att svartmåla världen, att då sticka hål på den bilden är naturligtvis inte uppskattat. Den stora förtjänsten med Roslings arbete är att han visar gapet mellan vår bild av världen och verkligheten. Så kan vi ju inte ha det, människor kan ju börja tänka själva och fråga sig hur det gapet har uppstått.

 48. Håkan Bergman

  Ann lh #46

  Livets dödgrävare, ska vi skicka ner kolet och binda det kemiskt i mineraler så är det i princip förlorat för evigt. Den stora risken, om man nu kan göra det rimligt ekonomiskt, finns det begreppet inom klimatbranschen?, är att man tar tekniken till intäkt för att motivera fortsatt kolförbränning. Det är en ding, ding värld.

 49. Fredrik S

  Lite OT men har klimatförändringarna tagit sitt första offer bland däggdjuren, i alla fall enligt TT.

  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/gPMXE1/klimatforandringarna-tros-ha-utrotat-daggdjur

  Vi kanske borde mailbomba TT-redaktionen och kräva bevis för hur mycket den påstådda höjningen beror på antropgen påverkan på klimatförändringar.

  Eller kan det vara så att ändamålen helgar medlen?

 50. Håkan Bergman

  Fredrik S #49

  ”spolade bort gnagarna från vår planet för gott”

  Det var värst, eller har texten skrivits av en Djurgårdare?

 51. Fredrik S

  Håkan Bergman #50

  He he, det är nog rätt sannolikt.

  TT är ju som en stor megafon där larmen basuneras ut. Känns som var och varannat klimatlarm härstammar därifrån.

 52. Staffan Lindström

  WIKIPEDIA har för en gångs skull en mera sansad beskrivning:
  In June 2016, researchers from Queensland’s Department of Environment and Heritage Protection and the University of Queensland jointly reported that the species had indeed become extinct, adding: ”Significantly, this probably represents the first recorded mammalian extinction due to anthropogenic climate change”.[2][1] However, writing in Australian Geographic, Lauren Smith noted, ”The authors of the report do note that there is a slight chance that there’s an as-yet-unknown population of the species in Papua New Guinea around the Fly River delta area, and that until that area is adequately surveyed, the Bramble Cay melomys should have the tag ’Possibly Extinct’ added to the IUCN Red listing.” LAPPRI Tänk alla arter som vi inte upptäcker innan de är utrotade… ”Life’s but a fool’s dream” TIOLI

 53. Staffan Lindström

  In June 2016, researchers from Queensland’s Department of Environment and Heritage Protection and the University of Queensland jointly reported that the species had indeed become extinct, adding: ”Significantly, this probably represents the first recorded mammalian extinction due to anthropogenic climate change”.[2][1] However, writing in Australian Geographic, Lauren Smith noted, ”The authors of the report do note that there is a slight chance that there’s an as-yet-unknown population of the species in Papua New Guinea around the Fly River delta area, and that until that area is adequately surveyed, the Bramble Cay melomys should have the tag ’Possibly Extinct’ added to the IUCN Red listing. WIKIPEDIA Någon/några som sponsrar till Flugflodsdeltat i PNG?? När jag ändå är där kan jag göra en avstickare till glaciären i indonesiska Irian Jaya…

 54. Staffan Lindström

  52 , 53
  Första försöket trodde jag förvann i cyberrymden…(!) 🙂

 55. Håkan Bergman

  Staffan Lindström #54

  När du postar och är i läget att du måste fylla i namn och e-post så så syns inte posten förrän du laddar om sidan. Sen ligger namn och e-post kvar i 30 minuter och posten kommer upp direkt.

 56. Staffan Lindström

  55 Håkan Bergman
  Uppfattat …

 57. Svenne

  Jag behöver klimatångest terapi på grund av det som händer med och runt Greta Thunberg, och det är det kanske fler som behöver…..

 58. tty

  #49, 50

  Fake News som vanligt. Arten är säkert utdöd på Bramble Cay, men det beror knappast på höjda havsnivåer eftersom den relativa havsnivån i det aktuella området inte stigit. Här är havsnivådata från Booby Island, närmsta mätpunkten med en lång serie (230 km SV):

  https://www.psmsl.org/data/obtaining/rlr.monthly.plots/1268_high.png

  Och här Port Moresby (350 km Ost)

