koldioxidens mättnad

Koldioxidens värmeeffekt negligerbar

I en artikel i International Journal of Modern Physics B från 2020 görs ånyo en beräkning av klimatkänsligheten. Här är en presentation från NoTricksZone   →

Vad betyder det att koldioxidens absorption av värmestrålning är nästan mättad?

I klimatdebatten blir det ofta mycket av ytlig diskussion i frågor som bäst behandlas på ett något djupare sätt, gärna med användning av grundläggande   →

Hur mättad är koldioxidens värmeabsorption?

Frågan om koldioxidens förmåga att värma luften är mer eller mindre mättad, dvs. om effekten av ökad koldioxidhalt har en mer eller mindre försvagad   →