Expert varnar för att EU:s energiförsörjning är nära kollaps

Tyskland har fått sitt Energiewende som innebär att kärnkraften ska fasas ut och ersättas av ”förnyelsebar” energi. Något genomtänkt beslut var inte detta utan mest ett politiskt grönt hafsverk. Kärnkraften är en baskraft till skillnad från vind- och solkraftverk. Det blåser inte alltid och solen lyser inte på natten och nästan ingenting på vintern.

Två stora händelser har inträffat denna vecka som påverkar europeiska energimarknaden.

Fritz_Vahrenholt_209x300

Professor Fritz Vahrenholt kommenterar detta:

1. Ryssland skrinlägger planerna på sin södra gasledning.

2. E.On tänker lämna konventionell produktion av energi (kärn- kol- och gaskraft).

E.On inser att det finns ingen framtid i Tyskland för konventionell energiproduktion. Detta som följd av gröna politiska beslut. Detta är självmord för Tyskland som industrination och E.On inser även detta. Den tvingande avvecklingen av kärnkraft utan kompensation och regleringen av kol- och gaskraft som backup till den opålitliga förnyelsebara energin har skapat ett ohållbart läge för Tysklands kraftproducenter.

E.On placerar all konventionell produktion av el i ett bolag som sedan ska säljas. I praktiken lämnar E.On produktion av konventionell el. Vem tar då över? Knappast något marknadsorienterat bolag. Eventuell tyska staten som kommer att skylla på att marknaden inte fungerade. Så först förstör staten marknaden genom regleringar och subventioner som betalas av konsumenterna, sen tar man över när marknaden imploderar.

Fortfarande tror politiker och folket i Tyskland att vind- och solkraft kommer att fungera, säger professor Vahrenholt. Just när denna artikel skrivs av professorn så är totala produktionen av förnyelsebart i Tyskland 5000 MW, en bråkdel av behovet. Vahrenholt fortsätter: vem ska producera de andra 45000 MW som behövs för järnvägar, stålverk, vattenförsörjning, min skrivbordlampa och laptop? Det kommer inte att bli E.On.

Professor Fritz Vahrenholt har en imponerande CV. Professor i kemi vid universitetet i Hamburg, f.d. miljösenator i Hamburg, i styrelsen för tyska Shell, VD för vindturbinföretaget REPower 2001-2007 och RWE npower (förnyelsebar energi) 2008-2012, författare av boken Die Kalte Sonne, medlem i GPWF.

Källa

Vad betyder detta för oss i Sverige? Efter Stefan Löfvens och Miljöpartiets kollaps nyligen vet ingen vilken energipolitik som kommer att gälla för oss i Sverige framöver. Men även Alliansen driver på om vindkraft.

För några ord till om baskraft. El måste produceras i samma ögonblick som den konsumeras. Om det inte blåser måste ”någon annan” kraftkälla än vindkraft användas som reglerkraft. Vattenkraft t.ex. passar bra för detta men även kol- och gaskraftverk. Kärnkraft är en bra baskraft men dålig som reglerkraft.

Vad som händer när politiker subventionerar ”förnyelsebar” kraft är att marknaden trasas sönder. Konsumenten får betala ett högre elpris. Olönsam vindkraft kan producera billig el då det blåser. Det innebär att annan kraft (läs konventionell kraft förutom vattenkraft) blir mindre lönsam. Om man bara får vettigt betalt halva året så kan den bli olönsam.

Priset på el sätts på spotmarknaden. Marginalpriset för produktion blir styrande. Konventionell kraft får visserligen mer betalt då vindkraften står stilla men detta täcker inte kostnaden över året. Subventionerna till förnyelsebart har gjort konventionell kraft mindre lönsam. Vattenkraften är här ett undantag då investeringarna är gjorda och ”bara” driftkostnader återstår. Ett av problemen är prissättningen. Baskraft borde premieras mer istället för opålitlig vindkraft.

Vad som på sikt kommer att hända om vindkraften byggs ut för mycket är att reglerkraften inte räcker då det slutar att blåsa. Vi får en energibrist och enda alternativet är att stänga ner delar av energidistributionen. T.ex. får Södermalm i Stockholm  ingen el under två timmar. Detta scenario kan bli aktuellt i framtiden på vintern en vardag när ett högtryck gör det kallt och vindfattigt. Import från andra länder kanske inte är möjlig. Är det kallt i Sverige är det ofta kallt i övriga Norden.

Sverige ligger efter Tyskland men även här planeras för en svensk Energiewende. Stefan Löfven (s) var tidigare för kärnkraft men efter valet i september svängde han om. Vänstersvängen var så kraftig att han körde i diket. Nu skall kärnkraften avvecklas och så de vanliga flosklerna om att jobben inte får hotas.

Stefan_LöfvenAsa_Romson2Att Miljöpartiet vill avveckla kärnkraften är känt. Detta fast kärnkraft inte släpper ut någon koldioxid alls. Och koldioxid är det som Miljöpartiet fruktar mest i sin klimatshotsiver. Men logik har aldrig varit Åsa Romsons  eller Miljöpartiets styrka. Giftfärgerna var tydligen inte så allvarligt då hon inte ägde någon bil. Jag undrar hur Åsa Romson åker till Lima? Trampbåt, segelbåt?  Flyg borde vara otänkbart med dess utsläpp.

