Schildknecht

Koldioxidens värmeeffekt negligerbar

I en artikel i International Journal of Modern Physics B från 2020 görs ånyo en beräkning av klimatkänsligheten. Här är en presentation från NoTricksZone : Dr Schildknecht är professor i fysik vid Bielefeld University ansluten till Max Planck-institutet i München. Hans uppskattning av jämviktsklimatkänsligheten (0,5 eller 0,6 ° C för en fördubbling av CO2 från   →