Yvonne Stålnacke

Klokskap från norr

Glädjande nog så är det inte alla inom socialdemokratin som delar partiledningens syn på kärnkraft och vindkraft. Yvonne Stålnacke, socialdemokratiskt kommunalråd i röda Luleå och de fackliga förträdarna vid SSAB i Luleå tar i en debattartikel i Dagens Industri (2010.03-17) tillsammans strid mot den rödgröna kärnkraftslinjen. Deras inlägg visar på ett sakligt sätt vad konsekverna av oppositionens energipoltitik   →