Att liera sig med och låta sig styras av Miljöpartiet är nog sossarnas och Stefan Löfvens största misstag. Tyvärr hotas jobben i en snar framtid av de rödgröna. Låga energipriser har alltid varit en förutsättning för lönsam industri.

Finland är klokare och satsar på nya kärnkraftverk. Dags för svenska riksdagspartierna att ta sig samman och lösa den framtida energiförsörjningen. Låt inte kommunisterna (V) och Miljöpartiet diktera villkoren då blir vi alla fattiga och ofria.

 

Uppdatering: Sen inlägget skrevs har detta kommit ut: German Renewable Energy Keeps Blacking Out! Supply Often Less Than 2% Of Wintertime Demand

 

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ingemar Nordin

  Tack Per,

  Den här typen av energikris har ju förutsetts av skeptiker och energikunniga i åratal. Ändå finns det många som beundrar Angela Merkel därför att hon har en PhD i fysik och tror att hon kan räkna. Och tror att det är ordning och reda med ett land som Tyskland som ju är en ledande ingenjörsnation.

  Risken för en ”greenout” är stor i år om det blir en kall vinter. Vi får väl öppna våra hjärtan och släppa in dem hit så att de får värma sig. 🙂

 2. Johan M

  Som tur är hade SvD en tvåsidig artikel i fredags med rubriken ”Tysk omställning bromsar in”, en artikel i serien ”framtidens energiförsörjning”; nu äntligen skulle Energiewende granskas. Artikeln, skriven av Peter Alestig, når väl dessvärre endast upp till anklarna i nivån av kritisk granskning.

  Den kritiskt granskande journalisten skriver på sin blogg ”Jag är en seriös, ambitiös och pålitlig journalist med huvudinriktning mot hållbarhet och energi. ” aahh, har man redan svaret så kanske man inte måste gräva så djupt 🙂

 3. Lennart Bengtsson

  En helt korrekt beskrivning av energisituationen. Jag tror säkert att Stefan Löfven förstår allvaret, men har inte kunnat värja sig mot MP och alla motståndare mot kärnkraft i det egna partiet. Han är ju inte precis någon Olof Palme. Är man därför bekymrad om Sveriges framtida energiförsörjning kan man självklart inte stödja S+MP konstellationen. Detta verkar också vara något som 98% av svenska folket har insett.
  Som Tysklands energiminister Sigmar Gabriel tydligt gjort klart så kan Tyskland inte stoppa både fossilkraft och kärnkraft samtidigt ty detta skulle innebära ett ekonomiskt och socialt sammanbrott. Dessa kalla fakta verkar inte ha nått fram till de förnybara aktivisterna i Sverige. Om Sverige skall lägga ned sin kärnkraft får man bygga ut bioenergin radikalt vilket kommer att få en mängd konsekvenser inte minst för skogsindustrin eftersom man samtidigt vill göra transporterna helt fossilfria. Det finns nämligen inte obegränsat med biomassa i den svenska skogen. Vattenkraften kan inte ensamt klara effektförsörjningen – kanske inte ens energiförsörjningen. Vattenkrafttillgången varierar över året och från år till år beroende på nederbörd och temperatur (snö är t ex inte särskilt bra).
  Att dagens svenska fossilutsläpp är fullständigt triviala verkar inta ha gått hem. Bara de senaste 2 åren har bara Kinas utsläpp ökat med ca 1000 miljoner ton CO2, de TOTALA svenska utsläppen under samma tid är mindre än en tiondel av detta. Men tyvärr tänker inte energiförnyare i kvantitativa termer utan endast i kvalitativa termer som mer, mycket eller mindre. Energidebatten har blivit lika stupid som migrationsdebatten.

  Situationen är att Sverige har en utmärkt elförsörjning som är fossilfri till 97% ( vattenkraft och kärnkraft). Dagens vindenergi går på export när det passar. Det vettigaste är att uppgradera kärnkraften eller för en kortare period använda gaskraft. Tom en mindre ökning av Sveriges fossila utsläpp har ingen mätbar effekt utan endast en politiskt effekt. Det kan inte framhävas tillräckligt nog att det endast är de globala utsläppen som betyder något för klimatet.
  Det andra alternativet som kanske händer by default är att den svenska energikrävande industrin flyttar utomlands med de konsekvenser detta kan få på ekonomi och för sysselsättning. Huruvida detta bekymrar förnybarhetsivrarna är obekant kanske tom är det detta vissa av dom egentligen eftersträvar?

 4. Kärnkraftverken släpper inte ut koldioxid, men det blir koldioxidutsläpp vid byggandet och för att tillverka kärnbränsle och frakta det och kärnavfallet. Det blir ändå ganska lite per producerad kWh. Vindkraftverk har heller inga koldioxidutsläpp, men de ska ju tillverkas, fraktas, underhållas, skrotas och fraktas bort. Det går åt mer material för att producera 1 kWh el från vindkraftverk än från kärnkraft, så naturligtvis har vindkraften högre koldioxidutsläpp per kWh än kärnkraft. Många hävdar motsatsen, vilket är fullständigt orimligt!

