Yvonne Stålnacke

Klokskap från norr

Glädjande nog så är det inte alla inom socialdemokratin som delar partiledningens syn på kärnkraft och vindkraft. Yvonne Stålnacke, socialdemokratiskt kommunalråd i röda Luleå och   →