Att väga orden väl

KB200710105300935AR_554459a

Marianne Lilliesköld

Denna betraktelse började efter att jag läst Peter Stilbs historiska återblick på sina år i  centrum för klimatdebatten. Jag tror att vi var flera som slogs av, och förvånades över, att en uttalad skeptiker bjöds in till debatt på SVT, den tiden tycks numera vara förbi. Jag har inget klart svar på varför detta tycks ske mer sällan nuförtiden. Det känns dock som om de ansvariga på SVT är mer försiktiga idag än de var för bara några år sedan. Jag antar att de då förutsatte att politiker och forskare hade raka och vederhäftiga svar på alla besvärliga frågor som vi kunde ställa. Peter gav bl.a. en länk till ett inslag i Aktuellt där Marianne Lilliesköld var helt ute och cyklade. Hon förvarade påståendet om att Himalayas glaciärer kunde ha smält bort redan år 2035, en uppgift som fanns med i AR4. Jag blev skrämd över att höra hur hon försvarade rapportens sakliga innehåll med orden ”Det är inte säkert att rapporten i sig är fel, det vet vi inte ännu – det är inget sakligt fel”. Problemet som Lilliesköld inte tycktes förstå är ett i en rapport som anses bygga på ett vetenskapligt underlag inte kan göra påståenden som inte har en vetenskaplig grund – det är själva iden med en dylik sammanställning. Att försvara detta med att det ”kan vara rätt, det vet vi ju ännu inte” är att helt missförstå vad problemet gällde.

Det känns efter att ha läst Peters genomgång att pressen vid tiden själva blev förvånade över att ett sådant flagrant fel kunde smyga sig in i den ”rigorösa vetenskapliga processen” och agerade därefter, dvs. tog upp frågan och ställde relevanta frågor till de ansvariga. Himalayaincidenten fick stort genomslag och satte djupa spår (Himalayagate) hos självförtroendet hos många inblandade, bland annat restes krav på Rachendra Pachauris avgång. Sedan dess känns det som om journalister eller deras redaktioner blivit mer vaksamma att släppa fram skeptiska synpunkter, de kan ju ”ve och fasa” har rätt i sak och få människor att ifrågasätta helheten i CAGW. Även om den senaste rapporten innehåller många oklarheter, motsägelser och rena faktafel så förmår de inte bli förstasidesstoff. Ett fel skall helst vara uppenbart, lätt att förstå och gälla en del av verkligheten som vanliga människor kan uppfatta och utvärdera. Om sedan en högt ansvarig representant först nekar och sedan gör en pudel har vi ett för journalister intressant fall. Himalaya-affären var en sådan.

Den ledande indiska glaciologen Vijay Raina bemötte uppgiften om de smältande glaciärerna med en helt annan bild, och Pachauri kallade hans arbete för voodoo science, vilket han fick anledning att ångra.

Pachauri har tydligen inte kunnat släppa denna tråd. Ett hot mot vattenförsörjningen för hans landsmän i det folkrika Indien är en allt för bra ”story”. Nu i september var Pauchauri ute igen för att varna för de smältande glaciärerna i Centralasien och hur detta skulle äventyra vattenförsörjningen för en population dubbelt så stor som USA´s. Jag har inte här för avsikt att gå igenom vad den senaste forskningen säger i denna fråga men i en artikel från Guardian tidigare i år så skall det knappast ha skett någon minskning under de senaste tio åren. Se vidare Judith Curry´s diskussion kring denna fråga.

Det är uppenbart att trovärdigheten hos IPCC och dess rapporter har en avgörande betydelse för olika politikers mandat att fortsätta driva klimatfrågan. Utan väl valda formuleringar i främst IPCC`s sammanfattningar för politiker (SPM) saknar politiker ett användbart språk sanktionerat av klimatforskare som behövs för att driva klimatfrågan vidare. Det är därför dessa formuleringar mejslas fram av politiserade forskare i samråd med de politiker som senare skall driva frågan. Det är Marianne Lilliesköld på Naturvårdsverket som utser dessa representanter från Sverige. Jag antar att hon inte vill hamna i samma situation som då i januari 2010. Då när Pachauri själv gjort en pudel förmår hon inte hantera detta på ett adekvat sätt.

