personliga kvoter

Ransoneringstankar i UK

Även i Storbritannien har tanken om koldioxidransonering väckts. En tankesmedja vid namn IPPR (Institute for Public Policy Research) varnar i en ny rapport att personliga CO2-kvoter kan komma att behövas om man inte lyckas få ner koldioxidutsläppen på annat sätt. IPPR medger dock att projektet skulle kosta kring 1,4 miljarder pund per år och att   →