koldioxidens mättnad

Koldioxidens värmeeffekt negligerbar

I en artikel i International Journal of Modern Physics B från 2020 görs ånyo en beräkning av klimatkänsligheten. Här är en presentation från NoTricksZone : Dr Schildknecht är professor i fysik vid Bielefeld University ansluten till Max Planck-institutet i München. Hans uppskattning av jämviktsklimatkänsligheten (0,5 eller 0,6 ° C för en fördubbling av CO2 från   →

Vad betyder det att koldioxidens absorption av värmestrålning är nästan mättad?

I klimatdebatten blir det ofta mycket av ytlig diskussion i frågor som bäst behandlas på ett något djupare sätt, gärna med användning av grundläggande atmosfärfysik och enkel matematik. Även debattörer som är naturvetenskapliga forskare avfärdar argumentet att koldioxidens värmeabsorption är mättad utan någon djupare analys. Det är anmärkningsvärt att debatten tillåts bli så flummig som   →

Hur mättad är koldioxidens värmeabsorption?

Frågan om koldioxidens förmåga att värma luften är mer eller mindre mättad, dvs. om effekten av ökad koldioxidhalt har en mer eller mindre försvagad effekt, återkommer ständigt i klimatdebatten. Hur mättad är egentligen denna förmåga och vad betyder detta för bedömningen av det så kallade klimathotet? Man kan från vetenskapens nuvarande ståndpunkt se att koldioxidens   →