Det var tydligt att nu skall politiker och debattörer använda exakta ordalydelser för att inte hamna i ett gungfly av osäkerheter. Det första påståendet av vikt i SPM AR5 var följande:

”Warming of the climate system is unequivocal, and since the 1950s, many of the observed changes are unprecedented over decades to millennia”. 

Under presskonferensen efter mötet i Stockholm i september kunde vi höra dessa ord från flera företrädare, ordagrant repeterade som om de inte vågade breda ut sig med personliga ordval. Ett par veckor senare under en föreläsning av OECD´s generalsekreterare Mr. Angel Gurría i London den 9 October 2013 presenterade han först sitt uppdrag: ”I have come here today to talk about the ambition needed to tackle climate change and the policy tools that can get us there” Och som motivering till att en nollvision för mänskligt utsläpp av koldioxid är nödvändig ges en mycket personlig formulering byggd på en djup förståelse av den vetenskapliga grunden (sarkasm), han säger:

The IPCC report released on 27 September stated that warming of the climate system is unequivocal, and since the 1950s, many of the observed changes are unprecedented over decades to millennia”

Att det blivit varmare globalt sett sedan 1950 är inget som jag betvivlar eller motsätter mig. Men titta noga på den andra meningen, ”många av de observerade förändringarna är oöverträffade inom perspetivet av decennier till milllennier”

Påståendet kan möjligen vara sant så länge det inte preciserar vilka förändringar och inom vilket tidsspann. Formuleringen är dock utformad så att den vill få oss att tro att temperaturökningen aldrig varit snabbare på tusentals år, vilket är fel. Men kan någon förmå någon på t.ex Naturvårdsverket eller SMHI att nämna många eller åtminstone flera observerade förändring som aldrig skett tidigare om vi blickar tillbaka i decennier eller tusentals år. Är det rimligt att ”many” kan kvantifieras till lika med eller fler än fem. Jag uppmanar er läsare att när ni har möjlighet att fråga en forskare eller politiker att ge fem exempel som stöder den andra meningen i detta påstående. Om det finns någon som läser detta och kan ge mig fem sådana exempel vore jag nöjd. Vilka fem observerade förändringar av klimatet har aldrig skett tidigare inom loppet av decennier eller millennier?

VI måste väga orden med guldvåg, och om ingen ansvarig kan svara på denna fråga faller påståendet. Då är vi åter där, att IPCC fäller uttalanden om verkligheten som inte har stöd i vetenskapen.

Redigerat kl 13:16

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Bim

  Hej Lars Jonsson.
  Jag är ingen klimattorskare och kan tyvärr inte besvara din fråga. (OBS ingen felstavning här inte.)

  Men en sak har jag begripit,
  Vi bör öka fossilförbränningen rejält om vi skall kunna nå tvågradersmålet efter som vi redan nått nollgradersmålet enligt senaste rapporten från RSS: Ingen ytterligare global uppvärmning på 17 år.

 2. Peter Stilbs

  Tack Lars – tilläggas kan att det var åtskilliga andra fel och märkligheter i samma rapport. Mycket har ju redovisats av Donna L , i hennes bok ”The delinquent teeenager…” ( http://nofrakkingconsensus.com/my-book/ ) .

  Taktiken hos AGW:arna (utom Lilliesköld då) har varit att erkänna detta fel som ett olycksfall i arbetet – som varande det enda – i en annars oantastlig rapport. Sorgligt sätt att söka vilseleda.

 3. jensen

  Fanns inga journalister på presskonferensen. Kunde ingen be härmapan specificera observationerna.
  Det verkar som om propagandisten inte känner till sådana faktorer som sol, oceaner, moln, UHI, klimathistorik m.m. m.m..
  Tack Lars för din enkla men samtidigt geniala uppmaning.
  För att travestera ett känt bokverk. När-Vad-Hur?

 4. Adolf Goreing

  Det har sagts här förr, men förtjänar att sägas igen. Det finns 5-10 större fel som har rättats i IPCC-rapporterna och ALLA, jag repeterar, ALLA var överdrifter åt AGW-hållet. Om 10 slumpmässiga fel av säg några 100 påståenden och slutsatser är verifierade överdrifter, vad säger det om den underliggande textens bias? Det hade varit en annan sak om några fel var åt andra hållet, men icke. Sannolikheten att texten är balanserad och saklig är statistiskt sett, insignifikant. Med IPCCs eget språk: på 90% konfidensnivån är det 95% sannolikt att IPCC-rapporterna överdriver och därmed är värdelösa som beslutsunderlag.

