romantiken

De gröna rötterna II – romantikerna

Bild: Ernst Haeckel (Wikipedia) Det finns en del litteratur om den gröna rörelsens ideologiska rötter. Ann Löfving-Henriksson tog upp Gibsons bok härförleden. En annan klassiker i genren är Ecology in the 20th Century: A History, av Anna Bramwell (recensioner här och här). Ett omedelbart problem för historikerna är emellertid att det finns så många, sinsemellan väldigt   →