resvanor

Media, inte klimatet, skrämmer upp folk

Klimathotet skrämmer, skriver Metro idag. Enligt en ny Sifoundersökning har en av fem ändrat sina resvanor på grund av klimatdebatten. De som reser gör det med dåligt samvete. Jag efterlyser härmed data för hur mycket flyget bidrar till de totala utsläppen av koldioxid. Gärna i jämförelse med hur mycket världshaven bidrar med. Och när ska   →