Återhämtning från Lilla Istiden, och vad mer?

sth hiti enska
Data ovan härrör från en utmärkt sida från Isländska motsvarigheten till SMHI, avseende en liten ort med f.n. ca 1000 innevånare i ett skyddat läge i västra delen av ön (Tack, R för tips – det finns också väsentligt mer info på sidan).
Utseendet ovan är ganska så likt vad man finner om man går tillbaka till någon form av originaldata rörande uppmätta temperaturer så långt tillbaka på andra ställen på Jorden.
Man ser här antingen ingen trend alls, eller en svag trend uppåt sedan långt före industrialismen, och ingen ”accelererande” ökning som media ständigt söker tuta i oss.
Allt är förenligt med en ”nollhypotes” att vad vi upplever är en återhämtning från en flerhundraårig köldperiod i samband med ”lilla istiden”.
Exempelvis Uppsala:
Picture1
Eller England: (Klicka för större bilder)
Picture2
Eller en lite annorlunda, nära temperaturrelaterad, ”proxy” från ett ganska folktomt område:
Picture3
Hockeyklubban känner vi ju alla till. Så sent som i går och förrgår ältades här på TCS igen ”trädringar”. Vilken usel proxy för ”klimat”!
Dessa trädserier körsbärsplockar man, och lägger sen på inkompetent tidsseriebehandling.
Grundproblemen kvarstår även om man vore vetenskapligt hederlig : Att skilja temperatur från andra tillväxtfaktorer som:
a) varierande torka / väta b) varierande skugga och konkurrens från andra växter c) varierande tillgång på näringsämnen d) förändrad livskraft i ett åldrande träd.
Här är annars ett körsbärsplockat dataset från Finland – trenden till accelererande uppvärmning i Norden är mycket tydlig, eller hur?
arsringar
De ”globala” (termometer)temperaturdataset man matar oss med ser alla annorlunda ut, och baseras på i stort samma ”homogeniserade” och ”justerade” avläsningar.
Rådata har ju hunden ätit upp, eller så fick de inte plats på datorn 😛 , eller hur det nu var.
HadCRUT4vs3
Letar man Jorden runt efter lokala temperaturkurvor finner man ingenstans något som liknar exempelvis ovanstående HadCruT-varianter. Man undrar verkligen hur de egentligen skapats – speciellt när man fått direktinblick i programmeraren Harry’s vedermödor, och när man läser utsagor av bl.a. Phil Jones om att urbaniseringseffekter i stadsrelaterade data rör sig om någon tiondels grad. Så är det ju absolut inte:
Urban4
Finns det verkligen något belägg i tillgängliga observationer för mer än en återhämtning från Lilla Istiden, med överlagrade (havsströmsrelaterade(?)) 30-40-årscykler, och någon spridd extra stark El Niño??
Tillägg kl 11.30: R tipsade mig om Ole Humlum’s och medarbetares intressanta arbete om temperaturer i Arktis-området, som finns fritt läsbart här. Figuren från sidan 155 där kan kanske bidra till sakfrågan. Temperaturdata kommer från rekonstruktioner av forna temperaturer i Grönändsk glaciäris, via matematisk inversion av direkt uppmätta temperaturer i borrål. Oscillationerna är intressanta i sammanhanget.
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Johan E

  Vi står här i dag för att naturen, inkluderande klimatet, omkring oss varit vad det varit. ’Vår’ natur tycker inte om överdrivna köldknäppar, men också istider är lika naturliga som alla andra tillstånd. De faller dock inte ’oss’ i smaken, ty vi är genom evolutionen framsprungna för andra och varmare förhållanden.
  När vi över vår antropogena nästipp betraktar vad som är, vad som varit och, om möjligt, vad som komma skall, bör vi komma ihåg detta.
  Det har blivit varmare under de senaste hundra åren. Det här kan vi också utrycka genom att säga att vi haft en global uppvärmning eller varför inte genom att säga att vi har haft en naturlig återhämtning från Lilla Istiden.
  Men hur vi än väljer att uttrycka oss är det enbart frågan om beskrivningar och inte förklaringar.
  När vi himlar oss över den globala medeltemperaturen borde vi först gå igenom och komma överens om vad den mäter och hur man skall mäta den. (Validitet, reliabilitet.)

