solfläck 1003

RSS-data för september 2008

Tack vare Ove L har vi fått diagram som illustrerar september månads temperaturdata från RSS. ”För månaden är att notera att en viss återhämtning under de senaste tre månaderna efter de mycket låga temperaturvärdena under början av året. Kurvan ligger nu 0,2 grader C över basgenomsnittet och fortfarande inom ramen för de observationer vi sett   →