 5. Peter,

  Javisst där finns många problem och felaktigheter, men de når inte fram media. Climate Audits genomgång av den historiska temperaturkurvan för södra halvklotet i AR5 visar att den vilar på Manns serier från främst norra halvklotet. Vore intressant om en journalist frågade t.ex Rummukainen varför IPCC valt att skapa en graf över södra halvklotet byggd på mestadels uppgifter från norra, vilket svar skulle vi få?

 6. Jag såg det där inslaget med Marianne Lilliesköld då hon försvarade IPCC ang Himalaya och satt och tänkte, hur dum får man vara? Ledsen att behöva säga det men hon gav ett väldigt korkat intryck.
  Jag har sett henne i andra intervjuer och sammanhang sedan dess och mitt första intryck består.

 7. Stickan no1

  Ett tydligen väl avvägt uttryck som ofta används av pressen är ”Klimatbovar”
  Nu senast av SR.se som på sitt löp har rubriken: ”Dyrare nota för EU:s klimatbovar”
  I artikel har man däremot tonat ner budskapet till ”Nu kan EU minska utsläppen av koldioxid ”
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5696176
  Artikel handlar om Connie Hedegaard som uttalar sig i egenskap av EU-kommissionär i klimatfrågor.
  Liten not från wikipedia: Hedegaard har en magisterexamen i litteratur och historia. Åren 1990-2004 arbetade hon som journalist, till en början på Berlingske Tidende och från 1994 på Danmarks Radio.

  Kanske var den första rubriksättningen en följd av tankarna om en annan nota:
  ”Göteborgs kommuninvånare får stå för notan ”
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5695860

  När skall det gå upp för journalister att i och med de andas ut CO2 har de själva definierat sig som klimatbovar.

  Bildgooglar man klimatbovar får man upp bilder på kyltorn och kor. Givetvis.

 8. Lasse

  #5 På samma sätt så är temperaturer från haven före 2000 helt slumpmässiga och väldigt sparsamma. Det ser bra ut men är skapat från ett underlag som är bristfälligt.
  Eller tror ni de mätte lika mycket och ofta till havs för att få denna spegling av temperaturserierna:
  http://www.woodfortrees.org/plot/hadsst3gl/from:1850/to/plot/hadcrut4gl/from:1850

  Allt mynnar i underlag som kan kalibrera modellerna så de visar rätt:
  http://wattsupwiththat.com/2013/11/05/climate-models-worse-than-we-thought/#more-96845

 9. Slabadang

  Det medvetet vilseledande fikonspråket!

  Jadu Lars … var ska man börja eller sluta när det gäller att hitta medvetet vilseledande formuleringar? Det positiva är att vi istället kan dra slutsatser om vad ”forskarna” egentligen vet och INTE vill att allmänhetens skall få veta.
  Bakom appliceringen av fikonspråket och de tillhörande fabricerade sannolikheterna kan vi avtäcka vilka fakta och observationer de faktiskt observerat och inkluderat i fikonspråket men samtidigt försöker dölja.

  Att inte tvärljuga men medvetet vilseleda är de regler som styr fikonspråket. Men har vi väl lärt oss språket så upptäcker vi samtidigt att de faktiskt har tagit hänsyn och är medvetna om en del av de motsägelser som observationerna nu ger.

  Vi skeptiker har en gigantisk seger i att IPCC nu sänkt den nedre gränsen för klimatkänsligheten och de har tagit bort ”best estimate”. Att de inte förklarar varför, ingår i reglerna för hur fikonspråket är byggda.
  Det är samtidigt ett erkännande av ett scenario där förstärkningseffekterna inte heller behöver existera i verkligheten alternativt har bytt tecken och att klimatkänsligheten är lägre. Det trendlösa tillståndet för temperaturen seedan femton-sjoutton – 22århar faktiskt lämnat sina spår.

  Varför man i panik flyr i formation skithög är när man glömt fördela uppgiften att inneha och använda den vita flaggan vid vissa lägen. Klimathotarna verkar mer köra med samma taktik som japanerna under andra världskriget. Beter sig som svin och det krävs eldkastare för att bränna dem ur deras bunkrar. Den alternativa strategin var att isolera dem och istället låta dem svälta till döds. Utan nya tillflöden av resurser från klimatimperiets skattekistor så går det som för japsen på Wake island.