 5. Lasse

  Vattenkraften skulle kunna liknas vid de andra flödande energislagen om dammarna togs bort. Vilket miljövänner delvis vill göra genom omprövning av miljötillstånden.
  Fast SMHIs Bergström lovar att bortfallande energi kommer att ersättas med ökad nederbörd. Han har koll på framtiden tydligen-bättre än datorerna!
  För att förstå Ingemars utmärkta text är det bra att följa denna sida:
  http://www.svk.se/Drift-och-marknad/Kraftsystemet/Aktuell-driftsituation/
  Blåser det bra som idag så är priset inte så högt.(även vardagar)
  Det finns motsvarande från Tyskland-där man kan se sol och vind som sporadiska ljuspunkter i kolmörkret.

 6. Lars #4: Naturligtvis är det så att sett över livscykeln så finns det koldioxidutsläpp för alla energislag – även vattenkraft. Nu tror jag inte koldioxidutsläppen från byggandet av svenska kraftverk spelar någon roll globalt.

 7. Lars Cornell

  #2 Johan. Men ’hållbarhet’ är det väl inget fel på. Det innefattar ju kärnkraft.
  Problemet är det förnybara som ej är hållbart.

  #4 L.K. Vindkraft har ungefär 50 gånger större behov av material än kärnkraft. Så där ungefär ligger proportionerna koldioxid vid byggnation. Behovet av gruvbrytning för kärnkraft är försumbart eftersom erforderlig volym bränsle är så liten.

  Det var fö en utmärkt artikel, en riktig väckarklocka. Hur skall vi få Romson och hennes gelikar samt Löfven att läsa den?

 8. HenrikM

  Lars Kamél, Enligt Vattenfalls livscykelanalys så producerar vindkraft 3 ggr mer CO2 per kWh än kärnkraft (då har man inte räknat med den reservkraft som behövs för vindkraften).

  http://corporate.vattenfall.com/Global/corporate/sustainability/Reports/livscykelanalys.pdf

 9. Evert Andersson

  Visst är finländarna kloka, som satsar på kärnkraft. Men att göra det ihop med Putin är inget jag tror är särskilt begåvat. Invändningarna om sälerheten är både tekniska och politiska. Hur tänker våra nordiska grannar här?

 10. Björn

  Råder det politisk konsensus om att vi skall ha en opålitlig energiförsörjning? Nej, men konsekvensen av ett politiskt konsensus om att antropogen CO2 är något hotfullt, leder till opålitlig energiförsörjning. Om politikerna skapar något som är mer hotfullt än själva sakfrågan antropogen CO2, vad har vi då vunnit? Samhällskollaps på grund av energibrist är väl inte något som politikerna planerar för? Energikunniga förstår det politikerna inte förstår, men ändå är det så galet att de som inte förstår, bestämmer över de som förstår. Om denna omvända ordning inte fanns, skulle vi inte ha detta plotter av vindkraftverk, som i stället för kärnkraften, har upphöjts till baskraft. Politikers okunskap och framtvingande av förnybar energi, kan bara leda till energikollaps. På grund av politikers okunskap och makthybris, kan vi snart förvänta oss kollaps på många områden. Skall vi låta en osäker hypotes om antropogen CO2, leda in Europa i en allvarlig kris?

 11. Gunnar Strandell

  Jag saknar en detalj i Vahrenholt’s analys.

  E.on har tydligen en skuldbörda motsvarande 300 miljarder kronor och jag undrar dels över hur den uppkommit och dels över hur den kommer att fördelas när bolaget delas. Jag har inte kompetens för att gissa, men anar ”ugglor i mossen”. 😉

  Länk:
  http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3868196.ece

 12. Ann LH

  Skavlans presentation av Löfven i fredags inleddes med de tänkvärda orden ”han tog över som partiledare för ett parti i kris, nu är han statsminister för ett land i kris”.
  Löfven lät sig bedåras av Åsa Romson. Underdånigt följsam blev den gamle industrifackpampen med på beslut helt i MPs anda. Istället för utveckling, sund ekonomi och arbetstillfällen pekade kompassen nu mot nolltillväxt, ”hållbar utveckling” och energianorexi. Åsa R. och hennes parti fick snabbt en osannolik framgång. Partiet som vågar säga att kejsaren är naken visade sina muskler och lade sina krokben för Åsas framgångssaga, migrationspolitiken blev frågan för dagen. Men, det partiet har mer i rockärmen, de har även genomskådat energipolitiken.
  Kan vi se fram emot att de tar på sig ännu större ansvar för landet och lyfter även denna fråga?
  * Hållbar utveckling till synes i sin ursprungliga form:
  bort med industrisamhället i i- länderna och
  hindra reell utveckling i u-länderna med hjälp av u-hjälp, numera benämnt stöd till klimatanpassning, som effektivt håller dem kvart i fattigdom.

