sannolikhet

En liten matematisk undran

Enligt den senaste IPCC-rapporten är ”huvuddelen av den uppvärmning som skett sedan år 1950 mycket sannolikt (very likely) orsakad av ökande halter av växthusgaser i atmosfären”. I den tredje rapporten, som publicerades 2001 var slutsatsen att huvuddelen av den uppvärmning som skett sedan år 1950 är sannolikt (likely) orsakad av ökande halter av växthusgaser i   →