piggelin

Andningsmask som räddar världen

Bim hälsar att han håller på att ta fram en prototyp av sin koldioxidsanerande andningsmask enligt nedanstående skiss. Beställning kan ske genom TCS. Ange om ni vill ha masken inslagen som julklapp. 🙂