 2. Åke N

  Det har även slagit mig att enskilda mätstationer visar något helt annat än vad sammanställning av den globala temperaturen visar. Det är framför allt nedkylningen från 40-talet till mitten på 70-talet som nästan har försvunnit. Se:
  http://hidethedecline.eu/pages/posts/ruti-global-land-temperatures-1880-2010-part-1-244.php
  Jag funderar på varför det var så mycket tal om kommande istid under 70-talet om nedkylningen var så måttlig som numera visas. Observera att BEST använder rådata endast där sådana finns tillgängliga.

 3. Gunbo

  Jag har frågat det tidigare men inte fått något svar: Vad är en naturlig återhämtning från Lilla Istiden? Har jorden en idealtemperatur till vilken den automatiskt återgår efter en nedkylning eller uppvärmning?

 4. Om den globala uppvärmningen bara är global och inte på ett endaste ställe existerar lokalt kan det ju näppeligen vara ett problem;)

 5. Peter Stilbs

  Gunbo, knappast en ”idealtemperatur” – men något genomsnittligt jämviktsläge, under säg en 1000-årsperiod.
  Man brukar ju tala om ”normaltemperatur” – men avser då en period på säg 20 år eller så – kanske typiskt runt 1960-talet.
  En vanlig tolkning av begreppet ”klimat” är ”genomsnittliga vädermönster under 30 år”     
  Men dessa tidsperioder verkar för korta – det tycks som man har ca 30-årsoscillationer i observerade data.
     

 6. Tittar man lite längre bakåt i tiden så är det helt klart att vi (i alla fall på Norra Halvklotet) har haft den minoiska värmeperioden, den romerska, den medeltida och nu har vi vår tid värmeperiod.
  Det hade ju varit på sin plats att forska lite mer kring orsaken till dessa värmeperioder och påföljande kallare perioder.
  Därmot verkar det som att värmeperioderna blir en aning mindre varmare jämfört med den föregående, förutom just vår egen. Här finns alltså en märkvärdighet som med största sannolikhet stavas ”koldioxid”.
  Men att bara strunta i de föregående värmeperioderna och tillskriva våra utsläpp av koldioxid hela uppgången stämmer faktiskt inte heller med den bild som utskristalliseras om man tittar i ett längre perspektiv.
  😀

 7. Christopher E

  Gunbo #3
  ”Återhämtning” är väl inget riktigt bra ord tycker jag heller. Någon idealtemperatur finns ju inte. Men som du vet svänger ju klimatet i en ungefärlig 1500-årscykel. Återhämtning här betyder ingenting annat än en återgång till en temperaturer som varit tex under MWP, Romanska eller Minoiska optimumen. Man kunde lika gärna sagt att temperaturen på 1400-talet höll på att ”återhämta” sig efter MWP till den kyla som var under mörka medeltiden före MWP, men det låter ju ännu skummare. Problemet är väl att ordet återhämtning har en positiv värdeladdning.
  Annars är väl Peters artikel en snygg uppvisning av det som jag hela tiden hävdat. Vi är i en naturlig cykel med uppvärmning för närvarande, ur vilken det inte går att isolera att människan har något inflytande (även om ett litet bidgrag ryms inom felmarginalerna). Allt tal om att ”nu är det varmast på x antal år”, ”de tio varmaste åren” etc som ”bevis” på AGW är rent trams. Det finns anledning att tro att uppvärmning fortsätter ett tag till även om det inte funnits människor.