  https://www.psmsl.org/data/obtaining/rlr.monthly.plots/1610_high.png

  Men små sandholmar är ju ofta instabila, även vid oförändrad havsnivå. Sedan måste jag säga att jag ställer mig litet frågande till arten som sådan. Bramble Cay ligger mindre än 50 km från Trans-Fly på Nya Guinea och havet däremellan är mycket grunt. Ön var alltså en del av fastlandet för bara ca 10 000 år sedan. Ingen ny däggdjursart uppstår så fort. Det finns mig veterligen inget enda fall någonstans i Världen av ett verkligt endemiskt däggdjur på en ”kontinental” ö, alltså en ö som är en del av fastlandet under glacialperioder. De enda fall då detta inträffat är då en art utrotats på fastlandet i sen tid men lever kvar på öar utanför kusten. Det finns sådana fall i Australien där inplanterade katter och rävar utrotat mindre däggdjur, men det verkar mindre troligt på Nya Guinea där dessa arter inte finns och smådäggdjursfaunan är mycket mera intakt än i Australien. Möjligen skulle man kunna tänka sig att den konkurrerats ut på fastlandet av den polynesiska råttan Rattus exulans, som spred sig just med polynesierna. Minst lika troligt är dock att arten fortfarande finns på fastlandet, och då snarast i Trans-Fly, som verkligen inte är väl utforskat biologiskt. En trädkänguru Dendralagus mayri ”återfanns” ifjol på Wondiwoihalvön efter att inte varit sedd på 90 år, och då är träkänguruer ändå rätt stora och relativt lättfunna. Att leta smådäggdjur i Nya Guinea-terräng är extremt svårt, det är antingen storskalig fällfångst eller analys av tornuggle-spybollar som gäller. I snitt upptäcks fortfarande drygt en ny däggdjursart per år på Nya Guinea.

 59. tty

  #53

  ”Någon/några som sponsrar till Flugflodsdeltat i PNG?? När jag ändå är där kan jag göra en avstickare till glaciären i indonesiska Irian Jaya…”

  Du får det inte lätt kan jag tala om. Jag har sett en hel del besvärlig och svårframkomlig terräng, men inget som går upp mot Nya Guinea. Det är det enda ställe där jag sett djungel som verkligen är bokstavligen ogenomtränglig, alltså helt fysiskt omöjlig att ta sig fram i utan att hugga sig väg. Trans-Fly är något öppnare men är det värsta område för chiggers och blodiglar jag någonsin varit i. Absolut inga vägar finns. Du kan flyga in till Kiunga eller Daru från Port Moresby, men sedan är det kanot som gäller.

 60. Fredrik S

  tty #58

  Tack tty, för länkarna samt klarsynt faktabaserad info. Det är sådant man längtar efter i media men ofta letar förgäves efter. I alla fall i det här landet. Minsta ”forskargrupp” som larmar så sprids det som en löpeld utan faktakoll.

  Detta kommer säkert upprepas under EU- valet av Lövin och andra som en kör av papegojor.

 61. Astrid Å

  Scott Adams funderingar om klimatdebatten är…lite småroligt
  https://www.youtube.com/watch?v=1Uo8zm6E_hQ

 62. Staffan Lindström

  59 tty
  Ok, jag kanske skippar AIK:aren och åker och klämmer lite lagg på Carstensz Pyramid 45 cm snö prognos för närmaste 6 dagarna enligt Snow Forecast.com Max +2C på 4884 m ö h… Lite lugnare politiskt än DRC Se gärna Congo Ski Club 2 på YT… Nja efter koll på tuben så verkar ju Afrika att föredra framför Oceanien? skidåkningsmässigt …

 63. Staffan Johansson

  Exempel på slutledningsförmåga, Aftonbladet
  glimmar till. Ren uppvisning, nästan en 10-poängare:
  (ett saftigt bakslag för terapin mot klimatångest.. )

  ”… och i så fall är det första gången människan utrotat ett däggdjur.”
  (punkt)
  Artikeln i sin helhet:
  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/XwXGLb/daggdjur-utrotat–till-foljd-av-klimatforandringar

  Budskapet kan ju knappast missförstås. Klimatförändringars fel förstås. Öar ” spolas bort”. Ett däggdjur. Människan nästa. Nu får man passa sig.. Plötsligt händer det…
  (Däggdjur som enl Aftonbladet aldrig utrotats förr av människan, nu p g a klimatet, enl Aftonbladet.)

  Snart är vi bortspolade. Bara så vi vet…
  Tack Aftonbladet för senaste…Till vem skulle man vända sig om inte Aftonbladet för att få reda på ”Sanningen”. Nu är det fara å färde…Snart dränks vi

 64. Staffan Johansson

  … Aftonbladets källhänvisning (i sin artikel) – länkar till det man kanske tror är studien från Australiens miljödepartement, länken kommer alltså hit:

  Det senaste om Australien. Läs nyheter, artiklar och se tv-klipp om Australien på Aftonbladet.se.

  Tack Aftonbladet. Då vet man..

 65. rale

  #10, #11 och #12

  Det är denna kurva som försvunnit!
  Den är den mest avslöjande kurvan.
  Observera hur metrologerna verkligen älskar år 2011-2012 som var markerat med rött.
  Nu verkar ”Sanningsministeriet” varit framme och tagit bort den!?

  https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQGKoNE6-OxTxySs7n_v4dSme04paVBemcg4gowMLSwHLnNamHZ

 66. rale

  Jag hitta den försvunna Grönlandskurvan väl gömd på en annan hemsida!

  http://polarportal.dk/fileadmin/polarportal/surface/SMB_curves_LA_EN_20190221.png