 13. Goran

  Skulle vara intressant att höra hur energiförsörjningen kommer att lösas i alla världens länder om teorin att vi går mot en istid i stället för mot global uppvärmning är en verklighet.
  Kanske skall vi fortsätta att avge koldioxid till atmosfären för att mildra klimatförändringen och som bonus få en växtlighet som bara ökar vår förmåga att mätta världens hungriga männsiskor.

  Jag har just börjat att läsa John L Casey bok om ”Dark Winter” .
  Boken finns för nedladdning på amazon.com för USD 9.95.

  Hittills har jag inte upptäckt några felaktigheter i resonemanget men om någon mer som läst boken eller har information tas den tacksamt emot.

 14. LBt

  Ett alltigenom bra och angeläget inlägg. Genomtänkta, lärorika och välskrivna kommentarer.

  Och visst är de svenska utsläppen så små att de kan ignoreras men opinionen kräver sitt. Merparten av väljarkåren inser att klimatet påverkas av vårt fossila bruk. Då duger det inte att förneka denna påverkan, väljarna vill ha rimliga åtgärdsprogram. Ger man dem inte det då vänder sig delar av opinionen mot den ”gröna” sidan dvs dem sida som inte insett att man inte samtidigt kan bekämpa utsläpp och kärnkraft.

  Ge väljarna kärnkraft, naturgas och energieffektivisering. Inte bara för att försäkra oss och vår industri om energi utan även och medvetet för att effektivt begränsa våra utsläpp.

  Vad den politiska soppa vi nu upplever leder till återstår att se men det är obegripligt att man släppa in ett backande marginalparti i regeringen och låta dem diktera villkoren för vår energiproduktion vår kanske viktigaste fråga.

  KU borde erkänna vår klimatpåverkan och fokusera på hur man samtidigt begränsar utsläpp och håller tillväxt och utveckling på en hög nivå.

 15. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  #3 Lennart Bengtsson

  Vattenkraften kan inte ensamt klara effektförsörjningen – kanske inte ens energiförsörjningen.

  Ursäkta, men skulle gärna vilja ha klargjort vad distinktionen är här mellan effektförsörjning och energiförsörjning.

 16. Evert Andersson

  Det är en distinktion som det verkar som de allra flesta politiker också skulle behöva fråga sig om de begriper. Energi är effekt gånger tid. Tio 100 W lampor behöver effekten 1 kW. Om de lyser 1 timme drar de energimängden 1 kWh. Det politiker behöver undervisas om är, att även om vi bygger ut vindkraften och solcellerna med vardera lika stor effekt som hela vårt maximala effektbehov (cirka 26 GW) så fattas ändå cirka 7 GW i effektbalansen den kallaste vintermorgonen. LB svarar säkert för sig själv, men jag kan inte låta bli i min hjärtefråga. El måste i vart fall i princip tillverkas i samma ögonblick den ska nyttjas.

 17. Peter Stilbs

  dolf #15 – effekt, när det gäller el = Watt (eller prefix därav)
  energi = kilowattimmar (eller andra prefix)

 18. ThomasJ

  Bra inlägg Per. Tack 🙂 !

  Tyskland har rejäla problem och dessa förvärras dag för dag. Ca. 25% av industrin håller på att lämna landet helt och hållet – vad betyder detta för svenskt vidkommande? Och ca. 30% av hushållen (á 3 prsoner) är utan el. Allt på grund av die Energiewende och de därmed ohemult fördyrade el-energikostnaderna. Ytterligare problem uppstår, är deFacto redan, i det att ledningar för vind-el (primärt) inte utan vidare får dras till regioner som behöver el (söderut). Detta pga strikta/stränga markägar-förhållanden – plenty arbete för juridiken och domstolar etc.
  Tillkommande är instabiliteten i näten => driftstörningar med mkt stora ekonomiska konsekvenser.

  Fn är ett dryga 10-tal koleldade elverk under byggnad resp. nyligen driftsatta, så den/de som tror på koldioxidens temperaturpåverkan borde bäva – Romsoniten t.ex.

  Tack o lov att vi har Finland på nära håll. De kommer att hjälpa oss med sina kloka beslut att bygga ut kärnkraften. 🙂

  Sverige har de allra bäst tänkbara förutsättningarna att bli europas ’power-house’. ’Allt’ som behövs är att ta till vara på den oförbrukade energin i det s.k. ’kärnavfallet’ i 4 gen kkv. Vi har tillräckligt med ’avfall’ för att täcka in ALLA el-energibehov i hela Europa under 500+ år, till en kostnad av ~ 18 öre/kWh, inkl. en vinstmarginal om ~ 3 öre. Snacka om att kunna skapa en hållbar intäktskälla för hela landet’ !

  Jo, naturligtvis måste också Romsoniten etCons spärras in för att det ska funka.