 8. Gunbo

  Peter S #5,
  Tack för svar! Men det jag undrar över är om det finns något jämviktsläge överhuvudtaget. Enligt prof. Leif Kullman är vi på väg neråt i temperaturen sedan holocena optimat för 7-8 000 år sedan.
  Han skriver:
  ”Marschen mot den kommande istiden inleddes faktiskt redan för 10 000-9000 år sedan, då klimatet i fjälltrakterna var som allra varmast. Därefter har temperaturen gradvis sjunkit med omkring 3 grader för att nå ett ”all-time low” vid skiftet mellan 1800- och 1900-talet. Ett vittnesbörd om vart vi länge varit på väg är att glaciärer, perenna snöfält, permafrost, fjällbjörkskog, mm. började bildas i stor utsträckning för 5000-6000 år sedan. Detta är inledningen på den fas i istidscykeln som brukar kallas Neoglacialen.
  Den mångtusenåriga trenden mot ett kyligare klimat bröts (tillfälligt?) kring förra sekelskiftet. Temperaturen steg med omkring 1 grad till en första värmetopp i slutet av 1930-talet. Därefter skedde en övergång till svalare förhållanden under några årtionden. Efter slutet av 1980-talet har uppvärmningen, särskilt vintertid, tagit ny fart. Temperaturen är nu 1,3-1,4 grader högre än vid förra sekelskiftet. Det senaste seklet har möjligtvis varit det varmaste på 6000-7000 år. Om detta vittnar samstämmigt trädgränsernas och glaciärernas historia. Vissa omständigheter talar dock för att Medeltiden (omkring 1000 e.Kr.) kan ha varit nästan lika varm. Värmen varade då under mycket längre tid än vad den nutida klimatförbätringen hittills gjort. Detta försvårar exakta jämförelser, eftersom vi i retrospekt rekonstruerar företeelser som regleras av såväl värmemängd som dess varaktighet.”
  Han skriver detta utgående från sina empiriska observationer av förändringarna i de skandiska fjällens natur.
  Vi är alltså långsamt på väg mot en ny istid vilket talar emot att det skulle finnas ett naturligt jämviktläge dit temperaturen strävar efter en nedkylning eller uppvärmning.

 9. Christopher E

  Gunbo #8
  Peter får väl tala för sig, men helt riktigt finns inget ”jämviktsläge” (det var nog ett ungefärligt medel i tusenårsperspektiv som menades).
  Det Kullman skriver är inget konstigt, du ser innevarande interglacials utveckling ganska väl i denna iskärna från Grönland:
  http://www.mobileinnovation.com/mm/uploaded_images/Greenland10000years-740014.bmp
  Tänk på att detta är Arktis, så amplituderna är betydligt måttligare globalt (annars är grafen en god grund till istidsalarmism! 😉 ) Att vi är på väg mot istid är helt oomtvistat, men vägen dit är ryckig.
  Samma data för 20 000 år:
  http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/pubs/alley2000/alley2000.gif
  Som du vet är jag lite fundersam över Kullmans åsikt att det nu är varmast sedan Holocena klimatoptimum i fjällen. Det stämmer i alla fall inte i mina trakter på västkusten, där värmeälskande arter som kärrsköldpadda och vindruvor funnits efter det, men tycker det är för kallt nu. Borde inte en sådan värmetopp nu sträcka sig knappt 800 km söderut också? Men vi behöver inte dra det igen här, utan för denna tråd är det väsentliga det helt naturliga i att det pågår en uppvärmning nu sedan ca 400 år, och troligen ett tag till.
   

 10. Christopher E

  Gunbo, tillägg:
   
  Om man läser Kullmans text du citerar så nämner han ju knappt 1500-årscykeln, så det låter som en beskrivning av en jättehockeyklubba på 8000 år fram till just sekelskiftet 1900… en rätt felaktig bild, då det funnits sådär 6-7 uppvärmningsperioder analoga med dagens sedan dess.
   
  Tror inte han menar det så egentligen, men iskärnegrafen ovan sätter saken i perspektiv i vilket fall.

 11. Helge

  Gunbo #8
  http://www.kullmantreeline.com/empty_16.html 
  Så här såg seriösa Natur och  miljö artiklar/mtrl/info ut förr i tiden, dvs innan klimatet kom och plötsligt så kallades politiska frågor vetenskap.
  Leif Kullman berättar sakligt kombinerat med personliga funderingar runt klimatförändringar, referenser mot slutet. Det ger något när man läser. Det går säkert att kritisera och ifrågasätta delar av hans inlägg, som, om de är sakliga, säkert också välkomnas av Leif Kullman. Upplägget härligt befriat från politiska pekpinnar och tycks inte ha annat syfte än ett försök att beskriva verkligheten för en intresserad.

