respiration

Risken för klimatkatastrof tonas ner

En ny studie publicerad i Science undersöker sambandet mellan temperatur och ekosystemens respiration. Forskarnas slutsats är att man hittills överskattat ekosystemens känslighet för kortsiktiga temperaturvariationer. Detta är naturligtvis goda nyheter, eftersom det innebär att ekosystemen uppenbarligen har en högre resiliens mot naturliga och antropogena störningar. /ur pressmeddelandet/ For years, experts have debated the effect that   →