  Det blir som att ge sig på att tolka heroglyfer när man lyssnar till eller läser klimathotsfikonspråket men när man har tillräckligt många återkommande tecken så blir det snabbt till att man behärskar språket flytande.

  Ditt urval är ett citat av det mest löjliga slaget som endast består av fikonspråket som en första övning i hur man applicerar fikonspråket till att bli ett ljud utan något annat syfte än att medvetet vilseleda. Tillväxten av Arktis isar i år eller den äklade isutbredningen av Antarktis isar sedan 1979 kan ju rymmas under de ”oöverträffade” klimatförändringarna och de senaste vintrarna har ju också bjudit på köldrekord i klass med napoleons vinter i Ryssland. Solaktiviteten är ju också på historiskat låga nivåer. Man får vara mycket mycket uppmärksam när man tolkar fikonspråket. De har ju liksom medvetet valt att inte specificera vare sig antal eller om de talar för eller emot CO2hotandet.

 10. Börje S.

  #9

  Intressant fråga: Hur många är det som VET men håller klaffen?

  T ex bland våra folkvalda. Hur många? 25%? 50%? 75%? Alla?

  Deltagarna vid den slutliga förvandlingen av det jämförelsevis måttfulla originalet till SPM till ett förvirrat dokument fullt av, som du benämner det, fikonspråkliga motsägelser, med massor av inbjudande till medvetna misstolkningar, de måste ju för tusan VETA.

 11. AOH

  Lena Krantz # 6

  ”—-hon gav ett väldigt korkat intryck.—-”

  Och du kan räkna med att ML finns med i Polen 🙂

  http://www.regeringen.se/content/1/c6/22/76/86/2ea5cfdb.pdf

  Inför klimatmötet (COP19) i Warszawa, Polen 11-22 nov 2013

 12. Göran Ahlgren

  Detta är en test av epostavisering!

 13. Slabadang.
  Det är naturligtvis just så – hur skall man formulera sig för att dölja ”obekväma sanningar” och ändå inte ljuga, och samtidigt få igenom ett budskap som inte stöds av verkliga data – fikonspråket kallas ”politiska”, fikon är en allt för söt och god frukt för att ge namn åt denna ordförvrängning.

 14. Jimmy

  Hej!
  Labbibia hade en träffande rubrik om Marianne Lilieskjöld i sin blogg. ” När dumheten kom till byn”
  http://labbibia.wordpress.com/2010/02/12/nar-dumheten-kom-till-byn/
  Mariannes sambo? jobbar på KTH, på institutionen Hållbar Utveckling & Miljövetenskap.
  https://www.kth.se/profile/baurne/
  Båda jobbar även som konsulter.

 15. Kusen

  Peter S!
  I denna vecka finns i ditt lokala annonsblad en insändare om CCL:s svenska nystartade gren, Klimatsvaret – CCL. Amerikanska CCL stöds av bl a James Hansen.
  Någon som vet något om denna organisation?

 16. Peter Stilbs

  Kusen #14 – har aldrig hört om CCL, och jag förstår inte vilket ”annonsblad” Du refererar till.

  Verkar vara någon form av bondfångeri, som vill få bidrag ur Din plånbok.

 17. Ann L-H

  Vad stort sker, sker tyst … eller vad går nästa COP-möte i Polen nästa vecka ut på? Så här börjar ett tiggaeribrev från CFACT:

  Friend,

  President Obama is at it again.

  Just last Friday, he issued an Executive Order directing EPA, the Department of Energy, and even NASA to bypass Capitol Hill and push the global warming agenda without Congressional authority.

  There is no longer any doubt President Obama is now shifting his attention from health care to the next legacy of his radical administration – namely, climate alarmism.

  Obama’s pseudo-science, anti-energy agenda will cripple America’s economic recovery, kill jobs, and force millions into energy poverty

 18. Ann L-H

  Forts på # 16
  And, to make matters worse, his administration will be joining forces with the UN at a major climate conference in Poland starting NEXT WEEK to try to hammer out a new and far-reaching international climate treaty that could deliver the most devastating blow to individual freedom and national sovereignty in our lifetime.

 19. Ingemar Nordin

  Slabadang #9,

  ”Att inte tvärljuga men medvetet vilseleda är de regler som styr fikonspråket”

  Jovisst handlar det för många myndighetspersoner och språkrör för IPCC att tvärljuga. Tro inte annat. Jag kan ge åtskilliga exempel, både nationellt och internationellt på där man öppet sagt att ändamålen helgar medlen. Man vet. Och man ljuger.