 12. Peter Stilbs

  OBS tillägg i slutet av inlägget. Jag var tvungen att gå på ett möte i en hast de senaste timmarna. Kolla figurerna i länken – speciellt den på sid 155.

 13. Peter Stilbs

  Tack för tipset om Kullman – ja, det var välgörande läsning.

 14. Ingemar Nordin

  Kullman – Hjälp. en istidsalarmist! 🙂

  Skämt åsido. Kolla in hans fantastiska naturbilder. Njutbart!

 15. Ingemar Nordin

  Vill också påminna om Akasofu:

  https://www.klimatupplysningen.se/2011/01/02/akasofu-aterhamtningen-fran-lilla-istiden-pagar-fortfarande/

  Han bygger sin rekonstruktion på en lång rad klimatindikatorer: isläggning på sjöar, iskanter, havsytans höjning, glaciärers förändringar etc. Det täcker in ett större område än bara Island, men stämmer i stort med den första bilden i Peters inlägg.

 16. Slabadang

  Att lägga till ekvationen!
  Dramastiskt värmande ”justeringar”
  http://www.drroyspencer.com/2012/04/ushcn-surface-temperatures-1973-2012-dramatic-warming-adjustments-noisy-trends/#comments

 17. Ett eventuellt kommande Muader/Dalton minimum,det ena 300 årig,
  Dalton 170-200 års svängning,men detta kan vi inte ännu förutsäga
  något,nästa Solcykel om den blir svagare eller långsammare,men
  detta vet inget säkert om ännu,detta sagt i solforskning  med nuvarande inställning.
  Någon ’istid är ännu inte förestående även om det blir en kallare
  period framöver.
  Ingen ’istidsalarmism’ är befogad,totalt är vi ännu inne i en upp-
  värmningsfas som är positiv i O axeln,men det kan kännas kyligt
  ändå på våra breddgrader,men väder är kaotiskt för oss människors
  korta klimatperspektiv.
  2 gradersmålet lär nog knappast bli något problem.
  Det vet nog ledande politiker,resten får vi medborgare tänka själva.
  ALI.K.

 18. Den politiska Energifrågan blir nu alltmer viktig för samhällen,den
  blir avgörande för en positiv utveckling och detta ser nu de ledande
  politiker,detta är ändå mycket positivt i den Svenska debatten,där
  även S vill medverka över blockgränser,så det ser bra ut för oss i
  Sverige ändå,skynda långsamt med en genomtänkt satsning i
  energilösningar,men även besparande lösningar.effektiviseringar mm,mitten politik varken snegla till höger eller vänster som gäller.
  Extremismen den är dödfödd,leder ingenvart.
  ALI.K.

 19. bom

  Första beslutet borde då vara att sluta subventionera vindkraften och bygga bort flaskhalsarna för elleveranser till södra fjärdedelen. Följt av en upprensning av centerns kärnkraftssoppa med påföljande storsatsning. Köpa Indiska gen 4 kanske när det avlusat sin förstling.

 20. OT.
  Infotainment! Science! Engineering!
  http://blog.ted.com/2012/02/29/reinventing-the-battery-donald-sadoway-at-ted2012/

 21. Ingemar Nordin

  Peter Stilbs,

  Det du presenterar ligger förmodligen ganska nära sanningen om klimatet. Alltfler vetenskapliga artiklar publiceras som ger vid handen att den antropogena produktionen av CO2 har en tämligen marginell påverkan på klimatet. Det finns mycket mäktigare faktorer i bakgrunden som betyder mycket mer.

  Men politiken i många västerländska nationer, främst inom EU, fortsätter i tangentens riktning och tar som ”noll-hypotes” de mest alarmistiska scenarios. Politiken, över de olika departementen, och ända ned till den lokala nivån (där dock ett visst motstånd börjar ta form) väver in dessa alarmistiska budskap i sin verksamhet. Det verkar vara en ohejdbar process som för länge sedan har lämnat vetenskapen bakom sig. Stormedia anpassar sig lydigt.