  Mvh/TJ

 19. Lasse

  #15 Tänk i flöde och volym så förstår man bättre.
  Vattenkraften kan byggas ut med stora aggregat som kan nyttiggöra höga flöden till att ge effekt men kan bara ge den energi som den nederbörd som kan samlas bakom den medger.
  Vind kraftens effekt kan bara nyttjas fullt ut i 20-30% av tiden. Solkraften max 12-15%.
  Här är en bild som visar hur det såg ut i Tyskland igår: http://notrickszone.com/

 20. Gunnar Strandell

  ThomasJ #18
  Intressant vision.
  Om motståndet mot elledningar genom Tyskland står fast måste den elintensiva produktionen flyttas till Sverige och då får invandringen en lösning i att bygga och driva industriexpansionen.

  Romson och hennes kompisar behöver inte spärras in. Det räcker med att driva frågan om kalkbrott i Vojnareskogen så väljer de frivilligt att flytta till Gotland och bli skogvaktare och lämnar fossilbränsleproblemet till dem som kan göra något åt det.

 21. Lars Cornell

  15 #16 #17. Det där var inga bra förklaringar även om de är riktiga. Givetvis bör LB svara själv, men låt mig försöka.

  Energi är det man har i vattenreservoarerna. På våren brukar det vara mycket för att sina under sommaren. Vissa vintrar kan vattenkraften inte heller gå för fullt eftersom det saknas vatten.

  Effekt är det man har i elledningarna. Det kanske räcker till på natten, men på dagen med kyla, vindstilla och industrier igång och med kärnkraftverk stängda kan det bli effektbrist. Då måste man släcka ned delar av Sverige (och Tyskland). Det var det som Fritz Vahrenholt varnade för.

 22. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  #16 Evert Andersson #17 Peter Stilbs
  Det var inte skillnaden mellan energi och effekt jag inte förstod. Det var snarare så att jag inte förstod distinktionen i behovet, föreföll mig som att klarar man av att täcka det ena så har man också täckt det andra.
  Men om vattenkraften skulle klara effektförsörjningen skulle den väl också klara energiförsörjningen? Eller har jag missförstått vad som menas med klara i sammanhanget? Jag uppfattar ”klara effektförsörjningen” som att den effekt som tillhandahålls alltid skulle vara tillräcklig.
  Borde det inte vara tvärt om? Att man klarar energiförsörjningen (dvs. har tillräckligt mycket vatten i dammarna) är inte en garanti för att man klarar effektförsörjningen eftersom turbinerna har en maxeffekt som inte kan överskridas oavsett hur mycket vatten som finns i dammen. Eller lite banalt uttryckt, ”slangen” begränsar avtappningen (effekten) av vattnet (energin).

 23. Lars Cornell

  Lasse #19, Det var en bra länk du gav. Scrollar man litet så hittar man det här
  ”Professor Fritz Vahrenholt: “Man-made climate catastrophe no longer the issue”.
  ”1200 listened attentively to Prof. Vahrenholt’s speech on why there’s no man-made climate catastrophe – followed by “sustained and thunderous applause”.”

  http://notrickszone.com/2014/12/01/vahrenholt-tells-german-audience-of-1200-manmade-climate-catastrophe-no-longer-an-issue/

 24. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  #19 Lasse
  Ok, nu klarnar det. Du kör turbinerna och klarar effektbehovet till dess du får ”soppatorsk” för att du har kört slut på bränslet. Typ.
  Fast då anser förstås jag inte att man ”klarar” effektbehovet, man har bara klarat effektbehovet temporärt, vilket är en viss skillnad.
  Men det är mer en semantisk femma, jag har fått mina frågetecken uträtade.

 25. Arnold Smarch.

  ** KOMMENTAR BORTTAGEN AV MODERATOR **

 26. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  #21 Lars Cornell
  Eller rättare sagt, det var nog ditt svar som fick 25-öringen att trilla ner ordentligt.

 27. Bim

  ArnoldS march rakt in i kaklet.

 28. Lennart Bengtsson

  Hej

  Problemet med vind och solenergi är att man inte kan garantera detta när användarna behöver detta. Det vore inget problem om man kunde lagra elenergi i stora mängder. Detta är inte möjligt idag om man inte accepterar stora förluster. När det gäller vindenergi räknar man att man kan räkna med tillf effekt 6-10% av tiden. Geoenergi och bioenergi har man i princip tillgång till jämt. Värmepumpar är därför ett av de allra bäste energikällor som finns och bidrar till 10-20 TWh/år. Detta kan utökas men ger i dagens läge endast värme.
  Tyskland har idag mycket stora problem att garantera effekt eller energi när det behövs. Detta har som bl a framgår av en artikel i der Spiegel i morgon ( finns på Internet i dag) allvarligt förvärras genom en enorm investering i subventionerad sol- och vinkraft med konsekvensen att back up effekt inte kan finansieras då det inte lönar sig då man bara kan tjäna pengar när det inte blåser eller är mörkt. Detta är förstås ett fundamentalt tankefel i hela Energiwende och blir inte att reda ut. Detta är orsaken till Eons politik att avyttra den olönsamma back-up energin.
  Det naturliga hade varit att vind och solenergin skulle finansiera back-up energin. Mn kan nog räkna med att sötebrödsdagarna för sol och vid kommer att ta ett brått slut.

