sagovärldar

Klimatförnekare är varelser att skrämma barnen med

I den politiska debatten, och även allt som oftast i den akademiska litteraturen, så hör man ibland uttrycket ”klimatförnekare” som ett epitet om sådana   →