  Och man pressar på utvecklingsstaterna samma alarmistiska och pseudovetenskapliga syn:

  16 May 2012 – Ambassador Richard H. Jones, deputy director of the International Energy Agency (IEA), opened the IEA’s April conference by-lined Clean Energy Progress, by saying global temperatures are ”probably” going to rise by ”six degrees Celsius” by about 2050.

  http://www.esi-africa.com/node/14674 

  Inte ens 2008, då en majoritet av klimatforskarna stödde IPCCs ”bästa prognos”, så brydde man sig om detta resultat. Istället bygger man sin politik på fullständigt nippriga domedagsprofetior.

  Och ser man hela klimatfrågan ur ett flerhundraårigt perspektiv så handlar det alltså om 0,7 grader på ett århundrade – som en tillfällig variation i ett flertusenårigt perspektiv. På vägen mot den oundvikliga istiden …

 22. Pelle L

  Bom #19
  Du skriver
  ”bygga bort flaskhalsarna för elleveranser till södra fjärdedelen”.
   
  Jag bor i elområde 4.
  Jag har 9 mil till Ringhals fyra kärnkraftsreaktorer och 22 mil till Oskarshamns tre kärnkraftsreaktorer.
  Och bara för att det är så ”långt” till kraftverken skall jag betala en extra avgift? 
   
  Men hallå, de flesta i Norrland har längre än det till Pressbyrån!
   
  Detta är bara ett nytt jäkla påhitt för att beskatta oss dumskallar med två hål i väggen (eller hål i huvet som JS sade).

 23. Christopher E

  Pelle L #22
  Bra skrivet!
  Jag har strax under 50 km till Ringhals och bor i område 4. Jag känner som dig fast värre. 

 24. Pelle L

  Men Christopher E # 23
  visst är det kul att spela med i en välregisserad komedi!
   
  Även om det är en upp-och-ner-vänd ”Den inbillade sjuke”.
   

 25. Gunbo

  Helge #11,
  ”Upplägget härligt befriat från politiska pekpinnar och tycks inte ha annat syfte än ett försök att beskriva verkligheten för en intresserad.”
  Ja, det är just därför jag väljer att lyssna på det han har att säga!

 26. bom

  #22+23
  När jag skrev så uteslöt jag idén att återstarta Barsebäck. Förfallet har väl gått för långt kanske? men att köra igång gen 4:1 där skulle jag gärna vilja uppleva! Den här uppdelningen i fyra tariffområden är alltså också ett lurendrejeri menar ni?

 27. bom # 26
  Fyra tariffområden?
  Fyra straffområden menar du väl?
  Nåde dig om du bor i södra delen av landet…….Då kommer Fridolin och tar dig!

 28. bom

  Fridolin utgår ifrån att han skall kunna regera Löfven. Säger att han inte vill dela makten med någon! Om vi hade demikrati som i Tyskland…

 29. bom

  demokrati ju

 30. Fredagskul från Stilbs igen 🙂
  Han kan inte vara allvarlig. Han har helt fel. Englands temperatur följer t.ex. BEST väldigt bra (ja man måste medelvärdesbilda några år för att se det eftersom färre platser tenderar att fluktuera mer) men så svårt är det inte. Både Uppsala och England har en accelererande temperaturökning jämfört med BEST och i synnerhet HadCRUT där haven maskerar ökningen på land. Det här är ju förvillning i klass med Lindzen, och då är nivån sannerligen låg 🙂

 31. Peter Stilbs

  Stickan #30, vi har varit förskonade från Dig ett tag. Gör oss en tjänst och håll Dig borta med Dina blogtrollinlägg.

 32. Thomas

  Peter #31 Vadå trollinlägg? Stickans inlägg är ju i sin ton mycket typiskt för denna blogg, inklusive sådant du skriver själv. Han är inte ens i närheten av t ex Slabadang som är ett verkligt troll. Felet med Stickan sett ur ditt perspektiv är väl att han inte är AGW-förnekartroende, eller vad det nu skall heta med korrekta beteckningar.

 33. Ingemar Nordin

  Thomas #32,

  Troll är man när man kommer med påståenden rakt ut i luften utan några som helst argument eller belägg. Vad är syftet med sådana kommentarer annat än att störa och trasa sönder en debattråd?