  Man kan bara hoppas att Sverige inte skall ruinera sitt fungerande system efter påtryckningar från miljöaktivister och grupper som idag lever av energisubventioner eller om man så vill tvångsskatt på vanliga medborgare via elräkningarna ungefär som inom kyrkan förr i världen.

 29. Lennart Bengtsson

  Förlåt alla typos hoppas det ändå skall vara begripligt

  LB

 30. Jan-Åke

  LBt `KU borde erkänna vår klimatpåverkan`…Sverige står för en promille av glob.co2 tillskott Antropogent co2 utgör ca 0, 01 procent av atm.tot.sammans.Räknar jag rätt är en tiondels miljondel av atm.tot.sammansättn.svenskt co2.Lägg därtill tveksamheten kring co2s klimatpåverkan i de historiskt låga nivåerna 0, 03 % till….trumvirvel….0, 04%

 31. Evert Andersson

  #24 och 26 Dolf
  Tyvärr verkar det inte som poletten riktig har trillat ner. Nedanstående länk är till ett mycket pedagogiskt verktyg för att förstå, åtminstone grovt, hur vår energiförsörjning ser ut och skulle kunna se ut i framtiden.
  Förklarar begreppen effektbalans, installerad effekt, genomsnittseffekt och säkert tillgänglig effekt. Till exempel varför solceller har noll i bidrag till effektbalansen. Största effektbehovet är vanligtvis före soluppgången en kall vintermorgon.

  http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Energi/Elsimulator/

 32. Ingemar Nordin

  Ett annat land som avvecklar sin kärnkraft är Japan. Liksom Tyskland ökar de sin kolkraftsproduktion rejält:

  ”Emissions in fiscal 2013 were up 1.3 percent from fiscal 2005 and 10.6 percent from fiscal 1990.”

  http://www.japantimes.co.jp/news/2014/12/05/national/japans-fiscal-13-greenhouse-gas-emissions-worst-record/#.VIR3bXvLI0M

  Även England får satsa på mer fossilkraft allteftersom de subventionerar sina ”renewables”. Är någon förvånad? Om Sverige avvecklar kärnkraften så måste vi bygga fler kol- eller gaskraftverk – som i sin tur även måste subventioneras med skattepengar för att någon skall vilja göra det. Energimarknaden är helt ”fucked up” efter alla dessa politiska ingrepp. Och konsekvensen blir allt högre energipriser och allt sämre villkor för industrin och transporter.

 33. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  #31 Evert Andersson
  Nja, jag har sett den där tidigare. Jag har inga problem där. Vad jag hängde upp mig på var närmast ”klarar effektbehovet”. Om vi hade talat om vindkraftverk istället för vattenkraft, ett vindkraftverk må vara på 3MW, men jag tolkar inte det som att det ”klarar ett effektbehov” på 3MW, jag tolkar det som att det har en potential att leverera 3MW, dess maxeffekt. Om man skall tala om att något ”klarar ett effektbehov” på 3MW så uppfattar jag det som att det skall klara av att leverera 3MW när detta behov förekommer. Och har man den förståelsen så implicerar ju ”klara effektbehovet” också ”klara energibehovet”. Det var så jag som lekman förstod ”klarar … behovet”. Men det var uppenbarligen inte vad som menades med att vattenkraften klarar effektbehovet, vilket snarare var att vattenkraften är dimensionerad att kunna ge en viss effekt. Men det är dess potential förutsatt att det har ”bränsle” (vatten), precis som ett vindkraftverk kan leverera 3MW om det har ”bränsle” (vind).
  Jag tror jag har fått det hela utrett, och att det handlar mer om att jag hängde upp mig på hur termerna användes än om att jag inte förstod de bakomliggande mekanismerna.
  Men rätta mig gärna om jag har fel.

 34. LBt

  Jan-Åke #30,
  KU borde erkänna sig till vår globala klimatpåverkan. Det är kontraproduktivt att förneka den. För övrigt är jag i min kommentar tydlig med att även jag betraktar Sveriges påverkan som försumbar, dock inte hur vi förhåller oss till den.

  Bortsett från din plump i protokollet håller detta KU-inlägg genomgående en hög konstruktiv nivå där inblandade håller sig till verkliga och bekymmersamma problem. Jag noterar tacksamt att flera kommentatorer påpekar kärnkraftens betydelse som utsläppsbegränsande resurs. Jag noterar också några intressanta länkar.

  Fortsätt så KU.

 35. LBt

  Jag vill tillägga,
  det är verkligt bekymmersamt att den regerande eliten i ett land som Tyskland frivilligt kan välja den sanslösa väg de valt där hela landet produktionsförmåga och välstånd står på spel. Hur är det möjligt att man sätter sig i knät på Putin? Hur är det möjligt att man missar skillnaden mellan kontinuerligt producerande energi och sådan som bara finns då och då? Men hur begåvat är det av vår nytillsatta regering att låta en fraktion, blott hälften så stor som SD, tvärstoppa Vattenfalls pågående sonderingar avseende ny kärnkraft eller få till stånd utredningar som syftar till att beskära vår vattenkraft?

