vädersystem

Klimat, klimatförändringar och atmosfärens allmänna cirkulation

Vi fortsätter översättningen av broschyrerna , denna gång skriven av Dr. Anthony R. Lupo. Introduktion Klimatförändringar är en av de främsta frågorna som driver beslutsfattande hos jordbruket, den privata sektorn och regeringen på tidsskalan från några år till några decennier framåt. Forskare är knappast oeniga om att klimat förändras på olika tidsskalor, både mönsterbundet (d.v.s.   →