  (Men allt i Stickans inlägg var ju inte bara smutskastning: ”i klass med Lindzen” – inte dåligt omdöme om Peter S. Han kan känna sig stolt!)

 34. Peter Stilbs

  Ja, jag är stolt över att buntas ihop med Richard Lindzen.

 35. L

  Undrar om Thomas är stolt över att buntas ihop med Mann och Hansen..?

 36. Stickan # 30
  ”….där haven maskerar ökningen på land….” skriver du.
  Jaha?
  Såvitt jag vet är drygt 70% av planetens yta täckt av hav. Menar du att temperaturen där inte ska räknas då? Eller vad menar du egentligen?
  Är det inte globala temperaturer, och eventuella temperaturhöjningar vi pratar om? ”Den globala uppvärmningen”….tror jag visst ämnet var?
   

 37. Christopher E

  Det är Stickan som i egenutnämnd upphöjdhet med mängder av smileys och diverse statistiskt trixande (bla flytande medelvärde som bara går bakåt i tiden) upplyser om att uppvärmningen minsann inte saktat av, utan fortgår i oförminskad takt!
  Problemet är väl bla att där har han inte ens AGW-forskarna på sin sida, så jag undrar om hans förklenande omdömen om Lindzen även sträcker sig till tex Trenberth mfl…

 38. KarlJ

  Tyvärr får man nog misstänka att det inte bara är politiker som körsbärsplockar statistik för att stödja sina argument. Och IPCC kanske hade varit mer trovärdiga i sina prognoser om de tagit med i beräkningen den mängd kolväten som faktiskt går att utvinna och elda upp i stället för att göra fantasiprognoser baserade på just fantasier.

 39. tty

  Christopher E #9
  Som du vet är jag lite fundersam över Kullmans åsikt att det nu är varmast sedan Holocena klimatoptimum i fjällen. Det stämmer i alla fall inte i mina trakter på västkusten, där värmeälskande arter som kärrsköldpadda och vindruvor funnits efter det, men tycker det är för kallt nu. Borde inte en sådan vämetopp nu sträcka sig knappt 800 km söderut också? 
   
  Du gör ett mycket vanligt misstag här, nämligen att fauna/flora måste vara i jämvikt med klimatet. Så är det inte, utan det finns ofta en stor eftersläpning. Det tar tid för kärrsköldpaddor att gå till fots från Sydeuropa till Sverige och växter sprider sig också ofta långsamt. Detta gör att man tidigare tolkade preboreal, tiden närmast efter den förra istidens slut som ganska kylig.
  Trädgränsförändringar däremot fungerar snabbt, förutsatt att det över huvud taget finns några träd i närheten. Insektsstudier visar också ger också på snabba förändringar, eftersom insekter sprider sig mycket snabbare än t ex växter.
  Numera vet man alltså att preboreal/boreal var den varmaste delen av holocen, trots att kärrsköldpaddorna inte hunnit fram än. Det var torrt också, Tåkern i Östergötland var avloppslös och hade svagt bräckt vatten att döma av vilka kiselalger som levde där.
  Däremot har du rätt att det alltjämt inte är varmt nog för kärrsköldpaddor i Sverige. De har i och för sig inga problem att överleva här, förrymda kärrsköldpaddor har återfunnits i högönsklig välmåga efter flera år, men somrarna är inte varma nog för att deras ägg skall kunna kläckas. Den nordligaste populationen i trakten av Berlin är för övrigt minst av allt expansiv, lika lite som vi ser värmetidsrelikterna från de norrländska sydbergen sprida sig ut i omgivningarna, vilket de egentligen borde om klimatet blivit så mycket varmare som det påstås. 

 40. Christopher E

  tty #39
  Jag tackar ödmjukast för den infon. Låter helt logiskt att sköldpaddor behöver tid på sig att nå hit (det ligger ju i sakens natur).
  Men, som du säger, att sköldpaddorna inte klarar sig idag tyder på att det ändå varit varmare än nu här även mellan 8000 år sedan och nu. Och det var ju det jag var ute efter, inte att motsäga att det varmast då (länkade ju till GISP2 som visar just det för den platsen).