sannolikhet

En liten matematisk undran

Enligt den senaste IPCC-rapporten är ”huvuddelen av den uppvärmning som skett sedan år 1950 mycket sannolikt (very likely) orsakad av ökande halter av växthusgaser   →