  Frågan är snarast vad vi kan göra åt det? Så länge lögnen är en accepterad del av den politiska kulturen (ja, ibland hyllas detta som ”ledarskap” och politisk ”fingerfärdighet”) och av stormedia (som ju numera är en del av maktapparaten), så är det en vinnande strategi. Den har fungerat bra hittills, så varför inte fortsätta med tvärljugandet? Åtminstone så fungerar det bra i Sverige.

 20. Sven Östholm

  Illustrationer är bra till att konkretisera och knyta till läsarens begreppsvärld.
  IPCC’s summary for policymakers har i samtliga utgåvor varit rikligt försedda med illustrationer, illustrationer som torde vara anpassade till den begreppsvärld som politiker kan tänkas kunna besitta inom området. Mycket talar för att IPCC’s förväntningar varit för höga och att illustrationerna därför anpassats i senaste utgåvan.
  Som exempel duger första illustrationen i Tehnical Summary – introduction.
  http://www.climatechange2013.org/images/uploads/WGIAR5_WGI-12Doc2b_FinalDraft_Chapter01.pdf
  Fortfarande vilseledande men fakta i föregående version har ersatts med blurr. Jag tvivlar på att våra ”Policymakers” har förmågan att förstå bättre när illustrationen gjorts mer symbolisk men med samma brister.
  Vart försvann koldioxidfokus? Är det av underordnad betydelse, är isberg och albedo vad som skall finnas som centrum i illustrationens budskap? Inte en minsta antydan om att koldioxid är faran vars verkan enligt IPCC mångfaldigas av sekundära GHG’s?
  Politiker förväntar sig att alla skall göra stora uppoffringar. Komplicerade styrsystem / utsläppsrätter/ har sjösatts. Det är rimligt att åtminstone illustrationer som skall visualisera är fria från artistiska framställningar och i stället ger en riktig bild av vad som diskuteras.

 21. ThomasJ

  Väga orden väl – yes, det är nåt i den högre fikonspråkskolan det… som t.ex. definitionen på en diplomat:
  ”En diplomat är en person som kan be en annan att dra åt humhum och få honom/henne att se fram emot resan…”
  Ser fram emot tidpunkten när dessa fikonspråkare upptäcker att t.o.m. fikonlövet (?) – det ’skylande’ – redan har vissnat & ramlat av… 😉

  Mvh/TJ

  Lars! Tack för bra inlägg! 😀

 22. Håkan Bergman

  ThomasJ #21
  Jag hoppar på det där med ”Att väga orden väl”, dagens mindre väl vägda ord yttrades väl av den anonyma journalist som frågade Jimmy Åkesson om det inte var väl provokativt att signera sin bok just på Nytorget. Nån som har betonghålsten över, ska väl inte vara omöjligt att bygga en mur runt Södermalm, sen döper vi om Hornstull till Checkpoint Charlie, så slipper dom såna provokationer sen.

 23. Peter F

  Här broderar R Rehnbergh orden. Att han kan tolka IPCCs rapport på detta sätt är verkligen ett bevis på att det tycks vara tillåtet att ljuga för att manipulera läsarna. http://www.pitea-tidningen.se/opinion/debatt/fn-sager-en-sak-men-gor-nagot-annat-7992721-default.aspx

 24. Kusen

  Peter S och andra!
  Här är hemsidan till Klimatsmart – CCL
  http://www.cclsverige.se/
  Man vill rädda världen genom att höja skatten gradvis på fossila bränslen tills ingen har råd att använda dem. Pengarna tänker man sig dela ut till medborgarna.

  På moderorganisationen
  http://citizensclimatelobby.org/
  skriver James Hansen: “Most impressive is the work of Citizens Climate Lobby, a relatively new, fast-growing, nonpartisan, nonprofit group with [102] chapters across the United States and Canada. If you want to join the fight to save the planet, to save creation for your grandchildren, there is no more effective step you could take than becoming an active member of this group.”

  Peter: tidningen är Åkersberga Kanalen
  http://www.akersbergakanalen.se/
  Insändaren finns på sidan 2, kanske kan du besvara den?

 25. Gunnar Juliusson

  #23
  Samme Rehnbergh har idag publicerat samma inlägg som insändare i Sydsvenskan. Vi får väl gå i svaromål.