  Å andra sidan är sanslösa tidigare val just ingen nyhet, det är väl så vi människor fungerar. Desto angelägnare att försöka föra en sansad saklig debatt i svåra frågor som tex klimatet.

 36. Bengt Abelsson

  # 33
  Effektbehovet är som störst den kalla vinterdag när allt går för fullt: ca 27000 MW
  Kärnkraften kan ge ca 9000 MW, vattenkraft 12000 MW och diverse kraftvärme resten.

  Vindkraften kan inte förutsättas ge mer än 3-6 % av installerad effekt. Solens förutsatta bidrag till detta maximala effektbehov är förstås noll.

 37. Ingemar Nordin

  LBt #35,

  Du är för rolig. Vem tror du att du lurar? Tyskland har gjort precis som du föreslår, nämligen att fokusera på att få ned koldioxidproduktionen. Och inte tror jag att de haft för avsikt att – hur brukar du uttrycka ditt mantra – inte ”hålla tillväxt och utveckling på en hög nivå”. – Du kanske kan få jobb som en av Merkels goda rådgivare. 🙂

  För övrigt så är KU inget politiskt parti. Beträffande människans påverkan på klimatet så är inte jag medveten om att någon skribent ens skulle komma på tanken att förneka en sådan truism. Frågan handlar helt och hållet om hur mycket. De flesta sansade deltagare i denna blogg är nog ganska överens om att det svenska produktionen av koldioxid är helt försumbart i ett globalt sammanhang, och att vi således inte bör slänga ut en massa skattepengar på kontraproduktiva åtgärder som att bygga vind- och solkraftverk.

 38. Thomas P

  LBt #35 Att miljögranska även äldre vattenkraftverk för att se om kraftproduktionen står i proportion till miljöskadan är fullt rimligt. Man skall inte acceptera miljöskadlig verksamhet bara enligt principen att ”så har vi alltid gjort”. Att stänga kärnkraftverk är däremot inte speciellt smart vare sig i Sverige, Tyskland eller Japan. Är det något som är miljöprövat så är det dessa.

 39. LBt

  Ingemar N #37,
  tråkigt att delar av KU spårar ur när inlägget börjat så bra. Att jag förespråkat kärnkraft till gagn för minskade utsläpp är rimligtvis alla som följer den här bloggen medvetna om. Det är väl inte den väg Tyskland valt.

  Thomas P #38,
  det finns något mycket betänkligt i att ifrågasätta tidigare miljövärderingar med nya och ge dessa retroaktiv innebörd avseende installationer av den karaktär och betydelse vattenkraft har. Man skulle tom kunna tänka sig att en sådan värdering kan leda till krav om återställande som ger större ny miljöskada än en eventuell gammal. Särskilt betänkligt blir detta om man det kan finnas skäl att misstänka politisk målsättning och inte enbart rationell.

 40. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  #38 Thomas P
  Huvuddelen av vattenkraftens miljöpåverkan ligger väl i själva byggnationen av kraftverket, inte driften. Att då granska redan byggda kraftverk mot nya regeldirektiv blir ju då helt kontraproduktivt. En granskning av redan befintliga kraftverk måste, för att vara meningsfull, i så fall förhålla sig till miljöpåverkan och kostnaderna av att ersätta kraftverken med något annat.

 41. Thomas P

  LBt&Dolf ”En granskning av redan befintliga kraftverk måste, för att vara meningsfull, i så fall förhålla sig till miljöpåverkan och kostnaderna av att ersätta kraftverken med något annat.”

  Rimligen tar man hänsyn till att kraftverket finns där och bedömer konsekvenser av förändringar från detta.

  Som exempel på varför det kan vara dåligt med att låta gamla miljötillstånd löpa vidare har vi USA med dess ”grandfathering” där gamla, skitiga och ineffektiva kolkraftverk körde på långt efter att de ur både miljö och ekonomiskt rationell synvinkel skulle skrotats därför att de slapp alla krav på reningsutrustning som ett nytt kraftverk skulle få.

 42. Sigge

  Jag läser det som påstås vara fakta som vissa skribenter skriver men det är mycket fel. Jag hade nte tänkt skriva något inlägg, men det är tråkigt när folk skaffar sig en åsikt som bygger på faktafel.

  Effektreserven i Sverige respektive Norden är det inga problem för lång tid framöver. Det som kan bli är ett problem är att effektbehovet ökar i södra Sverige och i vissa delar av södra Finland mer än vad elnätet har byggts ut.

  Nu är man på Svenska Kraftnät medveten om bristerna och det är därför som Sydvästlänken byggs och några andra kraftledningar planeras att byggas.

  År när det är ont om vatten i kraftverkens magasin och långa kalla vintrar så blir det problem med energiförsörjningen. Inte ens då lär effektreserven behövas utnyttjas fullt ut.

  För övrigt finns det ungefär 16 500 MW installerad vattenkraft, 9 500 MW kärnkraft 2500 MW mottryck och sedan finns det reserver i form av kondenskraft och gasturbiner på över 1000 MW. (jag är inte helt uppdaterad på vilka effekter som finns när det gäller mottryck och reserver, där har det förändrats en hel del de senaste åren)

  När det gäller vindkraften så räknar SVK nu med att den minst kommer att producera 6% av installerad effekt vid rekordeffektuttag. Det kommer man att ändra på. Sedan 2010 så förs statistik på varje års 150 högst belastade timmar. Hittills har vindkraftens effekt under dessa timmar aldrig varit under 11%. Det talas redan om att man för nästa års effektplanering (som berör 2016) skall öka det beräknade minsta effekten från vindkraften med några procentenheter.

  Vi har våra grannländer också, där Norge har vattenkraftseffekt att tillgå som skulle täcka halva Skandinaviens och Baltikums sammanlagda högsta effektbehov. Det är dock inte praktiskt möjligt, för att det saknas det kraftledningar till det. Under de närmaste dagarna kommer en ny sjökabel att tas i drift mellan Södra Norge och Jylland. Den kraftledningen kommer att påverka energiförsörjningen i Sverige också och då i främst elområde SE4. Det danska behovet att importera el från Sverige minskar.

  Sammanfattningsvis så vill jag säga att någon risk för effektbrist råder inte under lång tid framåt. Däremot kan elpriserna bli höga någon enstaka vinter vid energibrist p g a torr höst följd av en lång kall vinter. SVK och deras motsvarigheter i våra grannländer har numera bra koll på läget av effektbehovet.

 43. LBt

  Sigge,
  känns som värdefull komplettering.

 44. Jan-Åke

  Minska Miljöpåverkan. ..få ner utsläppen. ..vanliga meningar i hållbarhetens namn.Som skeptiker är dessa och andra uttryck ruskigt effektiva i AGWs psykologiska krigföring. Koldioxid är en växthusgas som ökar från en mycket låg til en annan mycket låg nivå, runt en högt räknat hundradel av vattenångan som är själva klimatet med dess molnbildning regn och snö.Av de 0, 74 º ökning sen förindustriellt står koldioxiden för ett par tiondelar max.Resten är en återhämtning från ja tjat tjat …Lilla Istiden. .är inte full nen zzz trött det här blev lite sådär. …

 45. Sigge #42: Det är stämmer naturligtvis att någon effektbrist inte är nära förestående i Sverige. Inlägget ovan handlar mest om Tysklands Energiewende med nedläggning av kärnkraftverken och det kaos som börjar komma.

  Sen kan man spekulera i vad som kan komma att hända i Sverige om vi följer Tysklands exempel. Vi tappar då 9500 MW kärnkraftverk som rimligen måste täckas på något sätt. Även om 100% inte behöver ersättas så kan det inte bara försummas. Vindkraftverk är det som föreslås av regeringen Löfven-Romson. Då kan vi få en effektbrist kalla vinterdagar det inte blåser.

  Om 75% av kärnkraften (7125 MW) måste ersättas och vindkraften genererar 10% av installerad effekt behövs blir det till att installera 71250 MW vindkraft för att täcka en kall vindstilla vinterdag. Realistiskt? Vattenkraften räcker då inte som reglerkraft. Sen finns det väl andra lösningar. Mer import, mer kondenskraft o.s.v

  Tyskland gjorde misstaget att besluta om nedläggning av kärnkraften UTAN att ha en plan för att ersätta den ”annat än med förnyelsebart”. Sverige bör inte göra om ett sådant tokbeslut utan planera långsiktigt. Det är då viktigt att hitta lösningar så inte elpriset rusar i höjden.

 46. Johan M

  7 Lars Cornell

  ”Men ‘hållbarhet’ är det väl inget fel på.”

  Nej, man skulle vilja det, problemet med order ’hållbar’ är att det inte har så mycket med hållbarhet att göra utan är en kvasipolitiskt inställning. Kärnkraft är inte ’hållbart’, att elda med torv är ’hållbart’.

  När någon säger att vi skall satsa på hållbar utveckling brukar jag säga att jag stödjer ohållbarutveckling … vilket oftast möts med en förvånad blick – hur kan man vara emot ’hållbar utveckling’? – Ja det är väl just det som är problemet, hur kan man inte stödja ’hållbart’? Men det finns väl alternativ – I want to get my kicks before the whole shithouse goes up in flames 🙂

  https://www.youtube.com/watch?v=YSlXjrxqDOE

 47. AG

  Min Volvo 945 från 98 har nu nått 15000 mil. Hittills ingen rost. Den verkar vara ”hållbar”?

 48. Sigge

  Per W #45

  Jag tycker att problemen med effektbrist överdrivs. Hur allvarligt är det att det under en 10-årsperid skulle var sammanlagt ungefär 20 timmar effektbrist då elnätet skulle få delvis få släckas ned med roterande områden? I praktiken så skulle var och en råka ut för en timmes strömavbrott eller kanske två på en 10-årsperiod.

  Själv råkar jag ut för strömavbrott några gånger per år av olika anledningar. Det är inte kul men det går att leva med.

  Jag tycker att Ni skarpt överdriver riskerna för att effektbrist skall uppstå och dessutom så överdriver Ni problemen vad en effektbrist skulle föra med sig.